Weekbulletin 11 Jaargang 13/Geplaatst op 24 oktober 2021

Voor de PDF hier klikken : DoskoActa Weekbulletin 13-11

Beste volley-vriend(inn)en …

Het eerste van 4 blokken waarin we de kompetitie kunnen verdelen ligt nu achter ons en we kunnen/mogen stellen dat de resultaten tot nu toe ‘gemiddeld’ zijn:

‘t kon minder, maar het kan zeker beter, wie weet in het 2e blok (tot de kerstvakantie)?

Afgelopen donderdag was onze LedenVergadering, een samenvatting op pagina 4!

Deze week verder weinig nieuws … ’t is echt even vakantie-week geweest … al zou je dat wat het weer bertreft niet zeggen: it is net oars!

Nog even: vanavond het vervolg van de tweestrijd ‘Max * Lewis’ … spektakel?

Oh ja, de klok gaat aanstaand weekend weer ‘op wintertijd’:

terugzetten dus … die klok!

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …

… and remember:

stay safe, take care and (try to) …             

DoskoActa    

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 43

====================================  ========================

Voetbal:

Ma.  25 okt.    Trainingen: alle teams                        26/28   KNVB-beker: 1e ronde

Di.   26 okt.    .                                                                      Veldrijden:

30        ZilvermeerCross         Bel

31        WB: Overijse              Bel

Wo. 27 okt.     Trainingen: ABC-jeugd

Opleiding: VT2

Do.  28 okt.    Spelen:            Franeker          Dames-2, Heren-2, Heren-3

Ureterp           Dames-1

Leeuwarden    Dames-3

St. Anna Par.  Dames-4

Fluiten:            Franeker          Gerard H, Sybout Z, Gerrit K.

Tellen:             Franeker          Wouter Z.

Vr.  29 okt.     Spelen:            Wolvega         Heren-1

Bakhuizen       Mix-Recr.-1

St. Anna Par.  Meisjes-B2

Za.  30 okt.     Spelen:            Franeker          Meisjes-A1, Meisjes-A3, Mix-C1

Bergum           CMV-N51, CMV-N41, CMV-N42

Leeuwarden    Meisjes-A2, Meisjes-B1

Fluiten:            Franeker          Gerard H, Luc vdK,

Puck Wever/Fenna Damstra

Zo.  31 okt.     Start Wintertijd (03.00 uur -> 02.00 uur)     Schaatsen:

WeekBulletin 13-11                           29/31   NK: Afstanden-Herenveen

30        Marathon Cup -Enschede

Berichten van DoskoActa

Algemene LedenVergadering (ALV), een kort verslag:

Afgelopen donderdag waren er ruim 20 (bestuurs- +) leden aanwezig en 4 personen die via Teams meevergaderden; hier de ‘high-lights’, waarbij opgemerkt zij dat alle jaarverslagen werden aangenomen (soms met een enkele bemerking en/of vraag) en (al)dus vastgesteld:

. opening: vorige ALV was digitaal (Corona!), een korte terugblik op dit Corona-   seizoen   waarin helaas het overlijden van Peter Kooistra en Henk Oldeman

. financien: door kascommissie en vergadering akkoord verklaard

. contributie: geen aanpassingen

. arbitrage: er wordt een nieuwe scheidsrechters-opleiding geinitieerd

. wedstrijsecr/arbitrage en TC: jaarverslagen worden voortaan samengevoegd

. ledenadministratie: de peildatum wordt voortaan 1 juli (= nieuw boekjaar)

. sponsoring: het logo van Muta-sport ontbreekt nog op site en in weekbulletin

. WBTR: in werking miv 01.07.2021, is vastlegging verantwoordelijkheden, is om

“wanbestuur tegen te gaan” en belangenverstrengeling te voorkomen, tzt. aanpassing van de statuten hierop, elke vereniging dient hieraan te voldoen binnen 5 jaar, is/wordt on-line vastgelegd, op aanvraag ter inzage (transparantie!)

. Veilig Sportklimaat: VOG (voor leden) en VOT (voor niet-leden) is in gang gezet!

. Beleidsplan: met enkele kleine bemerkingen aangenomen

. erelid: Pe Westerhof wordt, tot zijn eigen grote verrassing, tot erelid benoemd, hij dankt de vereniging hier van harte voor … POEH!

. bestuur: Sybout Zeinstra (voorz.) en Dina Zijlstra (pennmr.) treden af, tot nu toe

helaas nog geen bestuurs-kandidaten; Roelof van Marrum is tijdelijk pennmr.; voor-   zitterschap wordt tijdelijk binnen bestuur opgevangen, Sybout gaat nog wel door  met zijn andere functies (sponsoring, PR, KC) en neemt ook de fin. acties voor zijn  rekening in opvolging van de inmiddels gestopte Jelly Hoekstra; er wordt onder applaus afscheid genomen van Dina en Sybout

. rondvraag: website: graag updaten met actuele (team-)foto’s

recreatie: er wordt gezocht naar een definitieve trainersoplossing

scheidsrechterstekort?: we redden het momenteel wel

trainers: graag de aspirant-leden doorgeven, incl. mailadres

. sluiting: scheidend voorzitter blikt terug op 5-jarig voorzitterschap, waarin nieuwe initiatieven als OpeningsToernooi en KleidingCommissie (-lijn), hij vindt het een eer deze functie te hebben mogen vervullen en sluit af met de woorden:

“De vereniging zijn we met z’n allen”

Redactie: DoskoActa brengt haar grote dank uit aan (erelid) Dina en aan Sybout voor wat zij voor onze vereniging gedaan hebben … CHAPEAU!

De als voorzitter afscheid nemende Sybout Zeinstra overhandigt het nieuwe erelid de bijbehorende ‘versierselen’ (oorkonde, attentie en bloemen)

Bericht van de Rijksoverheid

 

Zoals het er nu op lijkt brengt het OMT komend weekend weer advies uit aan het kabinet, de week daarop (we spreken dan inmiddels over 4 of 5 november) is er dan weer de bekende persconferentie.

Indien er niet eerder iets gebeurt gelden dus minimaal tot die datum de huidige Corona-regels (of restricties, zo u wilt) en da’s knap … nou ja, laat maar!

       

Meisjes-A2

Op moment van schrijven is nog niet duidelijk of de uit-wedstrijd van a.s. zaterdag in Leeuwarden tegen vc058-MA2 door gaat of niet … we zijn hier nog mee bezig.

Mocht deze wedstrijd verplaatst worden dan zal de teamleiding dit doorgeven!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

Geen.

Wedstrijdscretariaat – teams                                                        

 

Senioren Heren

 

Heren-1

De Griffioen-H1 – DoskoActa-H1

Door het verschil in aantal gespeelde wedstrijden valt hier verrekte weinig over te prognotiseren, wij gaan er (vrijdag!) maar van uit dat onze ‘Trije Tornados’ de ranglijst blijven bestormen … toch?

Heren-2

DoskoActa-H2 – Wytgaard-H2

Tegen de nummer 2 … altijd lastig, maar … onze ‘Westra Wizzards’ hebben 2 weken kunnen nadenken hoe dit varkentje te wassen … of niet dan?

Heren-3

DoskoActa-H3 – VCS-H2

Tegen de koploper … ook altijd lastig, maar dat zal geen beletsel (mogen) zijn voor onze ‘Roosma Rockets’ om de Surhuisterveners op hun apenrots te doen wankelen?

Senioren Dames

 

Dames-1

Oerterp-D1 – DoskoActa-D1

Als nummer 4 naar de nummer 1 … lijkt op voorhand een stevige, echter … het zal niet de eerste keer wezen dat onze ‘Molenaar Meisjes’ ons verrassen … nu weer?

Dames-2

DoskoActa-D2 – vc Bolsward-D5

Deze nummer 5 is nog een onbekende voor ons, dat wordt dus eerst wat aftasten voor onze ‘Doelen Dames’ … (en wij denken/hopen) om daarna toe te slaan?

Dames-3

vc058-D8 – DoskoActa-D3

Op bezoek bij de nummer 4 … da’s geen eenvoudige, maar dat zal onze ‘M/C Meiden’ niet deren en worden er punten mee naar het westen genomen … of?

Dames-4

VoVeSa-D4 – DoskoActa-D4

De eerder genoemde ‘opstap naar meer’ zou best wel eens nu al een vervolg kunnen krijgen/hebben voor onze ‘Meconaf Misses’ … oftewel: punt(en) mee terug?

Senioren Recreanten

 

BEO Dames-R1 – DoskoActa Mix-R1

Voor beide teams de eerste wedstrijd dit seizoen, wij wagen ons dus nog niet aan een prognose, maar we zijn rete-benieuwd naar de prestaties, dit seizoen voor het eerst olv. trainer Gerrit Krol (als opvolger van de zeer gewaardeerde Albert Boll), te beginnen in Bakhuizen vrijdagavond aanstaande: GO FOR IT!

Junioren A

Meisjes-A1

DoskoActa-MA1 – vc Bolsward-MA1

Om bovenin mee te blijven draaien zal ook dit potje gewonnen dienen te worden door onze ‘Shipdock Supers’ en dat gaan ze doen ook … zo verwachten wij … maar hoeveel punten we hieraan over gaan houden?

Meisjes-A2

vc058-MA2 – DoskoActa-MA2

De return van de uitgestelde heenwedstrijd/topper tussen de nummers 2 en 1 wordt een echte voor onze ‘Shipdock Selectiones’ en de uitslag komt in de buurt van een

5-setter te liggen of … krijgen we nog steeds geen set tegen?

Wellicht wordt deze wedstijd nog verplaatst … opletten dus!

Meisjes-A3

DoskoActa-MA3 – DSVS-MA1

Nu al de return van de laatst gespeelde wedstrijd voor onze ‘Giardino Girls’ en dat zal geen eenvoudige opgave worden, maar … deze keer komen er wel punt(en) … ja/nee?

 

Junioren B

Meisjes-B1

vc058-MB1 – DoskoActa-MB1

Volgens ons zou dit niet al te veel problemen moeten opleveren voor onze “Buwalda Babes’ of het moet zo’n dag zijn … maar dat zal toch niet?

Meisjes-B2

VoVeSa-MB2 – DoskoActa-MB2

Ook hier alweer de return van de laatst gespeelde wedstrijd waarin helaas een (1) punt werd gegund aan de tegenstander door onze ‘(van) Marrum Miracles’ en dat kunnen we vrijdagavond beter (zien te) vermijden … of niet soms?

Junioren C

Mix-C1

DoskoActa-XC1 – VLO-XC1

Doordat de teams qua aantal gespeelde wedstrijden nogal uit elkaar liggen wagen we er hier geen voorspelling aan, maar onze ‘Punt.nl Players’ zullen er alles aan doen om dit potje naar zich toe te trekken … toch?

Junioren CMV

 

Komende zaterdag (30 oktober) wordt er in Bergum gespeeld!

In de bijlage <DoskoActa Weekprogramma> staan alle tijden en velden, ook op de Nevobo-site en in de app staan inmiddels alle wedstrijden van de eerste helft van de kompetitie!

Graag attentie voor het volgende (bericht van de Nevobo):

. het eerstgenoemde team levert een goede wedstrijdbal plus de fluitist, het andere   team zorgt voor een teller … it’s that simple!

. spelerskaarten worden door de Nevobo achteraf nog gecontroleerd per team!

. volgende toernooien: 20-11 Franeker en 18-12 Buitenpost

.

N51

Staat op de 7e plaats (maar 3e op de geschoonde lijst) en speelt tegen resp.

VoVeSa-N51, DOS(K)-N51, vc058-N52 en Oerterp-N51.

N42

Staat op de 5e plaats (is zelf een van de 4 teams die ‘buiten mededinging’ meedoen, dit is het gevolg van (te veel) dispensatiespelers) en speelt tegen resp. vc058-N41, vc048-N42, JMC-N41 en DOS(K)-N41.

N42

Staat op de 7e plaats (maar 4e op de geschoonde lijst) en speelt tegen resp.

DOS(K)-N41, Triumphera-N41, vc058-N41 en SVT-N42.

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                         

Algemeen

.

Scheidsrechters

Gerard Harmelink       donderdag      Dames-2         vs. Bolsward-D5        2e kl.

zaterdag          Meisjes-MA1  vs. Bolsward-MA1     Hfdkl.

Sybout Zeinstra          donderdag      Heren-2           vs. Wytgaard-H2        3e kl.

Gerrit Krol                  donderdag      Heren-3           vs. VCS-H2                3e kl.

Luc van der Kolk       zaterdag          Meisjes-MA3  vs. DSVS-MA1          2e kl.

Puck Wever /

Fenna Damstra      zaterdag          Mix-C1           vs. VLO-XC1             2e kl.

Tellers

Wouter Zeilmaker       donderdag      Heren-2           vs. Wytgaard-H2        3e kl.

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht         

Taak                Veld-1             Veld-2            Veld-3

—————     —————-    —————-    —————

donderdag 28 oktober             Opbouwen      Heren-2           Dames-2         nvt

Afbreken        Heren-3           Dames-2         nvt

zaterdag    30 oktober             Opbouwen      Mix-C1           Meisjes-A3     nvt

Afbreken        Meisjes-A1      Meisjes-A3     nvt

Technische Commissie                                               

Ledenadministratie                                                

Opgezegd:

. Jantine Tilstra                       Recreatie

. Lisa Weetink                        MA3

Nieuw lid:

. Foke Jil Bakker                    Meisjes-A       Welkom! … en veel plezier!

 

En dan nog even dit … niet vergeten komend weekend!

            

  

                                              

Sponsoren Samen DA

 

TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

 

******   EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF … EN OM ANDEREN  ******

 

******                         HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR                         ******

 

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 7 Jaargang 14

PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-07[16897]   Beste volley-vriend(inn)en …       op het WK Volleybal wonnen de Oranje-dames ook van Puerto Rico (3-1) waarna de twee belangrijke wedstrijden op…

Weekbulletin 6 Jaargang 14

In PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-06[16857] klik er maar eens op! Met plaatjes en kleurtjes.  Beste volley-vriend(inn)en …       het WK Volleybal voor de vrouwen is dus inmiddels…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief