Weekbulletin 28 Jaargang 12/Geplaatst op 15 februari 2021

Voor de PDF klik hier maar: DoskoActa Weekbulletin 12-28[6048]

Beste volley-vriend(inn)en …

 

het doet allemaal een beetje onwezenlijk aan omdat we niks (fysiek) doen vwb het volleyballen, maar toch staat ‘de tent’ niet stil:

a.s. dinsdag vergadert het bestuur (digitaal) weer en volgende week donderdag (ook digitaal) is onze (uitgestelde) LedenVergadering en ook de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz trappen we komende week af .. alles verderop in deze editie.

Daar waar de Engelse clubs voor Europees voetbal uit dienen te wijken naar de meest vreemde steden spelen aan de andere kant van de wereld de tennissers warempel voor publiek … allemaal zeer verwarrend, maar we doen het er maar mee.

Voorlopig blijven we nog wel even in lock-down en dat houdt dan gelijk ook in dat we qua volleybalnieuws niet ontkomen aan de

Volgend weekend begint de Voorjaarsvakantie al weer, maar voor nu:

fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen ………..… and remember:

stay safe, take care and (try to) …Have Fun                            

DoskoActa

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 07

====================================  ========================

Ma.   15 feb.   start Poiesz Jeugd Sponsor Actie                      

Veldrijden:

                                                           20        Ethias Cross-St.Niklaas(B)

Di.    16 feb.   BestuursVergadering                          21        Sluitingsprijs-Oostmalle(B                                                      

Wo.  17 feb.    .                                                                      Wielrennen:

21/27   UAE Tour – VAE

Do.   18 feb.   .

Vr.    19 feb.   .                                                                                                                                                                                 Voetbal:

Za.    20 feb.   Start Voorjaars-vakantie                    16/17   Champ.League – 1/8 fin.

18        Eur. League – 1/16 fin.

Zo.    21 feb.   Weekbulletin 12-29

——————————————————————————————————-

12/17 feb.          ?????????????????

Beste leden, ouders en jeugdleden,

wat hebben we weer geluk!

We zijn wederom uitgeloot om mee te doen aan de jeugdsponsoractie van Poiesz.

Deze keer staat onze buis bij de “grote” Poiesz aan de Julianastraat.

Van 15 februari tot 11 april 2021 kunnen we de munten (geel/oranje deze keer) gaan sparen en in onze buis deponeren.

Helaas kunnen we de munten deze keer niet verzamelen om ze daarna in onze buis te gooien, maar moeten de munten na uitgifte meteen in de buis worden gegooid.

Elke week is er een ‘spaarsprinter’ waarmee je extra veel munten kunt scoren.

Ik zal deze aanbieding elke week even vermelden op onze FaceBook-pagina.

Dit jaar is er door de coronamaatregelen helaas geen verkoopdag in de Poiesz en er is ook geen jeugdsponsorgala ☹

Ik hoop dat we, ondanks de maatregelen, met deze actie een mooi bedrag kunnen ophalen.

Groetjes,

Jelly Hoekstra. coördinator jeugdsponsoractie

 

 

 

… maar ’t is potverdikkeme kouder dan in de Kerstvakantie …

 

 

HERHAALD BERICHT                                                                                              Van de bestuurstafel

Bijgaand nogmaals de uitnodiging voor het deelnemen aan onze digitale LedenVergadering, de relevante stukken volgen komende week!

           

U I T N O D I G I N G      voor de te houden

 

LEDENVERGADERING

 

op donderdag 25 februari 2021 via Teams (Microsoft)

Aanvang: 20.00 uur

 

Aanmelden voor deze online ledenvergadering kan tot woensdag

24 februari 2021 18.00 uur via de mail (doskoacta@gmail.com).

 

Hierbij nodigen wij alle leden van DoskoActa, zowel recreatief als competitie-spelend, uit voor de Algemene Ledenvergadering.

De agenda staat op de volgende pagina’s en ook hoe je aan te melden en zo!

Agenda:

01        Welkom/opening.

02        Ingekomen stukken.

03        Notulen vorige L.V. dd. 24 oktober 2019.

04        Jaarverslag Secretariaat.

05        Financiële verantwoording seizoen 2019/2020.

06        Verslag en benoeming Kascommissie.

07        Vaststellen contributies.

08        Begroting seizoen 2020/2021.

09        Jaarverslag Materiaalbeheer.

10        Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat (incl. Arbitrage).

11        Jaarverslag Ledenadministratie.

12        Jaarverslag Jeugdzaken.

13        Jaarverslag Sponsoring en Acties.

14        Jaarverslag PR-activiteiten.

15        Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG) voor trainers / vaste coaches.

Pauze (eventueel)

16        Bestuursverkiezing:

Voorzitter                               Sybout Zeinstra

Secretaris                                Elbrich Regts

Penningmeester                      Dina Zijlstra

Jeugdzaken                             Roelof van Marrum    *aftredend/herkiesbaar

Algemeen bestuurslid            Joost Tiemersma

…………………………………………………………………………

Kaderfuncties/commissies:

Ledenadministratie                Douwe Loonstra

Materialen                              William Ypma

Sponsoring/Acties                  Sybout Zeinstra

TC senioren                            Joost Tiemersma / Sybout Zeinstra

TC jeugd                                Roelof van Marrum / Joost Tiemersma/

Henk Wienbelt

Wedstrijdsecretariaat             Pé Westerhof

WeekBulletin                         Pé Westerhof

Scheidsrechterscoord.            Pé Westerhof

PR/FaceBook                         Sybout Zeinstra

Website                                  Luc van der Kolk                   .

VCP                                       Angelique Groeneveld, Lammert Beuneker

KledingCommissie                 Baudina de Boer, Pieta Dijkstra

Financiele acties                     Jelly Hoekstra

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:        geen wisselingen

(Tegen-)Kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering

schriftelijk/per mail (doskoacta@gmail.com) worden ingediend bij het

secretariaat (Prins Willem de Zwijgerlaan 2, 8801 AR Franeker).

17        Rondvraag.

18        Sluiting.

Even eentje voor tussendoor …      

           

            Eergisteren was het 12-02-2021

                        of zoals ze het achterstevoren zouden zeggen: 12-02-2021

Hoe gaat nu een en ander in zijn werk?

Leden die de vergadering willen volgen kunnen zich alleen aanmelden door een email te sturen aan het bekende email-adres: doskoacta@gmail.com.
Leden die op voorhand al een vraag hebben kunnen die met de aanmelding meesturen.
Aanmelden kan tot woensdagavond 24 februari 18.00 uur.

Voor de vergadering ontvangen de deelnemers een uitnodiging via Microsoft Teams.

Tijdens de vergadering heeft iedereen de camera en het geluid “uit”staan.

Alleen de bestuursleden hebben de camera “aan” staan.

Wanneer iemand een vraag wil stellen dan kan hij/zij de hand opsteken.

Als diegene het woord krijgt kan hij/zij de microfoon “aan” zetten om de vraag te stellen.

Hopenlijk is dit voor een ieder zo duidelijk genoeg, anders even bij je aanmelding om nadere info vragen … toch?

Oh ja … de stukken worden uiteraard vantevoren aan de leden gemaild!

Bericht(je) van de Nevobo

Volgende week verschijnt er een bericht op onze website over de afloop van dit seizoen en de financiële consequenties en mogelijkheden voor verenigingen.

We verzoeken je om de website in de gaten te houden.

Voor nu wensen we je een mooi weekend met veel zon en schaats- of ander wintersportplezier!

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 6 Jaargang 14

In PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-06[16857] klik er maar eens op! Met plaatjes en kleurtjes.  Beste volley-vriend(inn)en …       het WK Volleybal voor de vrouwen is dus inmiddels…

Weekbulletin 5 Jaargang 14

Voor de PDF hier klikken : DoskoActa Weekbulletin 14-05[16818]   Beste volley-vriend(inn)en …     Europees kampioen Italië werd dus ook wereldkampioen bij de lange mannen: mooie wedstrijd in een…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief