Nieuw bestuur !!!/Geplaatst op 6 maart 2022

Tijdens de digitale ledenvergadering is een nieuw bestuur gevormd en gekozen:

Verslag van de (digitale) Buitengewone LedenVergadering          01.03.2022

In totaal (slechts) 10 leden waren (al dan niet) digitaal aangelijnd, maar een bepaald quotum is voor een dergelijke meeting niet vereist, dus werd er om 20.00 uur gestart:

Enige agendapunt was, zoals eerder aangekondigd, de verkiezing van een nieuw bestuur, althans gedeeltelijk.

Zonder tegenstemmen werden de volgende mensen (her)benoemd:

. voorzitter      Joost Tiemersma         (was Algemeen Bestuurslid + TC)

. secretaris       Elbrich Regts              (was ook al secretaris)

. penningmeester Roelof van Marrum    (blijft TC-jeugd doen, nu ook penn.mr.)

. Algemeen Bestuurslid Liesbeth Dijkstra        (gaat TC-senioren doen)

. Algemeen Bestuurslid Ronald Fennema         (gaat TC-CMV doen + arbitragezaken)

Na een ‘inauguratierede’ van de nieuwe voorzitter (zie hieronder!) kon deze vergadering reeds om 20.15 gesloten worden!

 

 

Voorzitter bij DoskoActa                                                                           01.03.2022)

 

Dit jaar, is het alweer drie jaar geleden dat Sybout mij vroeg of ik misschien ook ‘zin had’ om bij het bestuur te komen? Gewoon zonder specifieke taak, namens de actief spelende leden?’- Ja leuk! Ik vond toch al vaak wel iets van dingen….en lekker zo’n vrije rol!

 

Hoe anders is de wereld nu, in alweer het derde seizoen dat vanwege COVID-19 anders uitpakt? We hebben digitaal vergaderd, afscheid genomen van leden om diverse redenen, nieuwe leden welkom geheten,  competities zijn deels opnieuw begonnen, we hebben buiten weer samen gevolleybald, zijn herhaaldelijk in ‘lock down’ gegaan en nu…. is hopelijk het einde in zicht? Wie zal het zeggen… Het gezegde luidt: “Joost mag het weten”, maar in dit geval weet ik het helaas ook niet.

 

En dan nu de vraag om de rol van voorzitter over te nemen.

De herverdeling van onze bestuurstaken en de extra rol van voorzitter, is voor mij best een stap mogen jullie weten. Wegens het gebrek aan tegenkandidaten zal ik deze rol voor de vereniging natuurlijk graag vervullen, maar ik benadruk graag dat deze positie ook voor andere gegadigden beschikbaar blijft 😉.

Maar natuurlijk zal ik, tot het moment dat de juiste kandidaat zich meldt, er met enthousiasme en positieve energie tegenaan gaan! Eerst voor de nu nog resterende maanden van seizoen 2021-2022 en daarna met goede hoop op een normaal en ononderbroken seizoen 2022-2023. En misschien wel weer eens een gezellige avond met elkaar?

 

Samen met de nieuwe bestuursleden, Ronald en Liesbeth en vaste krachten Elbrich en Roelof uit het bestuur, heb ik alle vertrouwen in een goede en mooie samenwerking. Maar ook wil ik opnieuw benoemen dat onze taken gelukkig nog steeds zeer prettig verdeeld worden. Ten eerste door de onmisbare ondersteuning van ons erelid Pé, verantwoordelijk voor ons (overwegend) vrolijke, goedgevulde en graag gelezen Weekbulletin en natuurlijk ook vanuit zijn rol in het wedstrijdsecretariaat. Natuurlijk wil ik ook onze ledenadministratie (Douwe), pr- en sponsoringscommissie (Sybout), kledingcommissie (Baudien en Pieta), onze Vertrouwenspersonen (Angelique en Lammert), webmaster (Luc) en materiaalfunctionaris (William) niet vergeten.

Ook bedank ik weer onze sponsoren die ons in grote mate steunen, ook waar zij wellicht soms zèlf in zwaar weer dreigden te komen?! Dank voor al jullie inzet en met jullie vele handen, maken we licht werk.

 

Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar onze trainingsstaf, coaches, scheidsrechters en tellers. Samen houden zij onze mooie sport op niveau en maken de beoefening ervan op sportief vlak mogelijk. Letterlijk en figuurlijk houden zij iedereen ‘in beweging’!

En “last-but-not-least” wil ik al onze leden bedanken voor hun lidmaatschap, betrokkenheid vanuit genoemde (of nog vergeten te noemen) zaken en voor het enthousiasme als we eindelijk weer mochten ballen. Alleen als vereniging met elkaar bepalen we immers de mate waarin we met elkaar “fun blijven hewwen”, zoals ons altijd wordt ‘opgedragen’ vanuit het bulletin?! Samen maken wij onze vereniging tot wat hij is. Hetzelfde willen beleven, willen ontwikkelen en op eenzelfde shirt uitdragen door voor een verenigingssport te kiezen, is iets wat tegenwoordig niet altijd meer vanzelfsprekend is. Daarom wil ik er mèt jullie in elk geval alles aan gaan doen, om deze mooie vereniging in stand te houden en waar mogelijk uit te bouwen! Graag tref ik jullie dus weer op het volleybalveld. Tot gauw!

 

 

Joost Tiemersma

 

 

Kort verslag van de BestuursVergadering                                               01.03.2022

 

Aansluitend op de digitale LedenVergadering vond de reguliere BestuursVergadering plaats vanaf 20.15 uur.

 

Behalve de reguliere zaken kwamen de volgende ‘highlights’ aan de orde:

 

. ziekenboeg: deze wordt weer opgenomen in ons WeekBulletin;

  coaches, trainers en/of aanvoerders wordt verzocht de (langdurig) afwezigen door

  ziekte en/of blessure door te geven aan:

  • Joost Tiemersma (heren), Liesbeth Dijkstra (dames),
  • Roelof van Marrum (ABC-jeugd), Ronald Fennema (CMV-jeugd)

. kompetitie-vervolg: op moment van vergaderen nog ongewis, inmiddels heeft de

  Nevobo haar beslissing bekend gemaakt … zie verderop in deze editie!

. kompetitie 22/23: de 1e inventarisaties en gesprekken zijn in gang gezet, later meer

. opleidingen: we zijn druk bezig met het inventariseren en in de stokken steken met

  de (vervolg)cursussen voor trainers, coaches en scheidsrechters

. actualiseren website: teams wordt verzocht om een actuele teamfoto aan te leveren;

  het bestuur heeft inmiddels het goede voorbeeld gegeven … kijk op onze site!

. zomer-activiteit: ook dit jaar gaan we na het zaalseizoen weer verder met de

  buiten-trainingen; wanneer en waar … wordt vervolgd!

 

Het bestuur

 

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 6 Jaargang 14

In PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-06[16857] klik er maar eens op! Met plaatjes en kleurtjes.  Beste volley-vriend(inn)en …       het WK Volleybal voor de vrouwen is dus inmiddels…

Weekbulletin 5 Jaargang 14

Voor de PDF hier klikken : DoskoActa Weekbulletin 14-05[16818]   Beste volley-vriend(inn)en …     Europees kampioen Italië werd dus ook wereldkampioen bij de lange mannen: mooie wedstrijd in een…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief