Weekbulletin 11 Jaargang 13/Geplaatst op 24 oktober 2021

Voor de PDF hier klikken : DoskoActa Weekbulletin 13-11

Beste volley-vriend(inn)en …

Het eerste van 4 blokken waarin we de kompetitie kunnen verdelen ligt nu achter ons en we kunnen/mogen stellen dat de resultaten tot nu toe ‘gemiddeld’ zijn:

‘t kon minder, maar het kan zeker beter, wie weet in het 2e blok (tot de kerstvakantie)?

Afgelopen donderdag was onze LedenVergadering, een samenvatting op pagina 4!

Deze week verder weinig nieuws … ’t is echt even vakantie-week geweest … al zou je dat wat het weer bertreft niet zeggen: it is net oars!

Nog even: vanavond het vervolg van de tweestrijd ‘Max * Lewis’ … spektakel?

Oh ja, de klok gaat aanstaand weekend weer ‘op wintertijd’:

terugzetten dus … die klok!

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …

… and remember:

stay safe, take care and (try to) …             

DoskoActa    

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 43

====================================  ========================

Voetbal:

Ma.  25 okt.    Trainingen: alle teams                        26/28   KNVB-beker: 1e ronde

Di.   26 okt.    .                                                                      Veldrijden:

30        ZilvermeerCross         Bel

31        WB: Overijse              Bel

Wo. 27 okt.     Trainingen: ABC-jeugd

Opleiding: VT2

Do.  28 okt.    Spelen:            Franeker          Dames-2, Heren-2, Heren-3

Ureterp           Dames-1

Leeuwarden    Dames-3

St. Anna Par.  Dames-4

Fluiten:            Franeker          Gerard H, Sybout Z, Gerrit K.

Tellen:             Franeker          Wouter Z.

Vr.  29 okt.     Spelen:            Wolvega         Heren-1

Bakhuizen       Mix-Recr.-1

St. Anna Par.  Meisjes-B2

Za.  30 okt.     Spelen:            Franeker          Meisjes-A1, Meisjes-A3, Mix-C1

Bergum           CMV-N51, CMV-N41, CMV-N42

Leeuwarden    Meisjes-A2, Meisjes-B1

Fluiten:            Franeker          Gerard H, Luc vdK,

Puck Wever/Fenna Damstra

Zo.  31 okt.     Start Wintertijd (03.00 uur -> 02.00 uur)     Schaatsen:

WeekBulletin 13-11                           29/31   NK: Afstanden-Herenveen

30        Marathon Cup -Enschede

Berichten van DoskoActa

Algemene LedenVergadering (ALV), een kort verslag:

Afgelopen donderdag waren er ruim 20 (bestuurs- +) leden aanwezig en 4 personen die via Teams meevergaderden; hier de ‘high-lights’, waarbij opgemerkt zij dat alle jaarverslagen werden aangenomen (soms met een enkele bemerking en/of vraag) en (al)dus vastgesteld:

. opening: vorige ALV was digitaal (Corona!), een korte terugblik op dit Corona-   seizoen   waarin helaas het overlijden van Peter Kooistra en Henk Oldeman

. financien: door kascommissie en vergadering akkoord verklaard

. contributie: geen aanpassingen

. arbitrage: er wordt een nieuwe scheidsrechters-opleiding geinitieerd

. wedstrijsecr/arbitrage en TC: jaarverslagen worden voortaan samengevoegd

. ledenadministratie: de peildatum wordt voortaan 1 juli (= nieuw boekjaar)

. sponsoring: het logo van Muta-sport ontbreekt nog op site en in weekbulletin

. WBTR: in werking miv 01.07.2021, is vastlegging verantwoordelijkheden, is om

“wanbestuur tegen te gaan” en belangenverstrengeling te voorkomen, tzt. aanpassing van de statuten hierop, elke vereniging dient hieraan te voldoen binnen 5 jaar, is/wordt on-line vastgelegd, op aanvraag ter inzage (transparantie!)

. Veilig Sportklimaat: VOG (voor leden) en VOT (voor niet-leden) is in gang gezet!

. Beleidsplan: met enkele kleine bemerkingen aangenomen

. erelid: Pe Westerhof wordt, tot zijn eigen grote verrassing, tot erelid benoemd, hij dankt de vereniging hier van harte voor … POEH!

. bestuur: Sybout Zeinstra (voorz.) en Dina Zijlstra (pennmr.) treden af, tot nu toe

helaas nog geen bestuurs-kandidaten; Roelof van Marrum is tijdelijk pennmr.; voor-   zitterschap wordt tijdelijk binnen bestuur opgevangen, Sybout gaat nog wel door  met zijn andere functies (sponsoring, PR, KC) en neemt ook de fin. acties voor zijn  rekening in opvolging van de inmiddels gestopte Jelly Hoekstra; er wordt onder applaus afscheid genomen van Dina en Sybout

. rondvraag: website: graag updaten met actuele (team-)foto’s

recreatie: er wordt gezocht naar een definitieve trainersoplossing

scheidsrechterstekort?: we redden het momenteel wel

trainers: graag de aspirant-leden doorgeven, incl. mailadres

. sluiting: scheidend voorzitter blikt terug op 5-jarig voorzitterschap, waarin nieuwe initiatieven als OpeningsToernooi en KleidingCommissie (-lijn), hij vindt het een eer deze functie te hebben mogen vervullen en sluit af met de woorden:

“De vereniging zijn we met z’n allen”

Redactie: DoskoActa brengt haar grote dank uit aan (erelid) Dina en aan Sybout voor wat zij voor onze vereniging gedaan hebben … CHAPEAU!

De als voorzitter afscheid nemende Sybout Zeinstra overhandigt het nieuwe erelid de bijbehorende ‘versierselen’ (oorkonde, attentie en bloemen)

Bericht van de Rijksoverheid

 

Zoals het er nu op lijkt brengt het OMT komend weekend weer advies uit aan het kabinet, de week daarop (we spreken dan inmiddels over 4 of 5 november) is er dan weer de bekende persconferentie.

Indien er niet eerder iets gebeurt gelden dus minimaal tot die datum de huidige Corona-regels (of restricties, zo u wilt) en da’s knap … nou ja, laat maar!

       

Meisjes-A2

Op moment van schrijven is nog niet duidelijk of de uit-wedstrijd van a.s. zaterdag in Leeuwarden tegen vc058-MA2 door gaat of niet … we zijn hier nog mee bezig.

Mocht deze wedstrijd verplaatst worden dan zal de teamleiding dit doorgeven!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

Geen.

Wedstrijdscretariaat – teams                                                        

 

Senioren Heren

 

Heren-1

De Griffioen-H1 – DoskoActa-H1

Door het verschil in aantal gespeelde wedstrijden valt hier verrekte weinig over te prognotiseren, wij gaan er (vrijdag!) maar van uit dat onze ‘Trije Tornados’ de ranglijst blijven bestormen … toch?

Heren-2

DoskoActa-H2 – Wytgaard-H2

Tegen de nummer 2 … altijd lastig, maar … onze ‘Westra Wizzards’ hebben 2 weken kunnen nadenken hoe dit varkentje te wassen … of niet dan?

Heren-3

DoskoActa-H3 – VCS-H2

Tegen de koploper … ook altijd lastig, maar dat zal geen beletsel (mogen) zijn voor onze ‘Roosma Rockets’ om de Surhuisterveners op hun apenrots te doen wankelen?

Senioren Dames

 

Dames-1

Oerterp-D1 – DoskoActa-D1

Als nummer 4 naar de nummer 1 … lijkt op voorhand een stevige, echter … het zal niet de eerste keer wezen dat onze ‘Molenaar Meisjes’ ons verrassen … nu weer?

Dames-2

DoskoActa-D2 – vc Bolsward-D5

Deze nummer 5 is nog een onbekende voor ons, dat wordt dus eerst wat aftasten voor onze ‘Doelen Dames’ … (en wij denken/hopen) om daarna toe te slaan?

Dames-3

vc058-D8 – DoskoActa-D3

Op bezoek bij de nummer 4 … da’s geen eenvoudige, maar dat zal onze ‘M/C Meiden’ niet deren en worden er punten mee naar het westen genomen … of?

Dames-4

VoVeSa-D4 – DoskoActa-D4

De eerder genoemde ‘opstap naar meer’ zou best wel eens nu al een vervolg kunnen krijgen/hebben voor onze ‘Meconaf Misses’ … oftewel: punt(en) mee terug?

Senioren Recreanten

 

BEO Dames-R1 – DoskoActa Mix-R1

Voor beide teams de eerste wedstrijd dit seizoen, wij wagen ons dus nog niet aan een prognose, maar we zijn rete-benieuwd naar de prestaties, dit seizoen voor het eerst olv. trainer Gerrit Krol (als opvolger van de zeer gewaardeerde Albert Boll), te beginnen in Bakhuizen vrijdagavond aanstaande: GO FOR IT!

Junioren A

Meisjes-A1

DoskoActa-MA1 – vc Bolsward-MA1

Om bovenin mee te blijven draaien zal ook dit potje gewonnen dienen te worden door onze ‘Shipdock Supers’ en dat gaan ze doen ook … zo verwachten wij … maar hoeveel punten we hieraan over gaan houden?

Meisjes-A2

vc058-MA2 – DoskoActa-MA2

De return van de uitgestelde heenwedstrijd/topper tussen de nummers 2 en 1 wordt een echte voor onze ‘Shipdock Selectiones’ en de uitslag komt in de buurt van een

5-setter te liggen of … krijgen we nog steeds geen set tegen?

Wellicht wordt deze wedstijd nog verplaatst … opletten dus!

Meisjes-A3

DoskoActa-MA3 – DSVS-MA1

Nu al de return van de laatst gespeelde wedstrijd voor onze ‘Giardino Girls’ en dat zal geen eenvoudige opgave worden, maar … deze keer komen er wel punt(en) … ja/nee?

 

Junioren B

Meisjes-B1

vc058-MB1 – DoskoActa-MB1

Volgens ons zou dit niet al te veel problemen moeten opleveren voor onze “Buwalda Babes’ of het moet zo’n dag zijn … maar dat zal toch niet?

Meisjes-B2

VoVeSa-MB2 – DoskoActa-MB2

Ook hier alweer de return van de laatst gespeelde wedstrijd waarin helaas een (1) punt werd gegund aan de tegenstander door onze ‘(van) Marrum Miracles’ en dat kunnen we vrijdagavond beter (zien te) vermijden … of niet soms?

Junioren C

Mix-C1

DoskoActa-XC1 – VLO-XC1

Doordat de teams qua aantal gespeelde wedstrijden nogal uit elkaar liggen wagen we er hier geen voorspelling aan, maar onze ‘Punt.nl Players’ zullen er alles aan doen om dit potje naar zich toe te trekken … toch?

Junioren CMV

 

Komende zaterdag (30 oktober) wordt er in Bergum gespeeld!

In de bijlage <DoskoActa Weekprogramma> staan alle tijden en velden, ook op de Nevobo-site en in de app staan inmiddels alle wedstrijden van de eerste helft van de kompetitie!

Graag attentie voor het volgende (bericht van de Nevobo):

. het eerstgenoemde team levert een goede wedstrijdbal plus de fluitist, het andere   team zorgt voor een teller … it’s that simple!

. spelerskaarten worden door de Nevobo achteraf nog gecontroleerd per team!

. volgende toernooien: 20-11 Franeker en 18-12 Buitenpost

.

N51

Staat op de 7e plaats (maar 3e op de geschoonde lijst) en speelt tegen resp.

VoVeSa-N51, DOS(K)-N51, vc058-N52 en Oerterp-N51.

N42

Staat op de 5e plaats (is zelf een van de 4 teams die ‘buiten mededinging’ meedoen, dit is het gevolg van (te veel) dispensatiespelers) en speelt tegen resp. vc058-N41, vc048-N42, JMC-N41 en DOS(K)-N41.

N42

Staat op de 7e plaats (maar 4e op de geschoonde lijst) en speelt tegen resp.

DOS(K)-N41, Triumphera-N41, vc058-N41 en SVT-N42.

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

Algemeen

.

Scheidsrechters

Gerard Harmelink       donderdag      Dames-2         vs. Bolsward-D5        2e kl.

zaterdag          Meisjes-MA1  vs. Bolsward-MA1     Hfdkl.

Sybout Zeinstra          donderdag      Heren-2           vs. Wytgaard-H2        3e kl.

Gerrit Krol                  donderdag      Heren-3           vs. VCS-H2                3e kl.

Luc van der Kolk       zaterdag          Meisjes-MA3  vs. DSVS-MA1          2e kl.

Puck Wever /

Fenna Damstra      zaterdag          Mix-C1           vs. VLO-XC1             2e kl.

Tellers

Wouter Zeilmaker       donderdag      Heren-2           vs. Wytgaard-H2        3e kl.

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht         

Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

—————     —————-    —————-    —————

donderdag 28 oktober             Opbouwen      Heren-2           Dames-2         nvt

Afbreken        Heren-3           Dames-2         nvt

zaterdag    30 oktober             Opbouwen      Mix-C1           Meisjes-A3     nvt

Afbreken        Meisjes-A1      Meisjes-A3     nvt

Technische Commissie                                               

Ledenadministratie                                                

Opgezegd:

. Jantine Tilstra                       Recreatie

. Lisa Weetink                        MA3

Nieuw lid:

. Foke Jil Bakker                    Meisjes-A       Welkom! … en veel plezier!

 

En dan nog even dit … niet vergeten komend weekend!

            

  

                                              

Sponsoren Samen DA

 

TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

 

******   EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF … EN OM ANDEREN  ******

 

******                         HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR                         ******

 

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******

Weekbulletin 10 Jaargang 13/Geplaatst op 17 oktober 2021

Voor de PDF hier kijken: DoskoActa Weekbulletin 13-10[10398]

Beste volley-vriend(inn)en …

zo … we zijn al verder dan vorig seizoen, toen moesten we al na wedstrijddag 4 de hele boel stilleggen vanwege Corona, tja … het glas is half vol of half leeg. ’t is maar net hoe je ’t bekijkt.

Meer nieuws over onze LedenVergadering van aanstaande donderdag op pagina 4!

Vanwege de HerfstVakantie is er komende week geen kompetitieprogramma en zijn de teams en de arbitrage dus vrij.

De trainingen gaan (bijna in zijn geheel) door, alleen de bij dergelijke korte vakanties gebruikelijke wijzigingen gelden weer:

. maandag: geen CMV-trainingen

. woensdag: geen jeugd-trainingen

.

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …  … and remember:

stay safe, take care and (try to) …Have Fun             

DoskoActa    

Agenda          DoskoActa      HerfstVakantie        (Sport)kalender            Week 41

====================================  ========================

Voetbal:

Ma.  18 okt.    Trainingen: alle teams, behalve         19/20   Champions League

CMV: GEEN training !!                  19/21   Europa League

.                                                          21        Conference League

Di.   19 okt.    .

.                                                                       Formule 1:

.                                                          24        GP Amerika

Wo. 20 okt.     GEEN trainingen ABC-jeugd !!

Mix-C1: vriend(inn)en-training !!.

.

Do.  21 okt.    LedenVergadering (in de achterkantine van De Trije)

GEEN kompetitie !!

.                                                                      MotoGP:

Vr.  22 okt.     .                                                         24        GP Misano

.

.                                                                      Veldrijden:

Za.  23 okt.     GEEN kompetitie !!                           21       Ardorie                       Bel

.                                                          23       SP: Ruddervoorde     Bel

.                                                          24       WB: Zonhoven           Bel

Zo.  24 okt.     WeekBulletin 13-11

Berichten van DoskoActa

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De stukken voor onze ALV zijn afgelopen week toegezonden aan de reguliere leden, aan (de ouders van) de jeugdleden en aan het relevante kader.

Zoals jullie hebben kunnen lezen is er de nodige aanvulling in ons bestuur nodig en zijn we dus naarstig op zoek naar kandidaten hiervoor.

Het bestuur komt graag met diegene(n) in contact!

Niet iedereen bleek in staat om op zijn computer de zip (met daarin alle stukken) te ‘unzippen’, daarom is ‘de achterdeur’ toch maar open gezet en kan men desgevraagd de stukken in bijlages toegemaild krijgen … 18 stuks!

Zoals eerder vermeld: in de kantine wordt strikt gewerkt met de QR-code-registratie,

dus heeft men zonder QR-code geen fysieke toegang tot deze ALV.

Maar … in de kantine is wifi aanwezig en wil men toch de ALV volgen dan kan men zich aanmelden   via swz@hetnet.nl   voor een uitnodiging via teams.

Omdat op dezelfde avond ook de opening plaatsvindt van het EK Kaatsen Junioren in de kaatshal (en een buffet nadien in de voorkantine) kunnen we geen gebruik maken van het parkeerterrein van De Trije (is gereserveerd).

Even uitwijken dus naar de Hertog van Saxen-laan!

Actie(s)

Graag nogmaals attentie voor de acties welke ieder jaar weer de nodige pecunia opleveren voor onze vereniging!!

Leden van RaboBank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen via de Rabo App of via Rabo Online Bankieren nog tot 25 oktober hun stem uitbrengen.

Geef je stem aan DoskoActa!

De Grote Clubactie is nu een aantal weken van start en de verkoop van de loten gaat de goede kant op.

Mandy Kusters (zie foto!) verkocht er zelfs al meer dan 20, hiervoor kreeg ze een oorkonde en toegang tot verschillende leuke voordeeltjes!

Wil jij dat ook? Verkoop dan ook minimaal 20 loten.

Dit kan nu ook heel eenvoudig door je persoonlijke QR-code die op het boekje staat te delen via Whatsapp, Facebook etc.

Mocht je nog geen loten van de GCA gekocht/besteld hebben bij een van de kinderen:

je kunt ze ook interactief bestellen … kijk op FaceBook van DoskoActa!

En ook de Poiesz Jeugd Sponsor Actie werpt zijn licht alweer vooruit!

We kunnen al weer inschrijven voor de komende actie … gaan we vast doen!

Bericht van de Rijksoverheid

 

Wedstrijdsecretariaat – algemeen

Bij de senioren waren de resultaten behoorlijk, er werden aardig wat punten binnen gehaald … niet slecht voor een donderdagavond …

Bij de junioren eigenlijk het zelfde beeld: ’t kan vriezen, ’t kan dooien … laten we hopen dat de vorst nog even uitblijft … kunnen wij de komende weken nog meer punten binnenhalen … toch?

Bij de heren-3e klasse en bij de ABC-jeugd gaat het de komende weken duidelijk(er) worden welke teams en voor promotie en/of degradatie in aanmerking gaan komen. Dat maakt het alleen maar leuker allemaal … allemaal succes toegewenst!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen            

Dames-1:

Doordat onze dames in de eerste beker-ronde wist te winnen van HeVoc-2 staat er nu in ronde 2 een uitwedstrijd gepland en wel tegen 1e klasser WISKY uit Woudsend.

Wanneer deze (BD2B-91) gespeeld wordt is nog niet bekend, wel dat deze wedstrijd  voor 20 december gespeeld dient te zijn … wordt vervolgd!

Meisjes-A2:

Vanwege personeelstekort (Herfstvakantie) ging gisteren de wedstrijd van ons DoskoActa-MA2 tegen vc058-MA2 niet door, na onderling overleg is deze verplaatst naar zaterdag 11 december om 10.15 uur!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

Heren

H1:      DoskoActa-H1             – VoVeSa-H1               : 4-0 (25-13,25-20,25-11,25-19)

H2:      vrij

H3:      Wytgaard-H2               – DoskoActa-H3          : 3-0 (25-20,26-24,25-19)

Dames

D1:      DoskoActa-D1             – HeVoc-D2                : 3-1 (25-09,21-25,25-21,25-12) beker

DoskoActa-D1             – SVT-D1                    : 3-1 (17-25,25-15,25-18,25-16)

D2:      DSVS-D1                    – DoskoActa-D2          : 3-1 (25-15,25-23,23-25,25-10)

D3:      DoskoActa-D3             – Grouw-D3                 : 2-2 (25-22,15-25,25-20,13-25)

D4:      DoskoActa-D4             – Stasko-D2                 : 1-2 (25-20,18-25,15-25)

Recreanten

XR1:    vrij

A-junioren

MA1:   Wesseling DOK-MA1  – DoskoActa-MA1       : 1-3 (19-25,23-25,23-25,25-16)

MA2:   DoskoActa-MA2         – vc058-MA2               : uitgesteld naar 11 december

MA3:   DSVS-MA1                 – DoskoActa-MA3       : 4-0 (25-10,25-16,25-19,25-16)

B-junioren

MB1:   DoskoActa-MB1          – Stanfries-MB1           : 2-3 (12-25,25-22,21-25,25-21,7-15)

MB2:   DoskoActa-MB2          – VoVeSa-MB2            : 3-1 (25-09,25-23,20-25,25-19)

C-junioren

XC1:    VVH-XC1                   – DoskoActa-XC1        : 4-0 (25-19,25-17,25-09,25-12)

CMV’s

N51:    vrij

N41:    vrij

N42:    vrij

Wedstrijdsecretariaat – teams                                                        

 

Senioren Heren

Heren-1

DoskoActa-H1 – VoVeSa-H1: 4-0

Wat wij vorige week al dachten kwam dus uit: een relatief eenvoudige overwinning waarbij ‘wij’ meer voor hun punten zorgden dan zij-zelf … prima punten heren!

Heren-2

Kon van een weekje vrij-af genieten.

Heren-3

Wytgaard-H2 – DoskoActa-H3: 3-0

De uitslag tegen een van de favorieten in deze poule ‘klinkt’ harder dan-ie is:

vette set-standen en de 2e set … dat scheelde maar een haartje op een olifantenstaartje! Biedt perspectief mannen!

Senioren Dames

 

Dames-1

DoskoActa-D1 – HeVoc-D2: 3-1 (beker)

Dit viel alleszins mee dus (maar achteraf = de koe in de k… kijken), maar onze dames zijn wel mooi een ronde verder … prima resultaat, goed bezig dames!

WISKY (Woudsend) is de volgende (om aan de zegekar te binden?) tegenstander.

DoskoActa-D1 – SVT-D1: 3-1

Het 5-settertje kwam er dus niet, de dames uit Ternaard e.o wonnen dan wel de 1e set maar daarna was het aan ‘ons’! “Moesten er hard voor werken!” … zo vingen wij op maar ja … voor niks gaat de zon op! Al-met-al een knap resultaat ladies!

Dames-2

DSVS-D1 – DoskoActa-D2: 3-1

Het Menaldumer team staat mee bovenin maar ons jonge team bood fel verweer getuige de standen van de 2e en 3e set en aldoende werd er keurig met een punt huis-

waarts gekeerd: dit komt goed jongedames!

Dames-3

DoskoActa-D3 – Grouw-D3: 2-2

Dit riepen wij vorige week: “Teams lijken aan elkaar gewaagd, laat dan die weegschaal maar naar ‘onze’ kant doorslaan dames (kan ook in evenwicht blijven in deze poule)!” … en dat laatste gebeurde dus ook: een gelijk spel! Van diverse kanten klonken complimenten voor het vertoonde maar onze meiden waren zelf niet (geheel) tevreden … dus kunnen we binnenkort meer verwachten dames!?

Dames-4

DoskoActa-D4 – Stasko-D2: 1-2

Hoewel de dames uit Stiens bovenin de ranglijst staan pakten onze dames mooi de 1e set waarmee de hatelijke nul van de borden verdween.

Volgens ons een opstap naar meer … of niet ladies!?

Senioren Recreanten

 

Rekreanten-Mix1

Eerstkomende wedstrijd is op vrijdag 29 oktober in Bakhuizen.

Junioren A

Meisjes-A1

Wesseling DOK-MA1 – DoskoActa-MA1: 1-3

Opdracht was: scoren! En dat deden onze meiden dus door liefst vier punten uit het Drentse mee te nemen: prima werk! Het wordt een beetje dringen bovenin om de plaatsen in de TOP-klasse in januari … wij zien dit met vertrouwen tegemoet!

Meisjes-A2

DoskoActa-MA2 – vc058-MA2: uitgesteld

Jammer genoeg kon deze wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 geen doorgang vinden, nou ja … het is tenslotte vakantie dus maar even van een weekje vrij genieten en we houden deze prestigestrijd nog tegoed!

Meisjes-A3

DSVS-MA1 – DoskoActa-MA3: 4-0

Deze klus tegen de nummer 2 bleek een te zware voor onze jongedames:

“MA3 voor het eerst met zes eigen speelsters. De sfeer was goed, de punten konden   beter. 4-0 verloren tegen DSVS-MA1” … was de korte conclusie … waarvan acte!

Junioren B

Meisjes-B1

DoskoActa-MB1 – Stanfries-MB1: 2-3

De TOPPER van deze zaterdag: tegen de meiden uit IJlst, die tot nu toe slechts een (1) set in hoefden te leveren, werd het een regelrechte thriller:

“Prachtige wedstrijd. Een trage start, maar de 2e, 3e en 4e set gestreden!! Prachtige   rally’s!! We hadden niet verwacht 2 punten van de koploper af te pakken. De meiden    hebben fantastisch gespeeld!!” … ‘jubelde’ onze verslaggeefster … en terecht!

Het wordt nog een stevig gevecht om de promotieplaatsen (naar de HOOFD-klasse) want er zijn meer kapers op de kust … spanning en sensatie!?

Meisjes-B2

DoskoActa-MB2 – VoVeSa-MB2: 3-1

Weer vier punten toegevoegd aan het totaal, maar of het straks genoeg is voor een  promotie (naar de 1e klasse) ?

”MB2 heeft 3-1 gewonnen van VoVeSa, helaas net niet de 3e set gewonnen, maar

trots op het team!” …  zo meldt onze correspondente/coach; ook hier wordt het dringen aan de top … hebben ‘we’ iets om voor te spelen! Do it!

Junioren C

Mix-C1

VVH-XC1 – DoskoActa-XC1: 4-0

Deze burenruzie was duidelijk voor ‘de (jonge) seunen’:

“XC1 moest vandaag tegen Harlingen. Een team van bijna alleen maar jongens. En   grote jongens! De opslag was zo hard dat die moeilijk op te vangen was. De eerste  sets gingen best goed, maar daarna lieten ze helaas de kop wat hangen … De  tegenstander was dit keer te sterk! Volgende keer beter!” … luidde het commentaar dat via de media tot ons kwam en daar sluiten wij ons graag bij aan: better next time!

Junioren CMV

 

Het eerstvolgende toernooi is op zaterdag 30 oktober in Bergum.

Afgelopen maandag werd weer de zgn. “vriend(inn)en-training” door DoskoActa georganiseerd … en dat hebben we geweten!

De opkomst was (ietsje te?) groot: 40 kinderen in totaal … geweldig!

Wellicht levert dit weer nieuwe CMV-leden op … effies afwachte!

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

Algemeen

Omdat er komende week geen kompetitie gespeeld wordt is uiteraard ook de arbitrage een weekje vrij.

Scheidsrechters

Tellers

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht         

Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

—————     —————-    —————-    —————

donderdag 21 oktober             Opbouwen      nvt                   nvt                  nvt

Afbreken        nvt                   nvt                  nvt

zaterdag    23 oktober             Opbouwen      nvt                   nvt                  nvt

Afbreken        nvt                   nvt                  nvt

Technische Commissie                                               

Trainingen jeugd

Zoals bij iedere (korte) schoolvakantie.is er (dus) ook in deze Herfstvakantie maandag geen training voor de jongste jeugd (CMV) en woensdag zijn er geen trainingen voor de ABC-junioren!

Cursus volleybal trainer VT2 gestart bij DoskoActa.

Het opleiden van trainers is van veel belang voor een sportvereniging.

Door het geven van goede trainingen hebben spelers plezier in het spel en draagt het bij aan goede sportieve resultaten.

Met behulp van financiering uit het “Lokaal sportakkoord” kon de cursus ‘volleybal trainer niveau 2’ naar Franeker worden gehaald.

Naast cursisten van andere verenigingen nemen zeven trainers van DoskoActa deel aan de cursus.

Tijdens de opleiding worden naast het aanleren van de verschillende volleybaltech-nieken ook het omgaan met de doelgroep (oa jeugd) en de opbouw van een training behandeld.

De cursus wordt gegeven door Allard Jongsma van Volleybalopleidingen.nl en wordt afgesloten met een officieel diploma.

Bijgaand een impressie (ook op FaceBook van DoskoActa).

Ledenadministratie                                                

Nieuw lid:

. Sybrich van Abbema            CMV

. Lyanne Salverda                  CMV   Beide: Welkom! … en heel veel plezier!

Bijlages                                                                                    

Geen

Niet vergeten:

Donderdag 21 oktober: Algemene Leden Vergadering (ALV)

 

Verslag ledenvergadering 21 oktober/Geplaatst op 10 oktober 2021

Algemene LedenVergadering (ALV)

Algemene LedenVergadering (ALV), een kort verslag:

Afgelopen donderdag waren er ruim 20 (bestuurs- +) leden aanwezig en 4 personen die via Teams meevergaderden; hier de ‘high-lights’, waarbij opgemerkt zij dat alle

jaarverslagen werden aangenomen (soms met een enkele bemerking en/of vraag) en (al)dus vastgesteld:

. opening: vorige ALV was digitaal (Corona!), een korte terugblik op dit Corona-

  seizoen   waarin helaas het overlijden van Peter Kooistra en Henk Oldeman

. financien: door kascommissie en vergadering akkoord verklaard

. contributie: geen aanpassingen

. arbitrage: er wordt een nieuwe scheidsrechters-opleiding geinitieerd

. wedstrijdsecr/arbitrage en TC: jaarverslagen worden voortaan samengevoegd

. ledenadministratie: de peildatum wordt voortaan 1 juli (= nieuw boekjaar)

. sponsoring: het logo van Muta-sport ontbreekt nog op site en in weekbulletin

. WBTR: in werking miv 01.07.2021, is vastlegging verantwoordelijkheden, is om  “wanbestuur tegen te gaan” en belangenverstrengeling te voorkomen, tzt. aanpassing  van de statuten hierop, elke vereniging dient hieraan te voldoen binnen 5 jaar,  is/wordt on-line vastgelegd, op aanvraag ter inzage (transparantie!)

. Veilig Sportklimaat: VOG (voor leden) en VOT (voor niet-leden) is in gang gezet!

. Beleidsplan: met enkele kleine bemerkingen aangenomen

. erelid: Pe Westerhof wordt, tot zijn eigen grote verrassing, tot erelid benoemd, hij  dankt de vereniging hier van harte voor … POEH! (foto op de volgende pagina)

. bestuur: Sybout Zeinstra (voorz.) en Dina Zijlstra (pennmr.) treden af, tot nu toe  helaas nog geen bestuurs-kandidaten; Roelof van Marrum is tijdelijk pennmr.; voor-  zitterschap wordt tijdelijk binnen bestuur opgevangen, Sybout gaat nog wel door  met zijn andere functies (sponsoring, PR, KC) en neemt ook de fin. acties voor zijn  rekening in opvolging van de inmiddels gestopte Jelly Hoekstra; er wordt onder  applaus afscheid genomen van Dina en Sybout

. rondvraag: website: graag updaten met actuele (team-)foto’s

                     recreatie: er wordt gezocht naar een definitieve trainersoplossing

                     scheidsrechterstekort?: we redden het momenteel wel

                     trainers: graag de aspirant-leden doorgeven, incl. mailadres

. sluiting: scheidend voorzitter blikt terug op 5-jarig voorzitterschap, waarin nieuwe initiatieven als OpeningsToernooi en KleidingCommissie (-lijn), hij vindt het een  eer deze functie te hebben mogen vervullen en sluit af met de woorden:

  “De vereniging zijn we met z’n allen”

Redactie: DoskoActa brengt haar grote dank uit aan (erelid) Dina en aan Sybout voor

wat zij voor onze vereniging gedaan hebben … CHAPEAU!

 

                       

            De als voorzitter afscheid nemende Sybout Zeinstra overhandigt het nieuwe erelid

de bijbehorende ‘versierselen’ (oorkonde, attentie en bloemen)

Het bestuur is naarstig op zoek naar kandidaten die het bestuur komen versterken.

We komen graag met jullie in contact!

Weekbulletin 9 Jaargang 13/Geplaatst op 10 oktober 2021

Voor de PDF: DoskoActa Weekbulletin 13-09[10339]  

Beste volley-vriend(inn)en …

 

deze week meer info over de a.s. Ledenvergadering, de uitnodiging/agenda staat in een aparte bijlage.

 

 

Daar waar diverse zomersporten hun seizoen einde bereikt hebben (o.a. kaatsen en fierljeppen) of gaan bereiken (bijv. wielrennen) komen nu andere sporten aan de beurt zoals veldrijden en zelfs wintersporten als schaatsen zien we in de verte al weer op-doemen. Gelukkig geldt dit tegenwoordig niet (meer) voor ons volleybal want we spelen tegenwoordig ’s zomers vrolijk door op het veld of in het zand en de rest van het jaar hebben we indoor onze trainingen en competities … mooi toch?

 

 

We hebben nog geen idee hoe lang de huidige Corona-maatregelen doorgetrokken gaan worden maar dat het zo langzamerhand begint te vervelen moge duidelijk zijn.

Even was er de gedachte dat dit miv 1 november wel over zou zijn maar in de media verschenen al de eerste berichtjes dat we dat wel kunnen vergeten, het lijkt er dus op dat op deze manier e.e.a. weer in de week gelegd wordt … kunnen we alvast aan het idee wennen.

Afijn … nog ‘effe’ doorbijten dus!

 

 

 

 

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …

 

… and remember:

stay safe, take care and (try to) … Have Fun                        

 

DoskoActa    

                                                                                                              

 

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 41

====================================  ========================

                                                                                               Wielrennen:

Ma.  11 okt.    Trainingen: alle teams                        16        GP Plumelec              – Fra

                        CMV: vriend(inn)en-training !!                    

                        Beker: Dames-1 olv. Hidde Frankena en Sjoukje Uijthof   

Di.   12 okt.    .                                                          

                        .                                                                      Voetbal (kwalif. WK):

Wo. 13 okt.     Trainingen: ABC-jeugd                     11        Nederland – Gibraltar

                        Mix-C1: vriend(inn)en-training !!.                                                   

Do.  14 okt.    Kompetitie:                                       

                        Franeker:           Dames-1, Dames-3,

  Dames-4, Heren-1                Veldrijden:

                        Grouw:              Heren-3                    13        WB: Fayetville         – USA

St. Anna Par.:    Dames-2                   17        WB: Iowa                 – USA

Fluiten:                                               17        GP Destil         – Oisterwijk

Hidde Frankena, Joep de Jager,                    

Gerard Harmelink, Gerrit Krol         

Tellen:                                                 

Saapke Woudwijk, Sjoukje Uijthof                          

Vr.  15 okt.     .                                             

                        Start HERFST-VAKANTIE

Za.  16 okt.     Kompetitie:                                                   

                        Franeker:           Meisjes-A2,  

  Meisjes-B1, Meisjes-B2

Dwingeloo:       Meisjes-A1  

Menaldum:        Meisjes-A3  

                        Harlingen:         Mix-C1                    

                        Fluiten:

                        Gerard Harmelink/Sybrich Attema,

Luc van der Kolk, Sybout Zeinstra   

Zo.  17 okt.     WeekBulletin 13-10

 

Berichten van DoskoActa

 

Algemene LedenVergadering (ALV)

In een aparte bijlage vinden jullie de uitnodiging (+ agenda) voor de ALV op donderdag 21 oktober.

Voor de toegang tot de kantine is de QR-code-registratie van toepassing; iedereen die gevaccineerd is of zich heeft laten testen is van harte welkom, er wordt nog gekeken of en hoe wij diegenen die hieraan niet kunnen voldoen tegemoet kunnen komen,

daarover volgende week meer!

Volgens onze Statuten en ons Huishoudelijk Reglement hebben alle leden toegang tot de ALV, waarbij reguliere leden stemrecht hebben, jeugdleden hebben geen stemrecht net als ondersteunende leden, ere-leden hebben een adviserende stem indien zij niet ook al gewoon/regulier lid zijn.

De onderliggende stukken voor deze ALV worden komende week toegezonden aan de reguliere leden, aan (de ouders van) de jeugdleden en aan het relevante kader.

Het bestuur is naarstig op zoek naar kandidaten die het bestuur komen versterken.

We komen graag met jullie in contact!

 

Actie(s)

Behalve de  Grote Club Actie is er inmiddels ook al weer een andere actie gestart!

 

 

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 gaat van start!

Leden van RaboBank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen via de Rabo App

of via Rabo Online Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem uitbrengen.

Geef je stem aan DoskoActa!

 

 

 

Wedstrijdsecretariaat – algemeen                                  

Bij de senioren viel de score hoger/beter uit dan vorige week en vielen er enkele toch wel verrassende uitslagen te noteren: gaat weer de goeie kant op … mooi!

Bij de junioren was de boel in evenwicht wat winst/verlies betreft, kan uiteraard altijd beter maar gezien de tegenstanders beslist geen slecht resultaat … doorgaan zo!

 

 

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen                             

 

Dames-1:

In de eerste bekerronde (de vorige keer was een voorronde) speelt Dames-1 een thuiswedstrijd tegen mede-eersteklasser HeVoc-2 (Heerenveen).

Deze wordt a.s. maandag (morgen dus!) gespeeld om 21.00 uur op veld 4

(= veld D, het zgn. Be Quick-veld).

Opbouwen (en daarna inspelen) kan vanaf 20.30 uur.

Hidde Frankena is scheidsrechter, Sjoukje Uijthof is telster.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

 

Heren

H1:      RSO-H1                      – DoskoActa-H1           : 1-3 (24-26,12-25,25-12,16-25)   

H2:      DoskoActa-H3             – DoskoActa-H2          : 0-3 (19-25,12-25,19,25)

H3:      DoskoActa-H3             – DoskoActa-H2          : 0-3 (19-25,12-25,19-25)          

 

Dames

D1:      vc058-D3                    – DoskoActa-D1          : 1-3 (22-25,21-25,17-25,25-12)

D2:      DoskoActa-D2             – Swette Switters-D3    : 0-4 (19-25,15-25,19-25,21-25)  

D3:      DoskoActa-D3             – Havot-D1                  : 0-4 (22-25,24-26,18-25,23-25)

D4:      vrij  

 

Recreanten

XR1:    vrij  

 

A-junioren

MA1:   DoskoActa-MA1         – VC Sneek-MA1         : 1-3 (21-25,16-25,25-20,22-25)  

MA2:   CoVos-MA2                – DoskoActa-MA2       : 0-4 (21-25,09-25,13-25,10-25)

MA3:   DoskoActa-MA3         – vv Makkum-MA1      : 0-4 (15-25,12-25,13-25,20-25)

 

B-junioren

MB1:   Reva-MB1                   – DoskoActa-MB1       : 4-0 (25-19,25-12,27-25,25-15)  

MB2:   vc058-MB2                 – DoskoActa-MB2       : 0-4 (15-25,20-25,03-25,12-25)

 

C-junioren

XC1:    DoskoActa-XC1          – SNVV-XC1              : 3-1 (16-25,25-19,25-18,25-19)

 

CMV’s

N51:    vrij  

N41:    vrij 

N42:    vrij

Wedstrijdscretariaat – teams                                            

 

Senioren Heren

 

 

Heren-1

RSO-H1 – DoskoActa-H1: 1-3

De kansen die we vorige week zagen werden (meer dan) benut! Waar dit de laatste jaren een (soms te) zware opgave was werden er nu liefst 4 punten uit Oudega mee terug genomen: knap werk mannen! .

DoskoActa-H1 – VoVeSa-H1

De laatste seizoenen wonnen ’we’ dit potje vrijwel altijd en gezien de huidige ranglijst … nu ook weer volgens ons.

 

Heren-2

DoskoActa-H3 – DoskoActa-H2: 0-3

DE DERBY: het verschil was deze wedstrijd te groot en dat was niet de verwachting; leuke wedstrijd, geen gemopper en warempel ‘een fanclub’ op de tribune …

‘It twadde’ kan nu even achterover leunen, want …

Komende week helemaal vrij!

 

Heren-3

DoskoActa-H3 – DoskoActa-H2: 0-3

DE DERBY: terecht werd het onderspit gedolven tegen de trainingsbroeders, maar de (letterlijk) hardste klappen/smashes werden toch door ‘it tredde’ uitgedeeld!

Mede dankzij een goede arbitrage werd deze club-derby zonder morren gespeeld …

mag ook wel eens gezegd worden!

Wytgaard-H2 – DoskoActa-H3

Uit tegen een van de favorieten in deze poule … zal wel een stevig potje worden: punt(en) pakken of …? We werden eerder al eens verrast … doe maar weer!

 

 

 

Senioren Dames

 

Dames-1

vc058-D3 – DoskoActa-D1: 1-3

De verwachting was een 5-setter, maar dat lieten onze dames niet gebeuren: prima!

Mooie set-standen met alleen een wat vreemde uitslag van die laatste set …

DoskoActa-D1 – HeVoc-D2:

Na de voor-ronde nu dus de eerste beker-ronde en wel a.s. maandag (morgen dus!) tegen de dames uit Heerenveen, ook een 1e klasser. Er wordt om 21.00 uur gespeeld op het D-veld o.l.v. Hidde Frankena en Sjoukje Uijthof. Wij hebben werkelijk geen idee over (de kracht van) deze tegenstander, zij hebben erg weinig gespeeld tot nu toe.

DoskoActa-D1 – SVT-D1

De dames uit Ternaard doen het boven verwachting goed, aan ‘ons’ om daar wat aan te gaan doen, kon wel eens een 5-settertje gaan worden!

 

Dames-2

DoskoActa-D2 – Swette Switters-D3: 0-4

Zoals verwacht werd dit een behoorlijk stevig potje met de terechte winnaar uit Scharnegoutum. De trainer bespeurde toch vooruitgang bij onze jongedames dus gaan ‘we’ de goeie kant op … mooi om te horen!

DSVS-D1 – DoskoActa-D2

Menaldum heeft het zwaar als vereniging, toch staat hun damesteam mooi bovenin!

Ons debuterende damesteam gaat een heftig potje tegemoet, maar het blijft sport, dus … wie weet!

 

Dames-3

DoskoActa-D3 – Havot-D1: 0-4

Helaas lukte het punten afsnoepen net niet (set 2 en 4!) maar ook deze trainer zag met genoegen hoe zijn jongedames deze wedstrijd speelden … op die voet doorgaan dus! DoskoActa-D3 – Grouw-D3

Teams lijken aan elkaar gewaagd, laat dan die weegschaal maar naar ‘onze’ kant doorslaan dames (kan ook in evenwicht blijven in deze poule)! 

 

Dames-4

Na zomaar een weekje vrij staat nu op het programma:

DoskoActa-D4 – Stasko-D2

De dames uit Stiens presteren tot nu toe dermate dat ze bovenin de ranglijst staan,

maar … dat mag onze ervaren ladies niet in de weg staan: ‘we’ gaan d’r voor!

 

Senioren Recreanten

 

Rekreanten-Mix1

Eerstkomende wedstrijd is op vrijdag 29 oktober in Bakhuizen.

 

Junioren A

 

Meisjes-A1

DoskoActa-MA1 – VC Sneek-MA1: 1-3

En, zoals voospeld, werd het een TOPPER waarin ‘wij’ de eersten waren die deze titelkandidaat een punt afhandig wisten te maken:

“Wat een top wedstrijd … meiden hebben goed gespeeld, trots op ze …” …  zo mochten wij na de wedstrijd binnen krijgen: goed bezig dames!

Wesseling DOK-MA1 – DoskoActa-MA1

Mooi man, naar Dwingeloo, maar daar komen ‘we’ in eerste instantie niet voor, wel voor de punten! Om een stukje meer zekerheid te krijgen op het behalen van de TOP-klasse dient er in het Drentse gescoord te worden, liefst ‘dik’! DOEN!

 

Meisjes-A2

CoVos-MA2 – DoskoActa-MA2: 0-4

Dit zou wel gaan lukken, zo stelden wij vorige week … en inderdaad:

“Even inkomen, maar daarna alle remmen los bij MA2 … en de koppositie” …

zo typte onze verslaggever … en da’s een felicitatie waard: chappeau!

DoskoActa-MA2 – vc058-MA2

De nummer 1 tegen de nummer 2, tevens de twee teams die vrijwel zeker naar de Hoofd-klasse zullen gaan, maar … deze prestige-strijd winnen zou machtig zijn … toch?

 

Meisjes-A3

DoskoActa-MA3 – vv Makkum-MA1: 0-4

Tegen de koploper en met invallers: er zijn eenvoudiger klusjes te bedenken, maar:

“MA3 tegen Makkum MA1, helaas 4-0 verloren. Met 3 kanjers van invallers  heeft

  dit team zich kranig geweerd en toch goed samenspel laten zien” … was de beknopte weergave vanaf de zijlijn … en dat biedt perspectief … of niet dan?

DSVS-MA1 – DoskoActa-MA3

De meiden uit Menaldum e.o. staan er goed bij op de ranglijst, eens kijken of onze meiden daar wat aan kunnen doen … maar dan ‘mut dur al wat gebeure!” … GO!

 

 

Junioren B

 

Meisjes-B1

Reva-MB1 – DoskoActa-MB1: 4-0

De nummer 3 won vrijdagavond thuis in Gorredijk van onze meiden, de nummer 2, met afgetekende cijfers waardoor er op de ranglijst van plaats werd gewisseld.

Heel jammer van die 3e set … ’t was ‘em net niet!

DoskoActa-MB1 – Stanfries-MB1

Een TOPPER: de ongeslagen meiden uit IJlst tegen ‘ons’, de nummer 3!

Bovendien staan de promotieplaatsen (naar de HOOFD-klasse) op het spel!

Komt er een verrassing?

 

Meisjes-B2

vc058-MB2 – DoskoActa-MB2: 0-4

Wij dachten dat ‘we’ met punten in de (sport)tas uit Leeuwarden terug zouden komen, nou … alle 5 punten kwamen naar Franeker!

“MB2 heeft weer super gespeeld, vier sets gewonnen!” … ‘riep’ onze correspondente.

En wat te denken van die 3e set ….. POEH! Enne … virtueel koploper: (weer) POEH!

DoskoActa-MB2 – VoVeSa-MB2

Nummer 2 tegen nummer 5 … en om de promotiekansen (naar de 1e klasse) niet te vergooien zouden (veel) punten in deze wedstrijd zeeeeeeeer welkom zijn: pakken! 

 

Junioren C

 

Mix-C1

DoskoActa-XC1 – SNVV-XC1: 3-1

‘Wij’ hebben inderdaad niet voor Sint Nicolaas gespeeld: “XC1 ging hartstikke lekker

  vandaag! 3 sets gewonnen! Heel mooi over gespeeld en allemaal een super opslag …

  We kregen de complimenten hiervoor van de tegenpartij!” …

dus, wat wil je nog meer! Keurig werk jongelui!

VVH-XC1 – DoskoActa-XC1

Da’s nog es een uitdaging: zo’n 6 kilometer verderop tegen een topper spelen …

het zijn dan welliswaar geen “Hoekse en Kabeljauwse twisten” maar toch wel

“de ouwe seunen’ tegen de ‘klokkedieven’ … mooi affiche … maak d’r wat van!

 

Komende woensdag “vriend(inn)en-training” … zie ook bij de CMV’s !!!

 

 

 

Junioren CMV

 

Het eerstvolgende toernooi is op zaterdag 30 oktober in Bergum.

 

Morgen, maandag 11 oktober, is er weer de zgn. “vriend(inn)en-training” !!

DoskoActa organiseert dit ieder seizoen, de kinderen mogen dan een vriendje of een vriendinnetje meenemen naar de training om eens kennis te maken met het spelletje.

Meer info in de bijlage ‘DA CMV okt21.jpg’.

Aanvullend: a.s. woensdag wordt dit ook voor Mix-C1 georganiseerd!!!

 

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

 

Algemeen

 

Luc van der Kolk neemt zaterdag de wedstrijd van Meisjes-MA2 over van Joost Tiemersma.

Hidde Frankena fluit maandag de bekerwedstrijd van Dames-1.

 

Scheidsrechters

 

Gerard Harmelink:     do.       Heren-1       – VoVeSa-H1    Franeker          1e kl.

 1. Meisjes-B1 – Stanfries-MB1 Franeker          1e kl.  **

Sybrich Attema:         za.       Meisjes-B1 – Stanfries-MB1 Franeker          1e kl.  **

Hidde Frankena:         ma.      Dames-1     – HeVoc-D2       Franeker          beker

 1. do. Dames-1 – SVT-D1           Franeker         1e kl.

Gerrit Krol:                 do.       Dames-3     – Grouw-D3       Franeker         3e kl.

Joep de Jager:             do.       Dames-4     – Stasko-D2        Franeker          3e kl.

Luc van der Kolk:      za.       Meisjes-A2 – vc058-MA2     Franeker          1e kl.

Sybout Zeinstra:         za.       Meisjes-B2 – VoVeSa-MB2  Franeker          2e kl.

** fluiten samen                                                                                                      **

 

Tellers

 

Sjoukje Uijthof:          ma.      Dames-1     – Hevoc-D2        Franeker          beker

 1. Dames-1     – SVT-D1           Franeker          1e kl.

Saapke Woudwijk:     do.       Heren-1      – VoVeSa-H1     Franeker          1e kl.

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht         

 

                                              

                                               Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

                                               —————     —————-    —————-    —————

Maandag   11 oktober            Opb. + Afb.    Veld 4 (= veld D, het veld van Be Quick)

 

donderdag 14 oktober             Opbouwen      Dames-4          Dames-1         Dames-3

                                               Afbreken        Dames-4          Heren-1           Dames-3

 

zaterdag    16 oktober             Opbouwen      Meisjes-B2      Meisjes-A2     nvt.

                                               Afbreken        Meisjes-B1      Meisjes-A2     nvt.

 

Technische Commissie                                               

 

.

 

 

Ledenadministratie                                                

 

Nieuw lid:

. Giselle Lizaso                       Meisjes-A

. Nynke van der Werf             Dames-3         Beide: Welkom! … en heel veel plezier!

 

Bijlages                                                                                    

 

DoskoActa Weekprogramma.xls

DA CMV okt21.jpg

DOSKO_ACTA LV Uitnodiging 2021.doc.

 

 

Niet vergeten:

Donderdag 21 oktober: Algemene Leden Vergadering (ALV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan nog even dit …   

                                                                                                                                         

 

                                               Sponsoren Samen DA

 

TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

 

******   EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF … EN OM ANDEREN  ******

 

******                         HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR                         ******

 

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******

Weekbulletin 8 Jaargang 13/Geplaatst op 3 oktober 2021

Voor de PDF met alle foto’s klik hier : DoskoActa Weekbulletin 13-08[10110]

Beste volley-vriend(inn)en …

alle begrip voor (het behoud van) de volksgezondheid hoor, maar … het is te hopen dat de Corona-maatregel met die toegangspas kort van duur zal zijn, want het is maar een vreemd gevoel dat er spelers en/of omringend kader na een wedstrijd niet met de rest gezellig om tafel kunnen zitten … je voelt gewoon dat dit ten koste gaat van de sfeer in de kantine … zo jammer..

Joop Alberda is gestopt als technisch directeur van de Nevobo en wordt opgevolgd door Herman Meppelink, die wij al jaren kennen als voorzitter van ons district Noord. Met hem hebben we menige, meer en minder stevige, discussies mogen aangaan, eens kijken hoe die deze job gaat invullen … benieuwd!

Deze week veel uitslagen, foto’s van jeugdteams en scheidsrechters(!).

Hierdoor is dit nummer erg ‘dik’ geworden: 16 pagina’s en ruim 5,5 MB, wij hopen dat een ieders PC of smartphone dit ‘trekt’ en dat e.e.a. nog leesbaar blijft.

Het ligt beslist niet in de bedoeling dat we elke week zo’n dik exemplaar uitbrengen,  het kwam deze keer gewoon zo uit.

Dan, vooral voor onze nieuwe ‘verslaggevers’:

om niet de hele zaterdagavond en/of zondagmorgen met dit weekbulletin bezig te zijn is het de regel dat kopij uiterlijk zaterdag aan het begin van de avond binnen moet zijn, dat geldt dus ook voor de diverse app-groepen waar wij ook de kopij en/of foto’s vandaan halen. (Het werd deze keer wel erg laat allemaal) Bij voorbaat dank voor jullie medewerking, komt vast goed! Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen … … and remember:

stay safe, take care and (try to) …Heve Fun         

DoskoActa    

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 40

====================================  ========================

Wielrennen:

Ma. 04 okt.     Trainingen: alle teams                        04        Coppa Bernocchi        – Ita

.                                                          05        Ronde vd 3 valleien    – Ita

Di.  05 okt.     .                                                           06        Milaan-Turijn              – Ita

.                                                           07        Gran Piemonte           – Ita

Wo. 06 okt.     Trainingen: ABC-jeugd                     09        Ronde v Lombardije  – Ita

Opleiding VT2: trainerscursus          09/12   Tour of Taihu Lake   – Chn

Do.  07 okt.    Kompetitie:                                        10        Parijs-Tours                – Fra

Franeker:           Dames-2, Dames-3,

Heren-2,  Heren-3                Veldrijden:

Oudega (Sm):    Heren-1                    10        WB: Waterloo          – USA

Leeuwarden:     Dames-1

Fluiten:

Hidde Frankena, Sybout Zeinstra,

Gerard Harmelink                                          Voetbal (kwal. WK):

Tellen:                                                08        Letland – Nederland

Wouter Zeilmaker

Vr.  08 okt.     Kompetitie:

Gorredijk:         Meisjes-B1

Za.  09 okt.     Kompetitie:

Franeker:           Meisjes-A1, Meisjes-A3,

Mix-C1

Oosterend:        Meisjes-A2                           MotoGP:

Leeuwarden:     Meisjes-B2               10        GP Thailand

Fluiten:

Hidde Frankena, Luc van der Kolk,              Formule 1:

Nienke Bijlsma/Baudien Draaisma    10        GP Japan

Stef Mengerink (n.n.b.)

Zo.  10 okt.     WeekBulletin 13-09

Staatsloterij

Bericht van de Rijksoverheid

 

Wedstrijdsecretariaat – algemeen

Bij de senioren vielen de resultaten over de hele linie ronduit tegen, jammer …. maar mag/moet ook wel es gezegd (kunnen) worden.                   Een (1) voordeel … ’t kan alleen maar beter …toch?  De junioren deden het een stuk beter, want er werden een hoop punten binnen gehaald door onze ABC-dames: prima!   En last-but-not-least … onze pupillen traden voor het eerst aan en scoorden ‘bovenin de middenmoot’ … een geweldig resultaat van onze CMV-ers, waarbij bedacht moet worden dat de meesten voor het eerst een wedstrijd speelden: klasse!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen            

Mix-Recreatie1:

doordat er aan onze kant te weinig mensen beschikbaar waren hebben we de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen BEO (in Bakhuizen) er uit moeten halen. Inmiddels staat deze wedstrijd nu in het programma voor vrijdag 29 oktober!

Meisjes-B2:

Hardegarijp-MB1 kan 6 november geen team op de been brengen voor de wedstrijd in Franeker, deze wedstrijd gaat na overleg naar zaterdag 4 december!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

H1:      DoskoActa-H1             – vc058-H1                  : 4-0 (25-13,25-11,25-13,25-21)

H2:      DoskoActa-H2             – Buitenpost-H3           : 0-3 (17-25,14-25,16-25)

H3:      VCS-H2                      – DoskoActa-H3          : 3-0 (25-15,25-14,25-19)

D1:      DoskoActa-D1             – Kwiek-D1                 : 1-3 (15-25,09-25,25-23,16-25)

D2:      VVH-D2                     – DoskoActa-D2          : 4-0 (25-12,25-11,25-14,25-07)

D3:      Leevoc-D4                  – DoskoActa-D3          : 2-2 (23-25,25-21,25-17,17-25)

D4:      DoskoActa-D4             – Grouw-D5                 : 0-3 (20-25,18-25,14-25)

XR1:    BEO-DR1                    – DoskoActa-XR1        : uitgesteld naar 29 oktober!

MA1:   Bolsward-MA1             – DoskoActa-MA1       : 1-3 (26-28,25-22,20-25,21-25)

MA2:   DoskoActa-MA2         – Sneek-MA4               : 4-0 (25-16,25-09,25-23,25-12)

MA3:   Hardegarijp-XA1         – DoskoActa-MA3       : 3-1 (25-19,25-09,20-25,25-14)

MB1:   DoskoActa-MB1          – vc058-MB1               : 4-0 (25-20,25-08,25-17,25-21)

MB2:   Hardegarijp-MB1         – DoskoActa-MB2       :2-3 (13-25,25-21,15-25,25-20,12-15)

XC1:    vrij

N51:                                        N41:                                        N42:                                     —————————————————————————————————————–DSVS-N51              16-36   Triumphera-N41            22-21   Tijnje-N41                   22-24

Buitenpost-N51            24-25   SVT-N41                    29-14   Oer ’t Net-N41            22-22

Thriumphera-N51       28-21   Oer ’t Net-N41           19-26   JMC-N41                   31-26

Oerterp-N51               22-30   Tijnje-N41                  21-19   SVT-N41                   35-11

—————-                           —————-                           —————

7e plaats 4-2                            5e plaats 4-6                            7e plaats 4-3

Wanneer we teams ‘buiten mededinging’ opschonen dan zijn de  resultaten:                                 4e plaats                                  3e plaats                                  5e plaats

Al met al behoorlijk goede prestaties van onze jongste jeugd … mooi hoor!

Wedstrijdsecretariaat – teams                                            

 Senioren Heren

Heren-1

DoskoActa-H1 – vc058-H4: 4-0

Dit werd inderdaad ‘vrij easy’ gewonnen, alleen in de laatste set mochten de mannen uit Leeuwarden op setwinst hopen, maar dat meer door ‘ons’ dan door hunnie … mooie (5) punten!

RSO-H1 – DoskoActa-H1

Uit naar een van de hoger gesitueerde ploegen … stevig potje, maar wij zien kansen!

Heren-2

DoskoActa-H2 – Buitenpost-H3: 0-3

‘It twadde’ bakte er niet veel van, al moet gezegd worden dat alles lukte bij de tegen-stander waar alles aan ‘onze’ kant ‘krekt’ de verkeerde kant op viel: can happen! Kijken hoe dit gaat bij … DoskoActa-H3 – DoskoActa-H2

Zo … DE DERBY !!! Op de trainingen elkaars vrienden, maar nu even niet!?(vervolg onder Heren-3)

Heren-3

VCS-H2 – DoskoActa-H3: 3-0

De roem van ons derde (3-0 winst bij Buitenpost) was ze kennelijk vooruit gesneld want de Surhuisterveners pakten de zaken energiek aan: winst in straight sets … en onze mannen staan weer ‘met de poten in de klei’ … en nu op naar … DoskoActa-H3 – DoskoActa-H2 (vervolg van Heren-2)

Zo … DE DERBY !!! Kijken of men na deze broedertwist, ongeacht de uitslag, gezamenlijk het glas kan heffen!? Van deze kant geen voorspelling, maar de beste zal best wel weten te winnen (lekker flauw): succes en plezier!

Senioren Dames

Dames-1

DoskoActa-D1 – Kwiek-D1: 1-3

Wij zaten er dus behoorlijk naast in onze prognose want de meeste punten gingen (verdiend) naar de tegenstander … verder niets aan toe te voegen.

vc058-D3 – DoskoActa-D1

De teams lijken niet (veel) voor mekaar onder te hoeven doen: het zit-em in de details die doorslaggevend zullen zijn. Een 3-2 of 2-3 ligt in de lijn der verwachting …

Dames-2

VVH-D2 – DoskoActa-D2: 4-0

De Harlinger’ dames staan dus niet voor niets zo hoog, onze jongedames konden daar niet zo veel tegenin brengen … het zij zo … kop op, nog kansen zat!

DoskoActa-D2 – Swette Switters-D3

Zo te zien lijkt dit een behoorlijk stevig (en spannend) potje te worden, maar zulks noemen wij “een uitdaging” … toch?

Dames-3

Leevoc-D4 – DoskoActa-D3: 2-2

De scorebordjournalistiek van vorige week bleek aardig in de richting, want er werden twee punten uit Leeuwarden meegenomen: knap werk ladies!

DoskoActa-D3 – Havot-D1

Het lijkt ons niet onmogelijk om van de dames uit Hallum e.o. wat punten af te snoepen … zal ook wel gebeuren denken wij, maar ja … wie zijn wij …

Dames-4

DoskoActa-D4 – Grouw-D5: 0-3

De Grouwster dames pakten verdiend de punten, maar “Ging beter als vorige week” ..zo mochten wij na afloop opvangen, en dat geeft hoop voor de toekomst!

Komende week zomaar een weekje vrij!

Senioren Recreanten

Rekreanten-Mix1

BEO-DR1 – DoskoActa-XR1: uitgesteld

Helaas konden ‘wij’ afgelopen vrijdagavond niet vodoende man/vrouw-kracht op de been brengen om in Bakhuizen aan te kunnen treden … jammer, maar niet getreurd: over 4 weken, 29 oktober, gaan we het gewoon weer proberen!

Junioren ABC

Meisjes-A1

Bolsward-MA1 – DoskoActa-MA1: 1-3

Wij waren benieuwd hoe deze wedstrijd zou verlopen, nou … harstikke goed dus!

“Wat een leuke wedstrijd, erg blij met het resultaat, 1-3 gewonnen !!!” … was kort maar krachtig (maar dat zijn we gewend bij MA1) de tekst … gaat goed dames!

Meisjes-A1

DoskoActa-MA1 – Sneek-MA1

Dit wordt een TOPPER … denken wij: nummer 2 tegen nummer 1 in de Hoofdklasse!

De tegenstander van vandaag is de geheide titelkandidaat, maar om zicht op de Top-klasse te houden zou het mooi zijn wanneer ‘wij’ wat puntjes in Franeker zouden kunnen houden: d’r an!

Meisjes-A2

DoskoActa-MA2 – Sneek-MA4: 4-0

Gelukkig … er werd niet in de valkuil getrapt van “na de 4-0 zege toen in Sneek zal dit nu ook wel weer lukken” want men werd net op tijd weer wakker!

“MA2 pakt de volle buit tegen Sneek, ondanks inkakmomentje(!), in de 3e set (4-14

achter!) werd het talrijke publiek op spectaculaire aanvallen en opslag getrakteerd en

blijft MA2 zonder setverlies” … bevestigt e.e.a. … prima werk ladies!

CoVos-MA2 – DoskoActa-MA2

Dit zou zo maar eens (meerdere!) punten voor ‘ons’ kunnen opleveren, maar dat dient dus wel in een uitwedstrijd te gebeuren … altijd lastig! Show-us!

(Wij denken dat dit wel gaat lukken J)

Meisjes-A3

Hardegarijp-XA1 – DoskoActa-MA3: 3-1

Wij hadden geen flauw idee over de verhoudingen in deze poule, maar onze meiden pakken een (1) punt in Hardegarijp in (pas) hun eerste wedstrijd.

“Leuke 1e wedstrijd met 2 invallers. Voorzichtige start van de competitie. In de 3e set

werden ze lekker fanatiek en wisten 1 punt af te snoepen van de tegenstander.

Goed gedaan dames!” … was het positieve commentaar … sluiten wij ons bij aan!!

Meisjes-A3

DoskoActa-MA3 – Makkum-MA1

Tegen de (voorlopige?) topper wordt dit een stevig karweitje voor onze meiden, maar dat wil niet zeggen dat ze na deze wedstrijd nog steeds topper zijn … toch?

Meisjes-B1

DoskoActa-MB1 – vc058-MB1: 4-0

En zie daar: de (meeste) punten bleven inderdaad in De Trije, watte: ALLE punten!

“Fantastisch gespeeld!” … kwam via de media tot ons … need we say more?

Meisjes-B1

Reva-MB1 – DoskoActa-MB1

Vrijdagavond in Gorredijk tegen een tegenstander op de 3e plaats en ‘wij’ staan 2e … nou ja … we kennen onze eigen kracht en daar moet je altijd van uit gaan … dus:

gaan met die banaan!

Meisjes-B2

Hardegarijp-MB1 – DoskoActa-MB2: 2-3

We hadden gelijk: beslist niet eenvoudig gezien de kick-start van de thuisploeg, maar … de 5e set winnen met 12-15: petje af hoor!

“MB2 gewonnen met 3-2. Teams waren erg aan elkaar gewaagd . Spannende sets.

Paar keer goed terug gekomen bij dikke achterstand” … zo meldt onze correspon- dente en dat kunnen wij alleen maar onderschrijven: chappeau!

Meisjes-B2

vc058-MB2 – DoskoActa-MB2

Wij denken dat ‘we’ met punten in de (sport)tas uit Leeuwarden terug komen, maar

daar zullen onze meiden wel wat voor moeten doen … en dat gaan ze doen ook!

Mix-C1

Na een weekje vrijaf gaan ‘we’ weer los:

DoskoActa-XC1 – SNVV-XC1

Heel sneu voor deze tegenstander, maar zij gaan waarschijnlijk zonder punten terug naar Sint Nicolaasga want ‘wij’ gaan niet voor Sint Nicolaas spelen!

Dus: punten mooi in Franeker houden!

Junioren CMV

 

Afgelopen zaterdag (gisteren dus) is het eerste toernooi van de eerste seizoenshelft in Leeuwarden gespeeld, waar wij met onze drie CMV-teams aan mee deden.

De uitslagen van alle wedstrijden staan op pagina 6, hier volgen de ‘karakteristieken’!

N51 en N41 : helaas geen verslagje mogen ontvangen, volgende keer wel?

N42

“N42 heeft 1 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 (redactie: 2) verloren.

Mooi spel en een goede start van het seizoen” … en sa ist mar krekt!

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

Algemeen

Het was ‘De Week van de Scheids’ en daarom onze welgemeende dank aan alle mensen die de arbitrage verzorgen bij al die competitiewedstrijden: zonder hen kunnen wij ons spelletje niet spelen!

De redactie heeft geen idee of er bij de senioren-wedstrijden ook aandacht is besteed aan deze ‘Week van de Scheids’ … in ieder geval hebben we hiervan  dan (helaas) geen input mogen ontvangen … beetje jammer …

Scheidsrechters

Stef Mengerink:         za.       nog niet bekend op moment van schrijven

Gerard Harmelink:     do.       Dames-2 – SwSwitters-D3    Franeker          2e kl.

Hidde Frankena:         do.       Heren-3 – Heren-2                 Franeker          3e kl.

 1. z Meisjes-A1 – Sneek-MA1 Franeker      Hfd.kl.

Sybout Zeinstra:         do.       Dames-3 – Havot-D1             Franeker          3e kl.

Luc van der Kolk:      za.       Meisjes-A3 – Makkum-A1    Franeker          2e kl.

Nienke Bijlsma /

 / Baudien Draaisma:  za.       Mix-C1 – SNVV-XC1          Franeker          2e kl. **

** fluiten samen

Tellers

Wouter Zeilmaker:      do.       Heren-3  – Heren-2

 

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht         

Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

—————     —————-    —————-    —————

donderdag 07 oktober             Opbouwen      Dames-3          Dames-2         nvt

Afbreken        Heren-3           Dames-2         nvt

zaterdag    09 oktober             Opbouwen      Mix-C1           Meisjes-A3     nvt.

Afbreken        Meisjes-A1      Meisjes-A3     nvt.

Technische Commissie                                               

.

Ledenadministratie                                                

Nieuw lid:

. Sacha Visser             CMV’s            Welkom! … en heel veel plezier!

Opgezegd:

. Nikita Gall                CMV’s

Bijlages                                                                                    

DoskoActa Weekprogramma.xls

Noteer alvast in je agenda:

Donderdag 21 oktober: Algemene Leden Vergadering (ALV)

En dan nog even dit …  kennelijk doen we iets goed(s)?

                                                                                             Eigen waarneming: Franeker, afgelopen dinsdag 28 september 2021

 

                                               Sponsoren Samen DA

 

TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

 

******   EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF … EN OM ANDEREN  ******

 

******                         HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR                         ******

 

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******

Weekbulletin 7 Jaargang 13/Geplaatst op 26 september 2021

Voor PDF met plaatjes en foto’s  : DoskoActa Weekbulletin 13-07[9840]

Beste volley-vriend(inn)en …

het zijn drukke tijden in ons volleybalwereldje: voorbereidingen voor de competities en voor onze ledenvergadering vragen veel tijd van onze trainers, coaches, commis-sies en bestuursleden en daarmee werken we met z’n allen aan het grote doel: de club draaiende houden en hopen dat iedereen daar een beetje plezier aan beleeft!

De (ver-)nieuwde Corona-regels zijn gisteren ingegaan, op de pagina’s 4 en 5 valt te lezen wat dit inhoudt voor een ieder!

De Leeuwarder Courant kwam afgelopen vrijdag in haar wekelijkse rubriek “In Memoriam” met een waardig artikel over de ons welbekende en ons kort gelden helaas ontvallen Fred de Lange … mooi om te lezen.

Formule-1, WK Wielrennen, Cambuur, Heerenveen en meer …

genoeg sport om te kijken vandaag … plezier d’r mee!

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …… and remember:

stay safe, take care and (try to) …   Have Fun      

DoskoActa    

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 39

====================================  ========================

Wielrennen:

Ma. 27 sep.     Trainingen: alle teams                        02        Ronde van Emillia      – Ita

.                                                          03        Ronde v Munsterland – Dui

Di.  28 sep.     .                                                           03        Parijs-Roubaix            – Fra

.                                                                       Veldrijden:

Wo. 29 sep.     Trainingen: ABC-jeugd                     02        EC: Meulebeke           – Bel

.                                                          03        SP: Gieten                  – NL

Do.  30 sep.    Kompetitie:

Franeker:           Dames-1, Dames-4, Heren-1, Heren-2

Surhuisterveen: Heren-3

Harlingen:         Dames-2                               Voetbal:

Leeuwarden:     Dames-3                   28/29   Champions League

Fluiten:                                               30        Europa League

Hidde Frankena, G. Harmelink,        30        Conference League

 1. Tiemersma, R. Fennema MotoGP:

Tellen:                                                03        GP USA

 1. Uijthof, S. Woudwijk, W. Zeilmaker Formule 1:

Vr.  01 okt.     Kompetitie:                                        03        GP Singapore

Bakhuizen:        Mix-Recreatie-1

Za.  02 okt.     Kompetitie:

Franeker:           Meisjes-A2, Meisjes-B1

Bolsward:         Meisjes-A1

Hardegarijp:      Meisjes-A3, Meisjes-B2

Leeuwarden:     N51, N41, N42

Fluiten:

Hidde Frankena, Gerard Harmelink/Marije Bijlsma

Stef Mengerink (Apeldoorn, 1e divisie)

Zo.  03 okt.     WeekBulletin 13-08

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

       !!!   Week van de Scheidsrechter   !!!

Bericht van de Rijksoverheid

 Zie PDF

Berichten van DoskoActa

 

 

Corona en De Trije

Aansluitend op het ‘Bericht van de Rijksoverheid’ …  wat betekent dit voor ons bij het gebruik van sportcomplex De Trije (kantine en tribune van de sporthal): Miv. zaterdag 25 september is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht.

Bij bezoek aan plekken waar het druk(ker) wordt, zoals de kantine, heb je een Corona-toegangsbewijs nodig.

Toeschouwers die bij de volleybalwedstrijden willen kijken hoeven geen Corona-toegangsbewijs te tonen, echter … zij kunnen/moeten via de zij-ingang buitenom naar de tribune … de toegang binnen (van kantine naar tribune) is afgesloten!

Wil men alsnog naar de kantine dan moet men weer buitenom naar de hoofdingang.

Contributie

Tot dusverre is er voor het lopende seizoen nog geen contributie geïnd, terwijl norma-liter al in juli de eerste contributie in rekening wordt gebracht.

Dit seizoen zal dit voor het eerst gaan gebeuren op 5 oktober.

In december, februari en april zullen de andere termijnen worden geïncasseerd.

Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met het bestuur.

Grote Club Actie

Ook dit seizoen/jaar doen wij (uiteraard) weer mee aan de Grote Club Actie!

Het gaat, mede door Corona, op een iets andere manier dan voorgaande keren.

In de aparte bijlage “DA GCA 2021” staat e.e.a. uitgelegd, deze boodschap is eerder al via de relevante groeps-apps verspreid.

Van de bestuurstafel                                                                                  

Dinsdag 21 september is het bestuur weer bij elkaar geweest, waarbij met name de voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering op de agenda stond.

Alle jaarverslagen zijn zover klaar om met onze leden te delen, deze worden straks met jullie gedeeld als we ook de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering versturen.

OPROEP voor nieuwe bestuursleden

Verder willen we via deze weg een oproep doen voor nieuwe bestuursleden.

Wie wil het bestuur komen versterken: we zijn op zoek naar twee leden (of ouders van jeugdleden) die het bestuur komen versterken.

Wanneer je hiervoor belangstelling hebt kun je contact opnemen met een van de huidige bestuursleden om jullie van informatie te voorzien.

We vergaderen 1 keer per 6 weken.

Wedstrijdsecretariaat – algemeen

De eerste uitslagen ‘vallen niet tegen’ … eufemistisch uitgedrukt, met hier en daar toch wel verrassende uitslagen … bepaald niet saai dus: mooi!

Wij krijgen veel vragen over verlopen spelers-passen, welnu … de Nevobo wil aan het eind van dit kalenderjaar met een (ver)nieuw(d) DWF-systeem komen met daarin dan een koppeling met de (digitale!) spelerskaarten. Daarom worden er, ingeval van verlopen spelerskaarten, geen nieuwe meer aangemaakt en blijven deze verlopen kaarten geldig. Alleen wanneer iemand volkomen nieuw lid wordt van de Nevobo wordt er nog een spelerskaart aangemaakt … waarvan acte!                                             Zodra er meer bekend is over (de implementatie van) het nieuwe systeem komen we hier op terug … uiteraard.

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen                      

Er komt af en toe nog een wijzigingsverzoek binnen, maar helaas dienen wij telkens meer ‘nee’ te verkopen: door het late tijdstip van deze aanvragen is er gewoon geen

ruimte meer op de speelkalender en om telkens de trainingsavonden hiervoor ‘in de war’ te schoppen gaat net wat te ver. Dit is trouwens eerst wel met de Nevobo afge-stemd en die verklaren dit ook wel voor akkoord: er wordt tegenwoordig namelijk wel erg gemakkelijk afgezegd (om verplaatsing van een wedstrijd gevraagd) … vandaar!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

H1:      DoskoActa-H1             – HVC-H1                   : 2-3 (17-25,13-25,25-21,25-18,9-15)

H2:      Veenwouden-H1          – DoskoActa-H2          : 2-1 (21-25,08-25,15-25)

H3:      Buitenpost-H3             – DoskoActa-H3          : 0-3 (22-25,23-25,21-25)

D1:      OTIB-D1                     – DoskoActa-D1          : 0-3 (11-25,23-25,08-25)

DoskoActa-D1             – DFS-D1                    : 1-3 (11-25,23-25,25-16,22-25)

D2:      DoskoActa-D2             – vc Joure-D2              : 1-3 (15-25,17-25,25-22,21-25)

Grouw-D2                   – DoskoActa-D2          : 1-3 (34-32,18-25,21-25,20-25)

D3:      DoskoActa-D3             – UDI-D2                    : 0-4 (18-25,09-25,11-25,12-25)

D4:      Tijnje-D1                     – DoskoActa-D4          : 3-0 (25-14,25-13,25-15)

XR1:    vrij

MA1:   Sudosa/Desto-MA2      – DoskoActa-MA1       : 0-4 (20-25,18-25,20-25,16-25)

MA2:   vrij

MA3:   vrij

MB1:   DoskoActa-MB1          – Sw.Switters-MB1      : 3-2 (25-23,25-23,21-25,22-25,15-13)

MB2:   DoskoActa-MB2          – VC Drachten-MB1    : 3-2 (18-25,25-19,17-25,25-20,15-10)

XC1:    VC Sneek-JC1             – DoskoActa-XC1        : 4-0 (25-14,25-17,25-13,25-18)

N51:    vrij

N41:    vrij

N42:    vrij

Wedstrijdscretariaat – teams                                            

 

Senioren Heren

 

 

Heren-1

DoskoActa-H1 – HVC-H1: 2-3

Het leek een kansloze onderneming na een 0-2 achterstand in sets, maar onze mannen revancheerden zich en kwamen tot 2-2! Helaas ‘de finale’ verloren, toch .. goed werk!

DoskoActa-H1 – vc058-H4

Nou niet direct een hoogvlieger waarvan de laatste seizoenen meestal vrij ‘easy’ gewonnen kon worden … wij denken: nu maar weer!

Heren-2

Veenwouden-H1 – DoskoActa-H2: 2-1

Dus … inderdaad de ‘dunne’ uitslag van 2-1, deze keer voor Veenwouden, nou ja … zal het thuis wel 2-1 voor ‘ons’ worden, gaan we maar van uit.

Opmerking vanuit het team: “Prima wisselbeleid van onze aanvoerder/trainer!” … J

DoskoActa-H2 – Buitenpost-H3

Heren-3 speelde afgelopen donderdag al tegen dit team, nu Heren-2 dus, en nou es kijken of ‘it twadde’ een (nog) beter resultaat weet te halen …

Heren-3

Buitenpost-H3 – DoskoActa-H3: 0-3

Zo!  Die zit!  De eerste klap … etc. etc.

En, na deze glansrijke 3-0 zege, ook nog es enige KOPLOPER !!! Petje af hoor!

VCS-H2 – DoksoActa-H3

De Surhuisterveners gingen een week eerder van start dus lijken wat meer ingespeeld,

aan ‘ons’ om te bewijzen dat dit niks hoeft te zeggen … toch?

Senioren Dames

 

Dames-1

OTIB-D1 – DoskoActa-D1 (beker): 0-3

Het was woensdagavond in Nyland tegen een 2e klasser inderdaad ‘niet zo’n pro-bleem’ en nu kijken welke tegenstander er in de 1e ronde uit de hoge hoed komt!

Verheugend om te constateren dat onze jeugd mee draait !

Volgende bekerronde: DoskoActa-D1 – Hevoc-D2

DoskoActa-D1 – DFS-D1: 1-3

Een dag later (donderdag) gelijk tegen de dames uit Bergum en die lieten er geen gras over groeien; even leken onze dames terug in de wedstrijd te komen maar het draaide op een toch wel terechte zege uit voor de gasten die beduidend beter voor de dag kwamen dan in de voorgaande seizoenen.

DoskoActa-D1 – Kwiek-D1

Moeilijke prognose, in de stand dicht bij elkaar, maar wij denken toch dat de (meeste) punten in Franeker blijven, kijken of wij er een beetje verstand van hebben?

Dames-2

DoskoActa-D2 – vc Joure-D2 (beker): 1-3

’t Was inderdaad ‘geen makkie’ afgelopen maandag thuis tegen 1e klasser Joure-2,

maar er werd met ere een onderspit gedolven (‘we’ pakten zelfs nog een set!), dus een   leuke seizoensopening voor dit vernieuwde team!

Grouw-D2 – DoskoActa-D2: 1-3

het debuut in de 2e klasse van dit (ver)nieuw(d)e team en voor ons een toch wel daverende verrassing: 3-1 winst in Grouw en dan die eerste set (nipt) verliezen met …. 34-32 !!! Al-met-al: Hier worden wij blij van!

VVH-D2 – DoskoActa-D2

Interessante pot op voorhand waarbij ‘we’ waarschijnlijk wat oude bekenden aan de andere kant van het net tegen gaan komen, bovendien een derby plus het gegeven dat de Harlingsen mede bovenaan staan: spannend!?

Dames-3

DoskoActa-D3 – UDI-D2: 0-4

Het verschil tussen de gasten (gedegradeerd) en ons (ver)nieuw(d)e team was gewoon te groot, maar niet getreurd dames: UDI heeft nu al (na 2 rondes) een forse voor-sprong en dus is deze wedstrijd beslist niet maatgevend geweest: keep-on going!!

Leevoc-D4 – DoskoActa-D3

Lijkt ons geen onoverkomelijke hindernis, maar het moet altijd eerst maar es gebeuren en dat is nou net wat er volgens ons ook gaat gebeuren … scorebordjournalistiek?

Dames-4

Tijnje-D1 – DoskoActa-D4: 3-0

Door van ‘ons’ te winnen zijn de thuisspelende dames gelijk virtueel koploper, dus dat kan altijd gebeuren: verliezen bij/van de koploper: “Nothing-on-the-hand” dus!

DoskoActa-D4 – Grouw-D5

Deze teams lijken aan elkaar gewaagd, volgens ons ligt de uitslag dus ook in de hoek van 2-1 (of 1-2 … zo je wilt): make your choice!

(Liever/beter: verras ons … met 3-0?)

Senioren Recreanten

 

Rekreanten-Mix1

Ook voor ons recreatie-team kan de competitie (eindelijk) beginnen, met:

BEO-DR1 – DoskoActa-XR1

Vrijdagavond naar/in Bakhuizen tegen de dames van ‘Bakhuizen En Omgeving’,

mooi begin van het seizoen en dat kan alleen maar mooier worden door met punten

terug te keren naar ‘het hoge noorden’ … gaat lukken!

Junioren ABC

Meisjes-A1

Sudosa/Desto-MA2 – DoskoActa-MA1: 0-4

zaterdagmorgen om half elf  werd in Assen het Hoofdklasse-avontuur begonnen met een klinkende 4-0 overwinning: kan niet beter … proficiat dames! ‘Meer fan suks’!

“We zijn klaar in Assen … 0-4 gewonnen” … was het nuchtere commentaar … prima!

Bolsward-MA1 – DoskoActa-MA1

Net als bij ons staat de jeugdopleiding in/bij Bolsward op een prijzenswaardig niveau en daarom kijken wij vooruit naar een kwalitatief goed duel waarbij de krachten niet ver uit elkaar zullen liggen … benieuwd!

Meisjes-A2

Na een weekje vrij de return van de wedstrijd van 2 weken geleden:

DoskoActa-MA2 – Sneek-MA4

De valkuil zal worden: “na de 4-0 zege toen in Sneek zal dit nu ook wel weer lukken” en dat heeft menigeen opgebroken … niet onderschatten, dan komt het goed!

Meisjes-A3

Eindelijk mag/kan ook dit team aan de kompetitie beginnen en wel met:

Hardegarijp-XA1 – DoskoActa-MA3

Geen flauw idee over de krachten in deze poule, dus eerst maar eens een paar wed-strijden spelen om eea. te kunnen bepalen.

Wel benieuwd op welke veld er gespeeld gaat worden want zowel ons MA3 als ons MB2 staat op de zelfde tijd op het zelfde veld geprogrammeerd in Hardegarijp …

 

Meisjes-B1

DoskoActa-MB1 – Swette Switters-MB1: 3-2

Hoe spannend wil je het hebben: ‘verliezen’ met 108-109 en toch deze pot winnen met 3-2 … POEH … knap werk!

“MB1 heeft gewonnen. Een spannende wedstrijd. Tegenstanders waren gelijkwaardig

maar gelukkig pakt MB1 de winst!” … was het jubelende commentaar … terecht!

DoskoActa-MB1 – vc058-MB1

Willen ‘wij’ een van de kanshebbers op promotie worden/zijn dan dienen de (meeste) punten in De Trije te blijven; kan best wel es een stevig potje worden … leuk!

Meisjes-B2

DoskoActa-MB2 – VC Drachten-MB1: 3-2

Ook hier een nauwelijks waarneembaar verschil in punten: 100-99, maar ook hier de pot met 3-2 gewonnen door de onzen!

“MB2 heeft heel goed gespeeld, eerst nog wat onzeker omdat dit de eerste wedstrijd

was maar na de eerste set kwamen ze heel goed terug. Teams waren erg gewaagd

aan elkaar, zaten leuke rally’s bij en uiteindelijk gewonnen!” …  luidde de positieve verslaggeving … en ook hier … terecht!

Hardegarijp-MB1 – DoskoActa-MB2

Dit wordt beslist niet eenvoudig gezien de kick-start van de thuisploeg, dus dametjes:

mouwen opstropen enne … d’r veur!

Vwb. het veld … zie onder MA3!

Mix-C1

VC Sneek-JC1 – DoskoActa-XC1: 4-0

De eerste wedstijd, met een nieuwe/hogere nethoogte, tegen de jongens van Sneek, vier sets spelen  … dat was inderdaad iets te veel van het goeie, maar al-met-al beslist niet weggespeeld en een mooie kennismaking met het competitie-gebeuren!

“XC1 heeft erg goed gespeeld. Het jongensteam had alleen een hele harde opslag

waardoor ze veel punten binnen haalden. Maar het samenspel ging harstikke mooi!

Helaas wel alle sets verloren …” zo luidde het verslag … toch mooi hoor!

“Ze waren maar met z’n zessen, maar hebben toch een knappe start gemaakt.” … was

het commentaar van de trainster … en zo is’t!

Hieronder even een kiekje van ons enige jeugd-mix-team!

Nu even de tijd nemen om deze zaken mee te nemen op de trainingen de komende 14 dagen, want …

Komend weekend vrij!

Mix-C1

Achter vlnr: Sara Flikkema, Anna lynn de Jong, Janne Boekema en Berber de Beer

Voor    vlnr: Inge Visser en Nathan van Esschoten

Junioren CMV

 

N51, N41 en N42

A.s. zaterdag (2 oktober) is dus het eerste toernooi van de eerste seizoenshelft in Leeuwarden. Dit is een ‘fusie’ van diverse speelgebieden van Friesland geworden en dat doen we voorlopig tem. december. Vwb. de 2e seizoenshelft wordt daarna gekeken of dit doorgezet wordt of, in geval van voldoende deelname, we terug gaan keren naar de oude situatie … maar da’s voor later (zorg)!

Het leuke aan deze nieuwe situatie is dat er ook weer es tegen andere tegenstanders gespeeld gaat worden, zoals uit Kollumerzwaag, Marum, Ee, Ternaard, Tijnje, Kollum, Buitenpost, Ureterp. Ook gaat er ‘verderop’ in de provincie gespeeld worden, zoals in Bergum en Buitenpost.

Het programma voor komende zaterdag (in een notendop):

N51                                        N41                                        N42

——————————–      ——————————-       ——————————

DSVS-N51                             Thriumphera-N41                   Tijnje-N41

Buitenpost-N51                      SVT-N41                                Oer ’t Net-N41

Thriumphera-N51                   Oer ’t Net-N41                       JMC-N41

Oerterp-N51                           Tijnje-N41                              SVT-N41

Wij zijn zeer benieuwd naar de ervaringen (en uitslagen natuurlijk)!

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

Algemeen

Zoals vorige week al vermeld zitten wij niet echt ruim in de scheidsrechters: we hebben er wel ‘een heleboel’ maar het gros heeft aangegeven liever niet of alleen ingeval van nood te willen/kunnen fluiten. Zo was het afgelopen zaterdag gelijk al een puzzel om de zaken rond te krijgen … met dank aan Meisjes-A2 die de wedstrijden  overgenomen hebben. Allemaal willen we graag ons spelletje (blijven) spelen, maar zonder arbitrage gaat dit niet lukken, dus graag aandacht hiervoor!

Scheidsrechters

Stef Mengerink:         za.       Alterno-D2 – Donitas-D2      Apeldoorn      1e div.

Gerard Harmelink:     do.       Dames-1 – Kwiek-D1            Franeker          1e kl.

 1. Meisjes-B1 – vc058-MB1 Franeker          1e kl.  **

Hidde Frankena:         do.       Heren-1 – vc058-H4              Franeker          1e kl.

 1. z Meisjes-A2 – Sneek-MA4 Franeker          1e kl.

Joost Tiemersma:       do.       Heren-2 – Buitenpost-H3       Franeker          3e kl.

Ronald Fennema:       do.       Dames-4 – Grouw-D4           Franeker          3e kl.

Marije Bijlsma:           za.       Meisjes-B1 – vc058-MB1      Franeker          1e kl. **

** fluiten samen

Tellers

Sjoukje Uijthof:          do.       Dames-1 – Kwiek-D1

Saapke Woudwijk:     do.       Heren-1  – vc058-H4

Wouter Zeilmaker:      do.       Heren-2  – Buitenpost-H3

 

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht         

Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

—————     —————-    —————-    —————

donderdag 30 september        Opbouwen      Dames-4          Dames-1         Heren-2

Afbreken        Dames-4          Heren-1           Heren-2

zaterdag    02 oktober             Opbouwen      Meisjes-B1      nvt                   nvt.

Afbreken        Meisjes-A2      nvt                   nvt.

Technische Commissie                                               

Dames-1 heeft in de 1e bekerronde een thuiswedstrijd geloot tegen Hevoc-D2, dat is

ook een 1e klasser, uit Heerenveen. De speeldatum moet nog worden bepaald, in ieder geval dient deze voor 8 november gespeeld te zijn … wordt vervolgd!

Meisjes-B2 heeft maandag (morgen dus) geen trainen van Welmoed, maar de speel-sters mogen bij Iris aangeven of ze mee willen trainen met Meisjes-B1!

Ledenadministratie                                                

Aspirant-lid / proeftrainingen:

Bij de CV’s mogen we liefst 4 aspirant-leden verwelkomen deze week!

Zij gaan max 3 proeftrainingen doen om te kijken of volleybal wellicht iets voor hen is: veel plezier!

Bijlages                                                                   

DoskoActa Weekprogramma.xls

DA GCA 2021.pdf

En dan nog even dit …  een, twee, drie, veel  ‘selfie(s)’ ?

 

                                               Sponsoren Samen DA

 

TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

 

******   EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF … EN OM ANDEREN  ******

 

******                         HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR                         ******

 

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******

Weekbulletin 6 Jaargang 13/Geplaatst op 19 september 2021

PDF weergave : DoskoActa Weekbulletin 13-06[9727]

Beste volley-vriend(inn)en …

de kop is d’r af … de eerste kompetitie-uitslagen zijn binnen … zie verderop!

En dan dit:

zo langzamerhand tekent ook bij onze vereniging zich af waar veel van onze collega-clubs mee te maken hebben/krijgen: een gebrek aan mannelijke leden!

Zowel bij de heren/senioren als bij de jongens/jeugd komt er amper een nieuw lid bij en voor wat betreft de huidige bezetting bij de senioren, daar begint de leeftijd een hartig woordje mee te spreken … dus is aanwas gewenst (noodzakelijk)!

Weet je in je omgeving mensen die wellicht iets voor ons spelletje zouden kunnen voelen … opporren die boel!

En ook nog dit:

net als bij andere verenigingen begint ons scheidsrechterskorps aardig in te krimpen.

Dikwijls krijgen wij, om allerlei redenen, te horen dat men liever van fluiten afziet, zeker daar waar het een struktuele inzet betreft, als reserve/invaller wil men zich dan nog wel beschikbaar stellen … zijn we blij mee hoor! Maar het zou mooi zijn wanneer

wij meer mensen/leden hiervoor warm kunnen maken of dat men een vervolgopleiding in de scheidsrechterij zou willen gaan volgen … zou mooi zijn!

Op het EK zijn, nadat de dames dus 4e werden, onze heren gestrand in de kwartfinale tegen titelhouden Servië. Sinds jaren dus toch weer een resultaat … niet slecht … toch?

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …… and remember:

stay safe, take care and (try to) … Have Fun

DoskoActa    

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 38

====================================  ========================

Wielrennen:

Ma. 20 sep.     Trainingen: alle teams                        21        GP Denain                  – Fra

Beker: Dames-2 * Joure-D2              26        WK op de weg            – Bel

Fluiten: Gerard Harmelink

Di.  21 sep.     BestuursVergadering                                     Voetbal:

.                                                          21/23  Beker: 2e kwalificatieronde

Wo. 22 sep.     Trainingen: ABC-jeugd

Opleiding VT2: trainerscursus, in De Trije

Beker: OTIB-D1 * Dames-1  (Nyland)

Do.  23 sep.    Kompetitie:

Franeker:           Dames-1, Dames-3, Heren-1

Veenwouden:   Heren-2

Buitenpost:       Heren-3                                Veldrijden:

Grouw:              Dames-2                   25        EC: Sylvester – Bredene(B)

Beetsterzwaag: Dames-4

Fluiten:

Hidde Frankena, Gerard Harmelink, Joep de Jager

Tellen:

Sjoukje Uijthof en Saapke Woudwijk           Formule 1:

Vr.  24 sep.     .                                                          26        GP Rusland  -Sotsji

Za.  25 sep.     Kompetitie:

Franeker:           Meisjes-B1, Meisjes-B2

Assen:               Meisjes-A1

Sneek:               Mix-C1

Fluiten:

Luc van der Kolk/Jelien Attema, Joost Tiemersma/Annarens vd. Hem                  Beoordelaar: Stef Mengerink (Leeuwarden, 2e divisie)

Zo.  26 sep.     WeekBulletin 13-07

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bericht van de Nevobo

Uitzicht op gewone start van het seizoen!

De 1,5 meterregel verdwijnt! Dit betekent voor de breedtesport dat de club zonder grote beperkingen weer bezocht kan worden, ook door fans. Wel beperkingen voor bezoek Eredivisie en sportkantines.

Per zaterdag 25 september zijn er geen beperkingen meer voor het beoefenen én bezoeken van de breedtesport! Dit houdt in dat bijna iedereen weer optimaal kan genieten van onze prachtige sport.

Coronatoegangsbewijs verplicht bij bezoek aan eredivisiewedstrijden
Wel is er naar verwachting nog een beperking van kracht voor het bezoeken van de Eredivisie door fans. Bij het bezoeken van een professionele sportwedstrijd dient namelijk iedereen vanaf 13 jaar gebruik te maken van een coronatoegangsbewijs middels een QR-code in de CoronaCheck-app of de printbare versie. Ook worden er eisen gesteld aan het maximumaantal bezoekers, namelijk:

 • Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de reguliere capaciteit
 • Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal bezoekers

Na afstemming met NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, geven we eredivisieclubs zo snel mogelijk meer duidelijkheid hierover.

Ook beperkingen voor de sportkantine
Per 25 september is iedereen vanaf 13 jaar ook verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen om gebruik te kunnen maken van de sportkantine en dient te sportkantine om 00.00 uur te sluiten. Echter geldt er geen maximumaantal bezoekers en is entertainment toegestaan.

Weer focus op volleybal!
Guido Davio, algemeen directeur: “We zijn heel blij dat vanaf 25 september een groot deel van de beperkingen er af zijn. We hopen dat hiermee de focus bij de verenigingen weer kan komen te liggen op volleybal en het samenkomen. Dat zal in het begin wellicht ook weer even wennen zijn. Geef elkaar dus de ruimte wanneer mensen dat prettig vinden.”

 

Wedstrijdsecretariaat – algemeen

Alle ABC-jeugdteams spelen dit seizoen 4-of-5-sets!

Dames-3 en Recreanten-Mix-1 spelen 4 sets per wedstrijd!

De rest blijft ongewijzigd.

De nethoogte bij de C-jeugd 2e klasse is verhoogd van 2.05 naar 2.10 meter!

Attentie: denken we om “De week van de Scheids”??  (za. 25-09 t/m zo. 03-10)

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen                      

We gaan er maar van uit dat we nu de meeste wijzigingen wel gehad hebben, kijk voor de actuele stand van zaken regelmatig  op de Nevobo-site of check de app!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

ODS-H1         – DoskoActa-H1         : 4-0 (25-13,25-15,25-22,25-16)

ODS-D1         – DoskoActa-D1         : 1-3 (22-25,19-25,25-23,22-25)

Havot-D1       – DoskoActa-D3         : verplaatst naar 7 april 2022 !

Sneek-MA4    – DoskoActa-MA2     : 0-4 (16-25,20-25,16-25,11-25)

Wedstrijdsecretariaat – teams                                            

 

Senioren Heren

 

 

Heren-1

ODS-H1 – DoskoActa-H1: 4-0

Tegen de virtuele nummer 1 van vorig (afgebroken) seizoen en tevens kampioen van 2 jaar geleden hadden onze heren weinig kans gezien de set-standen … hebben wij dus niets aan toe te voegen …

DoskoActa-H1 – HVC-H1:

oude bekenden voor ‘ons’ en meestal ‘taaie’ potjes; Harkema ging vorige week goed van start en ‘wij’ dus minder: d’r-an mannen!

Heren-2

Veenwouden-H1 – DoskoActa-H2:

meestal ‘dunne’ uitslagen tussen deze twee teams, zal wel weer een 2-1 uitslag worden, maar voor wie?

Heren-3

Buitenpost-H3 – DoskoActa-H3:

geen idee vwb. de kracht van deze tegenstander … “lit it mar sjen!” … salle we mar segge …

Senioren Dames

Dames-1

ODS-D1 – DoskoActa-D1: 1-3

Een prima start van ons dames-vlaggeschip: “ken je met tuuskomme!” … klasse!

OTIB-D1 – DoskoActa-D1 (beker):

woensdagavond in Nyland tegen een 2e klasser, lijkt ons niet zo’n probleem, of eh … nee toch zeker?

DoskoActa-D1 – DFS-D1:

en dan een dag later (donderdag) deze wedstrijd; vorig seizoen waren de dames uit Bergum niet echt sterk, benieuwd hoe dat nu is …

Dames-2

DoskoActa-D2 – vc Joure-D2 (beker):

maandagavond thuis tegen 1e klasser Joure-2 wordt geen makkie, maar een leuke pot als seizoensopening … toch? (best-of-five!)

Grouw-D2 – DoskoActa-D2:

het debuut in de 2e klasse van dit (ver)nieuw(d)e team, kijken hoe ver ‘we’ gaan/kunnen komen dit seizoen!

Dames-3

Havot-D1 – DoskoActa-D3:

deze wedstrijd werd verplaatst naar 7 april volgend jaar!

DoskoActa-D3 – UDI-D2:

ook dit is een (ver)nieuw(d) team bij onze dames in een poule waarin standaard 4 sets worden gespeeld … ‘gelijk spelen’ is ook wel es mooi!

Dames-4

Tijnje-D1 – DoskoActa-D4:

in eerdere ontmoetingen wonnen beide teams al eens van elkaar, kunnen onze routiniers nu daar (in Beetsterzwaag) toeslaan?

Senioren Recreanten

 

Rekreanten-Mix1

Komende week vrij.

Junioren ABC

Meisjes-A1

Sudosa/Desto-MA2 – DoskoActa-MA1:

zaterdagmorgen om half elf begint in Assen het Hoofdklasse-avontuur weer voor onze dames; alle teams zullen dezelfde doelstelling hebben: proberen de TOP-klasse te bereiken in december: “kiekn-wat-twot!!

Meisjes-A2

VC Sneek-MA4 – DoskoActa-MA2: 0-4

Kijk … da’s nou een kick-start: de volle 5 punten uit Sneek meepakken … prima!

“Swingend MA2 zet uitstekende vorm van afgelopen toernooien door en laat Sneek

alle hoeken van het veld zien” … was het juichende commentaar en “Prachtige start

van het seizoen” … maar dat zeiden wij ook al (met iets andere woorden).

A.s. weekend vrij!

Meisjes-A3

Komend weekend vrij!

 

Meisjes-B1

DoskoActa-MB1 – Swette Switters-MB1:

de uitdaging voor ons team is om de promotie naar de Hoofdklasse te bewerkstelligen en dat betekent dat ‘we’ in december ergens bovenin moeten staan … gaan we aan werken!

Meisjes-B2

DoskoActa-MB2 – VC Drachten-MB1:

ook voor dit team is promotie, in dit geval dan naar de 1e klasse, een mooie uitdaging, begin d’r dus maar aan tegen Drachten!

Mix-C1

VC Sneek-JC1 – DoskoActa-XC1:

met de nieuwe nethoogte tegen de jongens van Sneek … je kunt je een eenvoudiger klusje voorstellen om mee te beginnen, maar … we gaan d’r voor … toch?

Junioren CMV

 

N51, N41 en N42

Het eerste toernooi is op zaterdag 2 oktober, in Leeuwarden.

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

Algemeen

Zoals eerder aangekondigd is het arbitrage-schema van de 1e seizoenshelft aan onze relevante mensen toegezonden in de afgelopen week.

Daarbij ook de info betreffende het aantal te spelen sets en zo.

Ook zijn onze aspirant-fluiters (jeugd!) weer meegenomen in dit schema, zij gaan weer in de eerste seizoenshelft, veelal als’ tweede’, meefluiten en wij hopen ze dan in 2022 volledig in te kunnen zetten. Dit geldt ook voor onze ‘nieuwe’ scheidsrechters, dat zijn de nieuwe leden (allen bij de dames) die gerechtigd zijn te fluiten: zij zijn nu nog niet ingedeeld maar wellicht in de 2e kompetitiehelft kunnen zij helpen de druk op ons scheidsrechterskorps wat te verlichten.

Scheidsrechters

Stef Mengerink: is a.s. zaterdag begeleider van de arbitrage in Leeuwarden bij de 2e divisie wedstrijd van de heren van vc058 tegen die van Stentor (Haren).

Gerard Harmelink: fluit maandag de bekerwedstrijd van Dames-2 tegen vc Joure-D2 en donderdag Heren-1 tegen de mannen “ut-e Harkema”!

Hidde Frankena: fluit donderdag Dames-1 tegen DFS-1 (Bergum)

Luc van der Kolk/Jelien Attema: fluiten zaterdag Meisjes-B2 tegen Drachten-MB1

Joost Tiemersma/Annarens van der Hem: fluiten zaterdag Meisjes-B1 tegen de meiden van Swette Switters-MB1

Joep de Jager: fluit donderdag Dames-3 tegen UDI-D2

Tellers

Sjoukje Uijthof:      is donderdag telster bij Dames-1 tegen DFS-1

Saapke Woudwijk: is donderdag telster bij Heren-1 tegen HVC-1

 

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht         

Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

—————     —————-    —————-    —————

maandag   20 september         Opb. + Afbr.   Veld 4 (veld van Be Quick): Dames-2 !!!

donderdag 23 september        Opbouwen      nvt                   Dames-1         Dames-3

Afbreken        nvt                   Heren-1           Dames-3

zaterdag    25 september         Opbouwen      Meisjes-B2      nvt                   nvt.

Afbreken        Meisjes-B1      nvt                   nvt.

Dames-2 a.s. maandag is veld 4 tot 20.30 uur bezet door Be Quick, daarna graag zsm.

het veld opbouwen zodat er nog genoeg tijd resteert om in te spelen!!

Uiteraard na afloop het veld weer opruimen!

Technische Commissie                                         

.

Ledenadministratie                                     

Opgezegd / wellicht tot ziens?:

.           Tobias van Esschoten – CV’s / N4.1

.           Hedwig Bokma          – Dames-3

Bijlages                                                         

DoskoActa Weekprogramma.xls

 

 

 

 

 

                

                                               Sponsoren Samen DA

 

TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

 

******   EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF … EN OM ANDEREN  ******

 

******                         HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR                         ******

 

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******

Weekbulletin 5 Jaargang 13/Geplaatst op 12 september 2021

Voor de PDF met foto’s en zo klik hier: DoskoActa Weekbulletin 13-05[9615]  

Beste volley-vriend(inn)en …

WE GAAN BEGINNEN … komende week start de kompetitie!

Was er geen Corona geweest dan hadden we in Franeker de komende week kunnen genieten van de A.D. (Agrarische Dagen) … maar helaas!

Dit is wel de reden dat er van DoskoActa slechts 4 teams een (uit-)wedstrijd gaan spelen want wij hadden i.s.m. de Nevobo met de A.D. rekening gehouden en het was ondoenlijk om al die programma’s weer aan te gaan passen … vandaar.

Afijn … de speelprogramma’s zien er goed uit op dit moment al komen er nog wel dagelijks wijzigingsverzoeken binnen … maar ‘we redde dur met’!

Wij wensen iedereen alle succes en heel veel plezier toe en laten we hopen dat we komende week bij de persconferentie geen belemmeringen tegen het lijf lopen, dan mogen we er van uit gaan dat dit seizoen wat langer gaat duren dan de 4 wedstrijd-rondes van vorig (Corona-)seizoen … toch?

 

Vorige week kondigden wij per abuis in onze agenda een Bestuursvergadering aan, excuses daarvoor … deze wordt 21 september gehouden.

 

Onze (NL-)dames werden dus 4e op het EK, de heren hebben inmiddels de 1/8e finales bereikt waarin vanmiddag Portugal de niet onneembare opponent is … prima!

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …

 

… and remember: stay safe, take care and (try to) …Have Fun

 

DoskoActa    

                                                                                                          

 

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 37

====================================  ========================

                                                                                   Wielrennen:

Ma. 13 sep.     Trainingen: alle teams            14/18   Skoda Tour                 – Lux

                                                                        15        GP Wallonie               – Bel

Di.  14 sep.     .                                               16        Copa Sabatini             – Ita

                                                                                   WK wegrace               – Bel

Wo. 15 sep.     Trainingen: ABC-jeugd         18        Primus Classic            – Bel   

                                               19        WK tijdrit                   – Bel

Do.  16 sep.    Kompetitie:                           

                        Dames-1: Beetsterzwaag                   Voetbal:         

                        Heren-1:  Beetsterzwaag        14/15   Champions League

Dames-3: St Anna Parochie   16        Europa League

Vr.  17 sep.     .                                               16        Conference League                                                               

Za.  18 sep.     Kompetitie:                                        Fierljeppen (1e klasse):

                        Meisjes-A2: Sneek                 18        N.K.                – Bergum

                        Arbitrage:

                        Stef Mengerink: Groningen               Kaatsen (Hoofdklasse):

                                                                       19        Dames: DEL   – Leeuwarden

Zo.  19 sep.     WeekBulletin 13-06               19        Heren:  DEL   – Leeuwarden  

                                                                      

                                                                                   MotoGP:

                                                                       19        GP San Marino

 

                                                                                   Veldrijden:

                                                                       18        EC: Be-Mine – Beringen

                                                                       19        EC: Meetjesland – Eeklo

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ma. 20 sep.     Beker: Dames-2 * vc Joure D2  (op veld D / Be Quick-veld)

Wo. 22 sep.     Beker: OTIB D1 * Dames-1      (veld 1 De Mande, Nijland)          

 

     

Wedstrijdsecretariaat – algemeen                                              

Nu de wedstrijden gaan beginnen even een paar puntjes van aandacht (vooral voor de aanvoerders/sters):

. zorg dat de spelerskaarten van je team/spelers aanwezig zijn

  (nb: eventueel verlopen spelerskaarten blijven voorlopig geldig!)

. het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) wordt in principe vanuit het wedstrijd-

  secretariaat (voor-)ingevuld, je kunt het eventueel zelf nog aanpassen nadien

. het DWF bij thuiswedstrijden wordt de aanvoerder/ster toegemaild, kun je ter plaatse

  eventueel nog gebruiken als telformulier

. er is een nieuw DWF in de maak, waarin wellicht een (digitale) koppeling met de

  spelerskaarten, vandaar dat verlopen spelerskaarten nog geldig blijven (zie boven);

  wanneer eea ingevoerd gaat worden … nog niet bekend

. houd goed het oog op invallers/spelers die vanuit een lager team met jouw team

  meespelen: dit mag maximaal 2 x in een kalendermaand of 11 x in totaal (anders is

  die speler ‘vastgespeeld’ in jouw team en mag niet meer in diens eigen team spelen)

  nb: dit geldt niet voor jeugdspelers … zij mogen onbeperkt invallen bij de senioren

 

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen                                          

 

Wederom herhaald bericht (want het blijft maar doorgaan):

het ‘regent’ nog steeds wijzigingen en dat zal nog wel even zo doorgaan.

Houd daarom Nevobo-site en/of -app in de gaten vwb. jouw team!

 

                                                                                                         

 

Wedstrijdscretariaat – teams  (alleen igv. nieuws)                     

 

Meisjes-A1, Meisjes-A2, Meisjes-A3, Meisjes-B1, Meisjes-B2 en Mix-C1

 

MA3, MB2 en XC1 attentie!

Op verzoek van veel verenigingen heeft de Nevobo-Noord besloten dat, behalve in de Top-, Hoofd- en 1e klasse, er ook in de meeste 2e klassen wordt gespeeld volgens het principe 4-of-5-sets! Dit is compleet nieuw maar heeft wel de consequentie dat dit voor al onze 2e klasse teams gaat gelden: Meisjes-A3, Meisjes-B2 en Mix-C1.

Om kort te gaan: alle onze ABC-jeugdteams spelen dus ‘4+1 sets’!

 

XC1:

Uit de poule is Advendo (Langezwaag) overgeheveld naar een andere poule, er is

niet een ander team voor in de plaats gekomen, ergo … 2 duels minder … L

 

 

 

 

Openingstoernooi ABC-jeugd        Sneek              zaterdag(middag) 11 september

                                                                          

Gisteren namen MA1, MA2 en MB1 in Sneek namens DoskoActa deel aan dit toernooi … met de volgende resultaten:

 

MA1   Hoofdklasse               MA2   1e/2e klasse                  MB1    Hoofdklasse

———————————-   ———————————-  —————————–VC Sneek MA1      23-45            Far Ut MA1                28-28   VC Sneek MB1         14-46

VC Sneek MA2          27-30   VC Joure MA2           39-21   VC Bolsward MB1   27-34

VC Sneek MA3          31-28   Stanfries MA1            29-27   SVW Workum MB1 25-33

VC Sneek JA1            33-25   DSVS MA1                40-18   De Meeuwen MB1    31-27

Gedeelde 2e/4e plaats              1e plaats                                  Gedeelde 3e/5e plaats   

 

                                               “En ook in Sneek is                Als 1e klasser deed MB1

                                                 MA2 de beste”  …                mee in deze Hoofdklasse-

                                               zo kregen wij binnen                                     poule !

 

                                              

Junioren CMV

 

N51, N41 en N42

 

Omdat de inschrijving vwb het CMV (Cool Moves Volleybal) te wensen overliet, is een combinatie aangegaan tussen de speelgebieden Middelsee (NW-Frl + Lwden) en Dokkum/Drachten (N- en O-Frl), dit voorlopig voor de 1e seizoenshelft.

De speeldata zijn: 2-10/Lwden, 30-10/Bergum, 20-11/Franeker en 18-12/Buitenpost.

 

Het programma van zaterdag 2 oktober in de Leeuwarder’ Rengershal staat nu on-line

 

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

 

Algemeen

 

Komend seizoen spelen al onze junioren-teams (ABC) 4 of 5 sets!!

Komende week wordt het arbitrage-schema van de 1e seizoenshelft gemaild!  

 

Scheidsrechters

 

Stef Mengerink: begint a.s. zaterdag zijn seizoen in Groningen bij de 1e divisie wedstrijd van de heren van Veracles tegen die van Set-Up (IJsselmuiden).

 

Tellers

 

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht (uiteraard nog n.v.t.)

                                              

                                               Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

                                               —————     —————-    —————-    —————

donderdag __ ________        Opbouwen      nvt                   nvt                   nvt.

                                               Afbreken        nvt                   nvt                   nvt.

 

zaterdag    __ _________       Opbouwen      nvt                   nvt                   nvt.

                                               Afbreken        nvt                   nvt                   nvt.

Technische Commissie 

Ledenadministratie                                                             

 

Opgezegd / wellicht tot ziens?:

.           Karien Vonk               – recreatie       

.           Elise Vooijs                – CV’s / N5.1 

Nieuw / hartelijk welkom!:

.           Willemijn Hoogland  – CV’s

.           Anneke Bosma           – Dames

 

Ook deze week weer enkele aspirant-leden die gaan ‘proef-trainen’.

Hartelijk welkom bij onze vereniging enne … veel plezier!

                                                                                                         

Materiaalbeheer

 

Alle teams zijn inmiddels voorzien van een ballentas met ballen.

Op elke tas staat aangegeven voor welk team de tas is.
Afgelopen maandag troffen wij bij de jeugdteams een aantal lege tassen aan die
we 2 weken eerder hadden gevuld !?
Het is niet de bedoeling dat een ieder maar ballen uitzoekt door een tas van een ander team leeg te halen!
Elk team is verantwoordelijk voor de eigen tas met ballen.
Op de planken in de kast liggen ook ballen die gebruikt kunnen worden tijdens de trainingen.
Graag na de trainingen de trainingsballen, ballen met tassen en ballenwagens weer netjes opruimen in de kast.

Met elkaar houden we de boel netjes en overzichtelijk !

Bijlages                                                                                        

 

DoskoActa Weekprogramma.xls

 

En dan nog even dit … we zijn er ook dit seizoen weer bij !

    

                                              

 

 

 

 

 

 

Sponsoren Samen DA

 

TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

 

******   EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF … EN OM ANDEREN  ******

 

******                         HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR                         ******

 

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******

Weekbulletin 4 Jaargang 13/Geplaatst op 5 september 2021

Voor de PDF : DoskoActa Weekbulletin 13-04[9353]

Beste volley-vriend(inn)en …

inmiddels al weer in september beland en de vakanties al weer bijna vergeten…

Afgelopen maandag werd in bescheiden kring na de training door de recreatie-groep in de kantine afscheid genomen van de man die deze groep sinds september 2016 voor zijn rekening nam qua trainen: Albert Boll.

Albert gaat het allemaal wat rustiger aan doen, mag ook wel op zijn respectabele leeftijd … toch?

Ook vanaf deze plaats HARTELIJK DANK en we zullen je vast nog wel treffen bij (thuis-)wedstrijden van onze teams.  (zie ook onder ‘Technische Commissie’)

Het Nederlands dames-team verloor op het EK de strijd om het brons van Turkije, en (dus) behaalde Nederland wederom een vierde plaats: it is net oars/dat kin better!?

Wel moet gezegd worden dat we hele mooie wedstrijden hebben mogen aanschouwen op TV (Ziggo, de Belg) … en da’s ook wel weer mooi.

De heren hebben inmiddels hun eerste 2 wedstrijden gewonnen en verloren op het nippertje (13-15 in de 3e set) van topland Rusland. Zij zullen dus meer dan waar-schijnlijk de volgende ronde halen.

Veel te vertellen deze week in de verschillende rubrieken, gelardeerd met hier en daar een ‘plaatje’ … zie maar!

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …

… and remember:

stay safe, take care and (try to) …

DoskoActa    

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 36

====================================  ========================

Wielrennen:

Ma. 06 sep.     Trainingen: alle teams            05/12   Tour of Britain             – GBr

08/12   E.K.                              – Ita

Di.  07 sep.     BestuursVergadering           12        GP Fourmies                – Fra

.                                                          Voetbal (WK-kwal. met o.m.):

Wo. 08 sep.     Trainingen: ABC-jeugd         07        Nederland – Turkije

Do. 09 sep.     .                                                          Kaatsen (Hoofdklasse):

11        Dames DEL – Marsum

Vr.  10 sep.     .                                               12        Heren  DEL – Marsum

Za.  11 sep.     Openings Toernooi VC Sneek:          Fierljeppen (1e klasse):

MA1, MA2 en MB1              11        Grijpskerk

Zo.  12 sep.     WeekBulletin 13-05

Formule 1:

12        GP Italie  – Monza

MotoGP:

12        GP Aragon – Alcaniz

——————————————————————————————————-

 

               

Bericht van de Rijksoverheid

 

      

Wedstrijdsecretariaat – algemeen

.

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen                      

Herhaald bericht (maar het gaat maar door):

het ‘regent’ nog steeds wijzigingen en dat zal nog wel even zo doorgaan.

Houd daarom Nevobo-site en/of -app in de gaten vwb. jouw team!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

 

Tzt!

 

 

 

 

OpeningsToernooi DoskoActa                                               zaterdag 4 september

 

Gisteren werd ons zo langzamerhand traditionele OpeningsToernooi gespeeld.

Dit is niet alleen voor onze (senioren + A-jeugd) leden maar ook voor hun intro-ducees … en da’s altijd weer leuk!

En na afloop uiteraard het befaamde buffet … en ook dat is altijd weer leuk!

Onder dank aan allen die dit organiseerden mogen wij hieronder de prijswinnaars presenteren … mooi toch?

1e prijs: Dolfijnen

Joep de Jager, Rimmert Pietersma, Jeske Strampel, Lisa Molenaar en Edwin ten Kate

2e prijs: Octopussen

Nienke Bijlsma, Jelle Riemersma, Jelly Hoekstra, Danny Glas en Fenna Damstra

Onze reporter-ter-plaatse kwam met het volgende bericht over het OpeningsToernooi:

“De kop is eraf.

Met het (mix-)OpeningsToernooi komt de start van het nieuwe seizoen dichter-

bij. Janke Kuperus, die zelf helaas niet aanwezig was, had het wedstrijd-rooster

en de team-indeling gemaakt. Gerard Harmelink stond weer op de bok om de

wedstrijden in goed banen te leiden. Albert Boll heeft de wedstrijd-standen ver-

werkt en we konden na twee uren fanatiek te hebben gevolleybald de Dolfijnen

de 1e prijs uitreiken, de 2e plaats was voor de Octopussen.

Na afloop was er voor de deelnemers een heerlijk buffet van de Stadsherberg!”

Wedstrijdscretariaat – teams  (alleen igv. nieuws)                     

 

Senioren Heren

 

Heren-1, Heren-2 en Heren-3

 

Senioren Dames

 

Dames-1, Dames-2, Dames-3 en  Dames-4

Senioren Recreanten

 

Rekreanten-Mix1

In de poule is Thor.DR1 (Lippenhuizen) vervangen door HeVoc.XR1 (Heerenveen).

Junioren ABC

Meisjes-A1, Meisjes-A2, Meisjes-A3, Meisjes-B1, Meisjes-B2 en Mix-C1

Meisjes-A2:

“MA2 gaat vrolijk door en wint toernooi in Koudum” … zo kregen wij vrijdagavond binnen van onze verslaggever … geweldig!

Onze dametjes speelden dus vrijdagavond een toernooi in de ZuidWesthoek waarbij de 1e wedstrijd tegen Far Ut met 25-20 werd gewonnen, de 2e tegen Swette Switters ook (25-15, 25-16) en de 3e leverde een gelijkspel op (23-25 en 25-18) tegen Oever-zwaluwen. In de finale werd datzelfde Oeverzwaluwen verslagen met 25-17!

Alweer een prima resultaat en alweer een mooie medaille, waarmee na afloop trots werd geposeerd … kijk maar!

Meisjes-A2 in Koudum

Meisjes-B1:

Onze dametjes van MB1 speelden zaterdag een toernooi in Gorredijk:

“MB1 hebben meegedaan aan toernooi in Gorredijk. 1e wedstrijd tegen vc058

gewonnen. Helaas ging Serra (de Haan – red.) door haar enkel en moest naar de SEH

in Leeuwarden. Terwijl ze (net als de rest van het team) zo goed stond te spelen.

1e set 10-25 gewonnen, 2e set 21-25 gewonnen. De 2e wedstrijd moesten we tegen

Stanfries, onze geduchte tegenstander waar we helaas nog nooit van hebben

gewonnen.1e set verloren met 26-24. De 2e set ging moeizaam en verloren we met

25-5. Maar ondanks deze laatste set zijn we enthousiast begonnen aan het seizoen.

Op naar volgende week, het toernooi in Sneek!!!” .. zo luidde het uitgebreide verslag van onze correspondente. Mooi werk en wij wensen Senna een spoedig herstel toe!

Op de volgende pagina nog even een kleine impressie.

Meisjes-B2 in Gorredijk

Openingstoernooi ABC-jeugd        Sneek              zaterdag(middag) 11 september

Komende zaterdag nemen MA1, MA2 en MB1 in Sneek namens DoskoActa deel aan dit toernooi … in de volgende poules:

MA1   Hoofdklasse               MA2   1e/2e klasse                  MB1    Hoofdklasse

——————————–      ——————————-      —————————–VC Sneek MA1                  VC Sneek MA5                      VC Sneek MB1

VC Sneek MA2                      VC Joure MA2                       VC Bolsward MB1

VC Sneek MA3                      Stanfries MA1                        SVW Workum MB1

VC Sneek JA1                        DSVS MA1                            De Meeuwen MB1

VC Bolsward MA1                DoskoActa MA2                    DoskoActa MB1

DoskoActa MA1

Een uitdagend toernooi! Sukses dames! … en veel plezier!

 

Junioren CMV

 

N51, N41 en N42

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

Scheidsrechters

 

Tellers

 

Scheidsrechters maken onze sport mogelijk!

De Week van de Scheidsrechter 2021 gaat bijna van start! Van zaterdag 25 september tot en met zondag 3 oktober gaan we deze helden traditiegetrouw vertellen hoe belangrijk ze zijn.

Van zaterdag 25 september tot en met zondag 3 oktober geven we onze scheidsrechters weer de eer die hen toekomt tijdens de jaarlijkse ‘Week van de Scheidsrechter’. Na wederom een lange coronaperiode van veel ‘stilzitten’, staan onze scheidsrechters weer klaar om gewapend met de fluit de wedstrijden van al onze verenigingen mogelijk te maken. Laten we ze samen vertellen hoe belangrijk zij zijn voor onze mooie sport. Helpen jullie mee?

Onmisbare kracht op de bok 
Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd. Iedere keer stappen zij in hun auto, op de fiets, nemen ze de loopwagen of pakken ze de trein, zodat heel volleyballend Nederland kan genieten. En ook al zijn we het niet altijd eens met de beslissingen die zij maken, zij doen het voor ons, zodat wij kunnen genieten van het spelletje.

Blijk van waardering  
Net als alle andere jaren steunen wij de Week van de Scheidsrechter van harte en helpen we onze verenigingen graag om hun arbiters een mooie blijk van waardering te geven. We roepen alle verenigingen dan ook op om in de actieweek hun scheidsrechter te bedanken en te vertellen hoe blij we met ze zijn. Hoe? Dat mag je helemaal zelf bepalen. Een aantal tips:

 • Versier de stoel van de scheidsrechter
 • Trakteer de scheidsrechter na de wedstrijd
 • Bak een taart voor de scheidsrechter
 • Neem de scheidsrechter mee uit eten
 • Rol een rode loper uit richting de bok
 • Geef een gesigneerd shirt
 • Versier de entree van de sporthal, speciaal voor de scheids
 • Schrijf een brief waarin je aangeeft hoe erg de scheids werd gemist
 • Ontwikkel een neptattoo met #Volleyscheids en draag deze met trots

tijdens de wedstrijd

 • Maak een speciaal lied voor de scheids en zing het in de kantine achteraf

 

Wat je ook doet, zorg ervoor dat de scheids zich tijdens deze “Week van de Scheids” ontzettend bijzonder voelt! 

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht (uiteraard nog n.v.t.)

Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

—————     —————-    —————-    —————

donderdag __ ________        Opbouwen      nvt                   nvt                   nvt.

Afbreken        nvt                   nvt                   nvt.

zaterdag    __ _________       Opbouwen      nvt                   nvt                   nvt.

Afbreken        nvt                   nvt                   nvt.

Technische Commissie 

Afscheid van trainer Albert Boll

Afgelopen maandag hebben we samen met onze recreanten Albert Boll bedankt voor de jaren dat hij trainer was.

Namens DoskoActa kreeg hij bloemen en een attentie.

Vijf seizoenen heeft Albert de recreanten begeleid, dit zeer tot tevredenheid van de spelers. Voor ieder had Albert tips, aandacht of een kaartje. Onder zijn leiding zijn twee teams tot stand gekomen die competitie zijn gaan spelen.

Er werd altijd met veel plezier gesport, was het gezellig en werd de na-zit ingevoerd.

Albert wil het nu wat rustiger aan gaan doen en beeindigt daarom het trainer-schap.

We bedanken Albert en wensen hem alle goeds voor de toekomst!

Voorzitter Sybout Zeinstra biedt Albert Boll bloemen en een attentie aan

Trainerscursus VT2 (VerenigingsTrainer)

We zijn er trots op te kunnen vermelden dat op 22 september de trainerscursus VT-2 van start gaat in Franeker.

Onder de aanmeldingen zijn maar liefst zeven trainers van DoskoActa!

Opleiden van trainers is ontzettend belangrijk voor onze vereniging en voor de sport in het algemeen.

De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten/workshops van 3 uur onder leiding van Allard Jongsma. In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een training, methodiek, didactiek en tevens worden alle volleybal-technieken behandeld. De opleiding bereidt de deelnemers voor op het doen van de ‘PvB (Proeve Van Bekwaamheid) 2.1 Training Geven’ van de Nevobo. Als deze PvB met goed gevolg wordt afgelegd dan ontvangt de deelnemer het officiële trainersdiploma en de licentie van de Nevobo!

We wensen alle deelnemers veel succes.

Allard Jongsma doceert

Ledenadministratie                                                             

We hebben weer diverse aspirant-leden die deze weken gebruik maken van onze drie

proef-trainingen.

Hartelijk welkom bij onze vereniging enne … veel plezier!

Bijlages                                                                                        

Geen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan nog even dit … altijd makkelijk …

 

                                  

           

                                               Sponsoren Samen DA

 

TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

Weekbulletin 3 Jaargang 13/Geplaatst op 29 augustus 2021

Voor de PDF weergave met plaatjes en kleurtjes klik hier : DoskoActa Weekbulletin 13-03[8541]

Beste volley-vriend(inn)en …

het was een druk volleybal-weekje omdat we mochten beginnen met de trainingen en omdat er enkele teams van klasse/poule gewijzigd zijn, daarover verderop in dit bulle- tin meer. Bovendien leverde het bestuur enkele documenten op, zoals in een eerdere editie al aangekondigd werd, en deze zijn vandaag als bijlage toegevoegd.

A.s. maandag (morgen dus) starten ook de trainingen van de recreanten en van ons Heren-2 en -3 weer … de kaatshal zou weer vrij van ‘prikkerij’ moeten zijn.

Senioren: denk er om dat je je tijdig (uiterlijk morgen!) opgeeft voor ons Openings-Toernooi van zaterdag 4 september … ’t is wat kort dag allemaal, maar hup!

Het Nederlands dames-team bereikte gisteren op het EK de kwartfinales door winst op Duitsland en de halve finale ligt binnen bereik aangezien Zweden de tegenstander is in de kwartfinale a.s. dinsdag. waarvan eerder in de poule met 3-0 werd gewonnen!

Deze week genoeg te beleven op sportief gebied, zeker op TV vanaf de bank! J

In Friesland springen er uit: de start Benelux-Tour, het NK Kaatsen Heren (afd.) en het FK Fierljeppen.

Kortom … veraf of dichtbij … genoeg te bekijken/bezoeken!

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …

… and remember: Have Fun

stay safe, take care and (try to) …

DoskoActa    

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 35

====================================  ========================

Wielrennen:

Ma. 30 aug.     Trainingen: alle teams            14/05   Vuelta                          – Spanje

30/05   Benelux Tour               – Ned/Bel

Di.  31 aug.     .                                               05        Maryland Classic         – USA

05/12   Tour of Britain             – GBr

.                                                          Voetbal (WK-voorr. met o.m.):

Wo. 01 sep.     Trainingen: ABC-jeugd         01        Noorwegen – Nederland                                                        04        Nederland   – Montenegro

Do. 02 sep.     .                                                          Kaatsen (Hoofdklasse):

04        Heren  NK Afd. – Tzum

Vr.  03 sep.     .                                               05        Heren  VF         .- Pingjum

05        Dames VF          – Tzummarum

Za.  04 sep.     OpeningsTournooi DoskoActa

voor Senioren                                   Fierljeppen (1e klasse):

Zo.  05 sep.     WeekBulletin 13-04               04        Frysk Kamp.      – Winsum

Formule 1:

05        GP Nederland    – Zandvoort

——————————————————————————————————-

       

Bericht van de Rijksoverheid

 

      

Wedstrijdsecretariaat – algemeen

De belangrijkste zaken (teams, spelers) zijn inmiddels ingebracht bij de Nevobo, om het maar es zo te zeggen: “Wij benne d’r klaar voor!”.

Meer info hierover onder de relevante rubrieken hierna!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen                      

Het ‘regent’ nog steeds wijzigingen en dat zal nog wel even zo doorgaan.

Houd daarom Nevobo-site en/of -app in de gaten vwb. jouw team!

 

 

 

Dames-1, Dames-2, Dames-3 en  Dames-4

Dames-1: beker BD0A-11: OTIB.D1 – DoskoActa.D1  (OTIB = 2e klasse L)

Datum: woensdag 22 september 19.30 uur, Nijland (De Mande)

Dames-2: beker BD0B-49: DoskoActa.D2 – vc Joure.D2 (Joure = 1e klasse I)

Datum: maandag 20 september 20.45 uur, op veld D (BeQuick-veld)

Beker = best-of-five!

Senioren Recreanten

 

Rekreanten-Mix1

Junioren ABC

Meisjes-A1, Meisjes-A2, Meisjes-A3, Meisjes-B1, Meisjes-B2 en Mix-C1

Zoals vorige week al aangegeven zijn Meisjes-B1 en -B2 inderdaad overgegaan naar een andere klasse/poule:  Meisjes-B1: van MBHC naar MB1I                                                  Meisjes-B2: van MB1I   naar MB2H

Daardoor zijn uiteraard de programma’s van deze teams helemaal veranderd, dus graag attentie hiervoor!

Junioren CMV

 

N51, N41 en N42

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

Scheidsrechters

Doordat de programma’s van MB1 en MB2 totaal anders zijn geworden (zie hiervoor) diende ook het hele concept van ons fluitschema van de eerste seizoenshelft herzien te worden, niet alleen vanwege deze wijzigingen qua speeldata maar ook het niveau (de klasse waarin men speelt) is duidelijk van invloed op het schema.

Ook door prive-aangelegenheden van scheidsrechters dienden wij het schema nog eens extra te herzien, vandaar dat we genoodzaakt blijken om een enkele scheids-rechter van onze reserve-/inval-lijst te gaan ‘plukken’.

Het wordt dus allemaal wat krapjes, maar de tweede seizoenshelft moet er wat meer ruimte komen omdat we dan onze aspirant-scheidsrechters (die de eerste seizoenshelft nog mee gaan lopen bij de ervaren rotten) ‘los’ gaan laten op de jeugdwedstrijden.

Verheugend is trouwens wel om te zien dat diverse van onze nieuwe (dames-)leden ook bevoegd zijn om jeugd en senioren-tem-3e-klasse te fluiten.

Laat onverlet dat wij hopen dat meer mensen de fluit ter hand (mond) zouden willen gaan nemen, contact hierover kan opgenomen worden met Joost Tiemersma (als verantwoordelijk bestuurslid) of met Gerard Harmelink (onze verenigings-expert op het gebied van arbitrage).

Tellers

Technische Commissie 

Jeugd Talenten-trainingen (Akkrum)

In een aparte bijlage alle info hierover, voor eventuele extra info kun je contact opnemen met onze Jeugdcoordinator Roelof van Marrum of tijdens trainingsdagen met Ron Thannhauser, trainer van Meisjes-A2 en tevens een van de trainers in Akkrum!

Ledenadministratie                                                             

Bijlages                                                                                        

DA – Gezocht getalenteerde jeugd …..docx

DA – klachtenregeling.pdf

DA – meldprotocal.pdf

 

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 11 Jaargang 13

Voor de PDF hier klikken : DoskoActa Weekbulletin 13-11 Beste volley-vriend(inn)en … Het eerste van 4 blokken waarin we de kompetitie kunnen verdelen ligt nu achter ons en we kunnen/mogen stellen…

Weekbulletin 10 Jaargang 13

Voor de PDF hier kijken: DoskoActa Weekbulletin 13-10[10398] Beste volley-vriend(inn)en … zo … we zijn al verder dan vorig seizoen, toen moesten we al na wedstrijddag 4 de hele boel…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief