Nieuw Corona-regels voor volleybalsupporters in de Trije/Geplaatst op 9 augustus 2020

Zie voor alle Corana-regels de website onder het kopje ‘Vereniging”

Corona maatregel voor supporters volleybal wedstrijden DoskoActa in sporthal de Trije (In PDF : Corona maatregel voor supporters volleybal wedstrijden DoskoActa in sporthal de Trije  )

In verband met de beperkte ruimte voor supporters en publiek bij de volleybal wedstrijden van DoskoActa geldt de volgende maatregel.

Thuisspelende teams:

Iedere speler mag slechts één supporter meenemen!

Bezoekende teams:

Enkel 2-3 chauffeurs per bezoekend team zijn toegestaan. Er is geen plaats voor extra supporters!

Ingang tribune: via de nooduitgang (links van de hoofdingang van de Sporthal). Op drukke momenten is de ingang via de kantine niet mogelijk.

Op de tribune: inschrijven voor het bron en contactonderzoek.

Men dient plaats te nemen op de tribune welke bij het betreffende speelveld hoort. Alleen als er op de aangrenzende tribune nog ruimte vrij is mag deze plaats ook worden gebruikt. Vol is vol.

Er zijn enkel zitplaatsen. Staan is niet toegestaan.

Op de tribune dient de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te worden genomen.

Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.

Na de wedstrijd moet de tribune vrij worden gemaakt voor de bezoekers van de volgende wedstrijd.

Uitgang tribune: via de kantine van de Trije.

Voorbereiding: Voordat de supporter naar de wedstrijd toekomt dient hij/zij zich de volgende vragen te stellen:

Heb ik corona gerelateerde klachten heeft zoals, hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten?

Heb ik op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Heb ik het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

Heb ik een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

Ben ik in quarantaine omdat ik:

– direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

– terug ben gekomen uit een COVID-19-risicogebied?

Indien je een van de vragen met ja beantwoord hebt: blijf thuis!

In het belang van het voorkomen van verdere verspreiding van het corona virus wordt een ieder verzocht zich aan de maatregel te houden!.

Er wordt toegezien op het naleven van de maatregel.

Technische Commissie – Trainingen (Corona)  

Afgelopen week was er sprake van een opvallend aantal afmeldingen i.v.m. verkoudheidsklachten.

Voor kinderen van 7 t/m 12 gelden andere regels dan voor oudere kinderen.

In de bijlage de beslisboom die kan helpen m.b.t. de beslissing om wel of niet naar de volleybaltraining te gaan: DA – Beslisboom verkoudheid 2020

Corona-protocol Dosko-Acta

Basisregels (RIVM):

. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

. Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand (hoeft niet tijdens het sporten)

. Desinfecteer regelmatig je handen

. Geen fysiek contact, schud geen handen

Regels Optisport/De Trije/DoskoActa:

. Volg de aanwijzingen van de beheerders van Optisport

. Volg de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van DoskoActa

. Bij de trainingen alleen toegang voor hen die er daadwerkelijk aanwezig moeten zijn

(ouders dus NIET mee naar binnen igv. brengen en/of ophalen)

. Volg de bewegwijzering zoals in De Trije aangegeven (eenrichtingsverkeer):

aan de voorkant naar binnen, aan de achterkant eruit (volg de pijlen)

. Bij in- en uitgang zijn handdesinfecterende middelen aanwezig

. De kantine is bereikbaar via de (trap aan de) achterkant van het gebouw!

. MEER DAN EEN ADVIES: THUIS OMKLEDEN, DOUCHEN, TOILET !!!

. Kleedkamers: kijk welke kleedkamers voor heren of dames zijn

. Kleedkamers: beperkte toegang, MAX 6 personen (1,5 meter)!

. Kleedkamers: toilet mag eventueel gebruikt worden, na gebruik zelf desinfecteren!

. Kleedkamers: tas met al je spullen meenemen naar het trainingsveld

. Kleedkamers: neem zelf je afval mee naar huis!

. Trainers: registreren wie op training aanwezig is, lijsten bewaren (datum!)

. Trainingen: normaal spelcontact is toegestaan, voorafgaand en na afloop van de

training dient de 1,5 meter regel weer aangehouden te worden!

. Trainingen: 5 minuten voor aanvang omgekleed aanwezig zijn

. Trainingen: 5 minuten voor einde stoppen (ivm. wisselen van trainingsgroepen)

. Trainingen: gebruik eigen bidon met water/sportdrank is toegestaan

Nieuwe toevoeging

Overleg van DoskoActa met Optisport leerde ons dat men zeer tevreden was hoe wij als vereniging tot nu toe deze zaken aanpakken (incl. bovengenoemde regels).

Nieuw element in dit verhaal is dat de douches de komende weken nog niet gebruikt kunnen/mogen worden; dit heeft vooral te maken met het jaarlijks testen van de waterhuishouding in De Trije.

Hopelijk kunnen we over een paar weekjes weer douchen in De Trije maar ook daar gaat Covid-19 dan weer een rol spelen … er zal een MAX gaan gelden: later!

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 15 Jaargang 14

DoskoActa Weekbulletin 14-15[21225]     Beste volley-vriend(inn)en …     deze week beginnen we met het enthousiaste bericht van een onzer verslaggevers: “Waar vind je dit nog: 19 keer achtermekaar…

Weekbulletin 14 Jaargang 14

Voor de PDF versie: DoskoActa Weekbulletin 14-14[21122]   Beste volley-vriend(inn)en …     het is weer ‘de tijd van de lijstjes’ en dus staan diverse radiozenders in het teken van…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief