Verslag ledenvergadering 21 oktober/Geplaatst op 10 oktober 2021

Algemene LedenVergadering (ALV)

Algemene LedenVergadering (ALV), een kort verslag:

Afgelopen donderdag waren er ruim 20 (bestuurs- +) leden aanwezig en 4 personen die via Teams meevergaderden; hier de ‘high-lights’, waarbij opgemerkt zij dat alle

jaarverslagen werden aangenomen (soms met een enkele bemerking en/of vraag) en (al)dus vastgesteld:

. opening: vorige ALV was digitaal (Corona!), een korte terugblik op dit Corona-

  seizoen   waarin helaas het overlijden van Peter Kooistra en Henk Oldeman

. financien: door kascommissie en vergadering akkoord verklaard

. contributie: geen aanpassingen

. arbitrage: er wordt een nieuwe scheidsrechters-opleiding geinitieerd

. wedstrijdsecr/arbitrage en TC: jaarverslagen worden voortaan samengevoegd

. ledenadministratie: de peildatum wordt voortaan 1 juli (= nieuw boekjaar)

. sponsoring: het logo van Muta-sport ontbreekt nog op site en in weekbulletin

. WBTR: in werking miv 01.07.2021, is vastlegging verantwoordelijkheden, is om  “wanbestuur tegen te gaan” en belangenverstrengeling te voorkomen, tzt. aanpassing  van de statuten hierop, elke vereniging dient hieraan te voldoen binnen 5 jaar,  is/wordt on-line vastgelegd, op aanvraag ter inzage (transparantie!)

. Veilig Sportklimaat: VOG (voor leden) en VOT (voor niet-leden) is in gang gezet!

. Beleidsplan: met enkele kleine bemerkingen aangenomen

. erelid: Pe Westerhof wordt, tot zijn eigen grote verrassing, tot erelid benoemd, hij  dankt de vereniging hier van harte voor … POEH! (foto op de volgende pagina)

. bestuur: Sybout Zeinstra (voorz.) en Dina Zijlstra (pennmr.) treden af, tot nu toe  helaas nog geen bestuurs-kandidaten; Roelof van Marrum is tijdelijk pennmr.; voor-  zitterschap wordt tijdelijk binnen bestuur opgevangen, Sybout gaat nog wel door  met zijn andere functies (sponsoring, PR, KC) en neemt ook de fin. acties voor zijn  rekening in opvolging van de inmiddels gestopte Jelly Hoekstra; er wordt onder  applaus afscheid genomen van Dina en Sybout

. rondvraag: website: graag updaten met actuele (team-)foto’s

                     recreatie: er wordt gezocht naar een definitieve trainersoplossing

                     scheidsrechterstekort?: we redden het momenteel wel

                     trainers: graag de aspirant-leden doorgeven, incl. mailadres

. sluiting: scheidend voorzitter blikt terug op 5-jarig voorzitterschap, waarin nieuwe initiatieven als OpeningsToernooi en KleidingCommissie (-lijn), hij vindt het een  eer deze functie te hebben mogen vervullen en sluit af met de woorden:

  “De vereniging zijn we met z’n allen”

Redactie: DoskoActa brengt haar grote dank uit aan (erelid) Dina en aan Sybout voor

wat zij voor onze vereniging gedaan hebben … CHAPEAU!

 

                       

            De als voorzitter afscheid nemende Sybout Zeinstra overhandigt het nieuwe erelid

de bijbehorende ‘versierselen’ (oorkonde, attentie en bloemen)

Het bestuur is naarstig op zoek naar kandidaten die het bestuur komen versterken.

We komen graag met jullie in contact!

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 15 Jaargang 14

DoskoActa Weekbulletin 14-15[21225]     Beste volley-vriend(inn)en …     deze week beginnen we met het enthousiaste bericht van een onzer verslaggevers: “Waar vind je dit nog: 19 keer achtermekaar…

Weekbulletin 14 Jaargang 14

Voor de PDF versie: DoskoActa Weekbulletin 14-14[21122]   Beste volley-vriend(inn)en …     het is weer ‘de tijd van de lijstjes’ en dus staan diverse radiozenders in het teken van…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief