Corona protocol

Lees hier alles over het Corona reglement van Dosko/Acta.

door de toename van het aantal Corona-besmettingen zijn er een nieuwe maatregelen van kracht, deze maatregelen zijn ook van invloed op onze sport.

  • Er zijn geen toeschouwers meer bij de wedstrijden.
  • Sportkantines gaan dicht.
  • In de sportaccommodatie is het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd.

Het mondkapje mag af vanaf het moment dat je gaat sporten. Deze nieuwe maatregelen blijven in ieder geval voor de komende drie weken van kracht. Chauffeurs voor uitwedstrijden voor spelers t/m 17 jaar vallen onder teambegeleiding en mogen kijken bij een wedstrijd. Hiervoor geldt dat er niet meer chauffeurs rijden dan noodzakelijk is om het team te vervoeren. 

Voor het halen en brengen van spelers naar trainingen mogen chauffeurs niet naar binnen of blijven kijken. Dit valt namelijk niet onder teambegeleiding. Voor het vervoer in auto’s geldt: een mondkapje wordt dringend geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Naast de bekende maatregelen (zie pagina 5) blijven onze procedures ook van kracht:

  • We doen voorafgaand aan een training of wedstrijd de Corona-check in de groepsapp.
  • Ieder ander die bij organisatie van trainingen en wedstrijden betrokken is bv scheidsrechter, teller, trainer en coach doet een Corona-check voor men naar de sporthal gaat.
  • We registreren de deelnemers aan de trainingen en wedstrijden.
  • Check voor je vertrekt naar een uitwedstrijd op de website of facebook van de tegenstander voor de maatregelen ter plaats. (bv douchen/omkleden)

We hebben gemerkt dat er bij sommigen toch twijfels zijn of men wel wil of kan volleyballen in de huidige situatie. Als vereniging hebben we daar uiteraard begrip voor en ondersteunen we dit richting de Nevobo. Een ieder mag die afweging zelf maken. Met het team moet worden bekeken of er voldoende bezetting overblijft om te spelen. Eventueel mag er geleend worden van andere teams. Als dit niet mogelijk is zal de wedstrijd worden uitgesteld. Voor uitstel moeten we uiteraard de tegenpartij vroegtijdig kunnen informeren. Daarom willen we graag dat de teams die donderdag of zaterdag moeten spelen op de maandag tijdens de training de inventarisatie doen en de uitkomst via de aanvoerders en trainer/coaches in de bekende app groepen plaatsen. 

Samen proberen we het Corona-virus onder controle te houden! Dat gaat lukken als iedereen zich aan de maatregelen houdt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur volleybalvereniging DoskoActa

Afgelopen week was er sprake van een opvallend aantal afmeldingen i.v.m. verkoudheidsklachten.

Voor kinderen van 7 t/m 12 gelden andere regels dan voor oudere kinderen.

In de bijlage de beslisboom die kan helpen m.b.t. de beslissing om wel of niet naar de volleybaltraining te gaan: DA – Beslisboom verkoudheid 2020

 

 

 

 

 

Coronaregels voor volleybalsupporters in de Trije

In verband met de beperkte ruimte voor supporters en publiek bij de volleybal wedstrijden van DoskoActa geldt de volgende maatregel.

Thuisspelende teams:

Iedere speler mag slechts één supporter meenemen!

Bezoekende teams:

Enkel 2-3 chauffeurs per bezoekend team zijn toegestaan. Er is geen plaats voor extra supporters!

Ingang tribune: via de nooduitgang (links van de hoofdingang van de Sporthal). Op drukke momenten is de ingang via de kantine niet mogelijk.

Op de tribune: inschrijven voor het bron en contactonderzoek.

Men dient plaats te nemen op de tribune welke bij het betreffende speelveld hoort. Alleen als er op de aangrenzende tribune nog ruimte vrij is mag deze plaats ook worden gebruikt. Vol is vol.

Er zijn enkel zitplaatsen. Staan is niet toegestaan.

Op de tribune dient de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te worden genomen.

Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.

Na de wedstrijd moet de tribune vrij worden gemaakt voor de bezoekers van de volgende wedstrijd.

Uitgang tribune: via de kantine van de Trije.

Voorbereiding: Voordat de supporter naar de wedstrijd toekomt dient hij/zij zich de volgende vragen te stellen:   

Heb ik corona gerelateerde klachten heeft zoals, hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten?

Heb ik op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Heb ik het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

Heb ik een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

Ben ik in quarantaine omdat ik:

– direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

– terug ben gekomen uit een COVID-19-risicogebied?

 

Indien je een van de vragen met ja beantwoord hebt: blijf thuis!

In het belang van het voorkomen van verdere verspreiding van het corona virus wordt een ieder verzocht zich aan de maatregel te houden!.

Er wordt toegezien op het naleven van de maatregel. 

In PDF : Corona maatregel voor supporters volleybal wedstrijden DoskoActa in sporthal de Trije

 

Protocol Dosko Acta 

Om er niet een enorm stuk proza van te maken doen we dit puntsgewijs.

Basisregels (RIVM):

. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

. Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand (hoeft niet tijdens het sporten)

. Desinfecteer regelmatig je handen

. Geen fysiek contact, schud geen handen

Regels Optisport/De Trije/DoskoActa:

. Volg de aanwijzingen van de beheerders van Optisport

. Volg de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van DoskoActa

. Bij de trainingen alleen toegang voor hen die er daadwerkelijk aanwezig moeten zijn

(ouders dus NIET mee naar binnen igv. brengen en/of ophalen)

. Volg de bewegwijzering zoals in De Trije aangegeven (eenrichtingsverkeer):

aan de voorkant naar binnen, aan de achterkant eruit (volg de pijlen)

. Bij in- en uitgang zijn handdesinfecterende middelen aanwezig

. De kantine is bereikbaar via de (trap aan de) achterkant van het gebouw!

. MEER DAN EEN ADVIES: THUIS OMKLEDEN, DOUCHEN, TOILET !!!

. Kleedkamers: kijk welke kleedkamers voor heren of dames zijn

. Kleedkamers: beperkte toegang, MAX 6 personen (1,5 meter)!

. Kleedkamers: toilet mag eventueel gebruikt worden, na gebruik zelf desinfecteren!

. Kleedkamers: tas met al je spullen meenemen naar het trainingsveld

. Kleedkamers: neem zelf je afval mee naar huis!

. Trainers: registreren wie op training aanwezig is, lijsten bewaren (datum!)

. Trainingen: normaal spelcontact is toegestaan, voorafgaand en na afloop van de

training dient de 1,5 meter regel weer aangehouden te worden!

. Trainingen: 5 minuten voor aanvang omgekleed aanwezig zijn

. Trainingen: 5 minuten voor einde stoppen (ivm. wisselen van trainingsgroepen)

. Trainingen: gebruik eigen bidon met water/sportdrank is toegestaan

Nieuwe toevoeging

Overleg van DoskoActa met Optisport leerde ons dat men zeer tevreden was hoe wij als vereniging tot nu toe deze zaken aanpakken (incl. bovengenoemde regels).

Nieuw element in dit verhaal is dat de douches de komende weken nog niet gebruikt kunnen/mogen worden; dit heeft vooral te maken met het jaarlijks testen van de waterhuishouding in De Trije.

Hopelijk kunnen we over een paar weekjes weer douchen in De Trije maar ook daar gaat Covid-19 dan weer een rol spelen … er zal een MAX gaan gelden: later!

 

 

 

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 17 Jaargang 13

De PDF ::: DoskoActa Weekbulletin 13-17[10796]   Beste volley-vriend(inn)en … CORONA! En toen was het trainen en kompetitie-spelen ineens over … ook dat kan dus gebeuren vandaag-de-dag. Daar waar de…

Weekbulletin 16 Jaargang 13

Voor de PDF : DoskoActa Weekbulletin 13-16[10728] Beste volley-vriend(inn)en … dear volley-friends, A week (or a long time Corona?) without my favorite game? Life will never be the same: Missing…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief