Weekbulletin 26 Jaargang 12/Geplaatst op 6 februari 2021

Als PDF : DoskoActa Weekbulletin 12-27[6022]

Beste volley-vriend(inn)en …

 

en weer wordt de lockdown een aantal weken doorgetrokken … niet leuk, maar ja …Bij onze ‘grote broer’ de KNVB worden al plannen gemaakt voor kleine, regionale kompetities voor de maanden april, mei, juni … wellicht ook iets voor de Nevobo?

We zullen zien, maar ons bestuur zit ook bepaald niet stil: er wordt nu al onderzocht of en hoe en wanneer wij eventueel weer buiten zouden kunnen gaan trainen … en dat terwijl wij op dit moment Siberische toestanden in het vooruitzicht hebben … hoezo: regeren is vooruitzien … kunnen bepaalde kringen een voorbeeld aan nemen J … Ook heeft het bestuur de agenda van en de uitnodiging voor de LedenVergadering het licht doen zien, beide zijn verderop in deze editie te opgenomen!!!

En warempel is er behalve wintersport en een enkele zaalsport alweer wielrennen (op de weg!) op TV, ’t is dus niet allemaal ….         Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …… and remember:

stay safe, take care and (try to) … Have FUN     

DoskoActa

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 06

====================================  ========================

Ma.   08 feb.   .                                                                       Veldrijden:

                                                           13        Ethias Cross –   Eeklo (Bel)

Di.    09 feb.   .                                                           14        X2O Trofee – Brussel (Bel)                                                     

Wo.  10 feb.    .                                                                      Wielrennen:

09/14   Ronde van Oman      AFG.

Do.   11 feb.   .                                                           11/14   Tour de la Provence  (Fra)

14        Clasica de Almeria    (Spa)

Vr.    12 feb.   .                                                                                                                                                                                 Voetbal:

Za.    13 feb.   .                                                          09/11   KNVB-beker – kwartfin.’s

Zo.    14 feb.   Weekbulletin 12-28

——————————————————————————————————-

12/17 feb.          ?????????????????

Van de bestuurstafel

Zoals vorige week al aangekondigd bijgaand de uitnodiging voor het deelnemen aan onze digitale LedenVergadering:

           

U I T N O D I G I N G      voor de te houden

 

LEDENVERGADERING

op donderdag 25 februari 2021 via Teams (Microsoft)

Aanvang: 20.00 uur

 

Aanmelden voor deze online ledenvergadering kan tot woensdag

24 februari 2021 18.00 uur via de mail (doskoacta@gmail.com).

 Hierbij nodigen wij alle leden van DoskoActa, zowel recreatief als competitie-spelend, uit voor de Algemene Ledenvergadering.

De agenda staat op de volgende pagina’s en ook hoe je aan te melden en zo!

Agenda:

01        Welkom/opening.

02        Ingekomen stukken.

03        Notulen vorige L.V. dd. 24 oktober 2019.

04        Jaarverslag Secretariaat.

05        Financiële verantwoording seizoen 2019/2020.

06        Verslag en benoeming Kascommissie.

07        Vaststellen contributies.

08        Begroting seizoen 2020/2021.

09        Jaarverslag Materiaalbeheer.

10        Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat (incl. Arbitrage).

11        Jaarverslag Ledenadministratie.

12        Jaarverslag Jeugdzaken.

13        Jaarverslag Sponsoring en Acties.

14        Jaarverslag PR-activiteiten.

15        Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG) voor trainers / vaste coaches.

Pauze (eventueel)

16        Bestuursverkiezing:

Voorzitter                               Sybout Zeinstra

Secretaris                                Elbrich Regts

Penningmeester                      Dina Zijlstra

Jeugdzaken                             Roelof van Marrum    *aftredend/herkiesbaar

Algemeen bestuurslid            Joost Tiemersma

…………………………………………………………………………

Kaderfuncties/commissies:

Ledenadministratie                Douwe Loonstra

Materialen                              William Ypma

Sponsoring/Acties                  Sybout Zeinstra

TC senioren                            Joost Tiemersma / Sybout Zeinstra

TC jeugd                                Roelof van Marrum / Joost Tiemersma/

Henk Wienbelt

Wedstrijdsecretariaat             Pé Westerhof

WeekBulletin                         Pé Westerhof

Scheidsrechterscoord.            Pé Westerhof

PR/FaceBook                         Sybout Zeinstra

Website                                  Luc van der Kolk                   .

VCP                                       Angelique Groeneveld, Lammert Beuneker

KledingCommissie                 Baudina de Boer, Pieta Dijkstra

Financiele acties                     Jelly Hoekstra

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:        geen wisselingen

(Tegen-)Kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering

schriftelijk/per mail (doskoacta@gmail.com) worden ingediend bij het

secretariaat (Prins Willem de Zwijgerlaan 2, 8801 AR Franeker).

17        Rondvraag.

18        Sluiting.

Maandag 15 februari: start Poiesz Jeugd Sponsor Actie   !!!

Hoe gaat nu een en ander in zijn werk?

Leden die de vergadering willen volgen kunnen zich alleen aanmelden door een email te sturen aan het bekende email-adres: doskoacta@gmail.com.
Leden die op voorhand al een vraag hebben kunnen die met de aanmelding meesturen.
Aanmelden kan tot woensdagavond 24 februari 18.00 uur.

Voor de vergadering ontvangen de deelnemers een uitnodiging via Microsoft Teams.

Tijdens de vergadering heeft iedereen de camera en het geluid “uit”staan.

Alleen de bestuursleden hebben de camera “aan” staan.

Wanneer iemand een vraag wil stellen dan kan hij/zij de hand opsteken.

Als diegene het woord krijgt kan hij/zij de microfoon “aan” zetten om de vraag te stellen.

Hopenlijk is dit voor een ieder zo duidelijk genoeg, anders even bij je aanmelding om nadere info vragen … toch?

Oh ja … de stukken worden uiteraard van tevoren aan de leden gemaild!

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 15 Jaargang 14

DoskoActa Weekbulletin 14-15[21225]     Beste volley-vriend(inn)en …     deze week beginnen we met het enthousiaste bericht van een onzer verslaggevers: “Waar vind je dit nog: 19 keer achtermekaar…

Weekbulletin 14 Jaargang 14

Voor de PDF versie: DoskoActa Weekbulletin 14-14[21122]   Beste volley-vriend(inn)en …     het is weer ‘de tijd van de lijstjes’ en dus staan diverse radiozenders in het teken van…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief