Extra Ledenvergadering Bestuursverkiezing/Geplaatst op 13 februari 2022

Graag nodigen we jullie uit om de ingelaste ledenvergadering bij te wonen op

 

1 maart a.s. om 20 uur via Teams.

 

Deze vergadering vindt plaats om weer tot een voltallig bestuur te komen.

Liesbeth Dijkstra en Ronald Fennema willen het bestuur komen versterken.

Daarnaast zijn we tot een nieuwe portefeuilleverdeling gekomen.

 

U I T N O D I G I N G      voor de te houden

 

INGELASTE LEDENVERGADERING

 

op dinsdag 1 maart 2022 via Teams

Aanvang: 20.00 uur

 

 

Aanmelden voor deze ingelaste ledenvergadering kan tot maandag 28 februari 2022 18.00 uur via de mail (doskoacta@gmail.com).

Hierbij nodigen wij alle leden van DoskoActa, zowel recreatief als competitie-spelend, uit voor de Algemene Ledenvergadering

 

Agenda:

 

01        Welkom/opening.

 

02        Bestuursverkiezing :

Voorzitter                               Vacant

Secretaris                                Elbrich Regts                         

Penningmeester                      Vacant

Jeugdzaken                             Roelof van Marrum   

Algemeen bestuurslid             Joost Tiemersma

           

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

           

            Het bestuur stelt de volgende portefeuille verdeling / kandidaten voor:

 

  • Joost Tiemersma, voorzitter
  • Elbrich Regts, secretaris
  • Roelof van Marrum, penningmeester / jeugdzaken
  • Liesbeth Dijkstra, algemeen bestuurslid / TC senioren
  • Ronald Fennema, algemeen bestuurslid

 

Tegen kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering

            per mail (doskoacta@gmail.com) worden ingediend bij het

            secretariaat.

 

03        Sluiting.

Aanmelden kan via de mail (doskoacta@gmail.com) tot 28 februari 2022 18.00 uur.

 

Na aanmelding wordt er een link voor teams met jullie gedeeld.  

We ‘zien’ jullie graag op 1 maart!

Het bestuur

 

 

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 41 Jaargang 13

Voor de PDF: DoskoActa Weekbulletin 13-41[14423]   Beste volley-vriend(inn)en …   voorlopig geen bijlage ‘Weekprogramma’ meer bij dit ‘clubblad’ … we zijn immers klaar met de kompetities; volgend seizoen weer!…

Weekbulletin 40 Jaargang 13

Voor de PDF : DoskoActa Weekbulletin 13-40[14335]   Beste volley-vriend(inn)en …   in deze uitgave belangrijke info vanuit het bestuur … lezen (pagina 4)!   Buiten de gewoonlijke rubrieken valt…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief