Weekbulletin 29 Jaargang 12/Geplaatst op 22 februari 2021

Voor de PDF met volledig bulletin klik hier : DoskoActa Weekbulletin 12-29[6285]  

Beste volley-vriend(inn)en …

 

Deze week weinig ‘normaal’ nieuws, alleen het bericht van de Nevobo dat nu definitief de kompetities niet weer hervat gaan worden en wat DoskoActa betreft:

de stukken die behoren bij de digitale LedenVergadering van a.s. donderdag, deze worden alleen als bijlage verzonden aan onze leden en ons kader.

Enne … denk om de  Jeugd Sponsor Actie!

En ook in deze VoorjaarsVakantie:

fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen ………..

… and remember:

stay safe, take care and (try to) … Have Fun                

DoskoActa

Agenda          DoskoActa   VoorjaarsVakantie     (Sport)kalender            Week 08

====================================  ========================

Ma.   22 feb.   .                                                                                              Voetbal:

23/24   Champ. League 1/8 fin.

Di.    23 feb.   .                                                          25        Europa  League 1/16 fin.

  

Wo.  24 feb.    .                                                                      Wielrennen:

21/27   UAE Tour – VAE

Do.   25 feb.   LedenVergadering (digitaal)           27        RB Drome Classic – Fra

27        Omloop Nwsblad – Bel

28        F Ardesche Classic – Fra

28        Kuunre-Br.-Kuunre – Bel

Vr.    26 feb.   .

Za.    27 feb.   .

Zo.    28 feb.   WeekBulletin 12-30

——————————————————————————————————-

… en ’t is gelukkig weer wat warmer dan vorige week …

 

 

HERHAALD BERICHT                                                                                              Van de bestuurstafel

Bijgaand nogmaals de uitnodiging voor het deelnemen aan onze digitale LedenVergadering, de relevante stukken vind je bij de Bijlages!

           

U I T N O D I G I N G      voor de te houden

 

LEDENVERGADERING

 

op donderdag 25 februari 2021 via Teams (Microsoft)

Aanvang: 20.00 uur

 

Aanmelden voor deze online ledenvergadering kan tot woensdag

24 februari 2021 18.00 uur via de mail (doskoacta@gmail.com).

 

Hierbij nodigen wij alle leden van DoskoActa, zowel recreatief als competitie-spelend, uit voor de Algemene Ledenvergadering.

De agenda staat op de volgende pagina’s en ook hoe je aan te melden en zo!

Agenda:

01        Welkom/opening.

02        Ingekomen stukken.

03        Notulen vorige L.V. dd. 24 oktober 2019.

04        Jaarverslag Secretariaat.

05        Financiële verantwoording seizoen 2019/2020.

06        Verslag en benoeming Kascommissie.

07        Vaststellen contributies.

08        Begroting seizoen 2020/2021.

09        Jaarverslag Materiaalbeheer.

10        Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat (incl. Arbitrage).

11        Jaarverslag Ledenadministratie.

12        Jaarverslag Jeugdzaken.

13        Jaarverslag Sponsoring en Acties.

14        Jaarverslag PR-activiteiten.

15        Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG) voor trainers / vaste coaches.

Pauze (eventueel)

16        Bestuursverkiezing:

Voorzitter                               Sybout Zeinstra

Secretaris                                Elbrich Regts

Penningmeester                      Dina Zijlstra

Jeugdzaken                             Roelof van Marrum    *aftredend/herkiesbaar

Algemeen bestuurslid            Joost Tiemersma

…………………………………………………………………………

Kaderfuncties/commissies:

Ledenadministratie                Douwe Loonstra

Materialen                              William Ypma

Sponsoring/Acties                  Sybout Zeinstra

TC senioren                            Joost Tiemersma / Sybout Zeinstra

TC jeugd                                Roelof van Marrum / Joost Tiemersma/

Henk Wienbelt

Wedstrijdsecretariaat             Pé Westerhof

WeekBulletin                         Pé Westerhof

Scheidsrechterscoord.            Pé Westerhof

PR/FaceBook                         Sybout Zeinstra

Website                                  Luc van der Kolk                   .

VCP                                       Angelique Groeneveld, Lammert Beuneker

KledingCommissie                 Baudina de Boer, Pieta Dijkstra

Financiele acties                     Jelly Hoekstra

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:        geen wisselingen

(Tegen-)Kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering

schriftelijk/per mail (doskoacta@gmail.com) worden ingediend bij het

secretariaat (Prins Willem de Zwijgerlaan 2, 8801 AR Franeker).

17        Rondvraag.

18        Sluiting.

Hoe gaat nu een en ander in zijn werk?

Leden die de vergadering willen volgen kunnen zich alleen aanmelden door een email te sturen aan het bekende email-adres: doskoacta@gmail.com.
Leden die op voorhand al een vraag hebben kunnen die met de aanmelding meesturen.
Aanmelden kan tot woensdagavond 24 februari 18.00 uur.

Voor de vergadering ontvangen de deelnemers een uitnodiging via Microsoft Teams.

Tijdens de vergadering heeft iedereen de camera en het geluid “uit”staan.

Alleen de bestuursleden hebben de camera “aan” staan.

Wanneer iemand een vraag wil stellen dan kan hij/zij de hand opsteken.

Als diegene het woord krijgt kan hij/zij de microfoon “aan” zetten om de vraag te stellen.

Hopenlijk is dit voor een ieder zo duidelijk genoeg, anders even bij je aanmelding om nadere info vragen … toch?

Bericht(je) van de Nevobo

Maandagavond is het besluit gecommuniceerd dat voor het seizoen 20-21 geen wedstrijden meer gespeeld zullen worden, zie hiervoor dit nieuwsbericht

Dit heeft tot gevolg dat alle wedstrijden die nog niet gespeeld zijn op ‘vervallen’

zijn gezet: ze blijven dus wel staan op de datum waar ze nu staan, maar met de status ‘vervallen’.

Dit laten vervallen van wedstrijden, of niet meer plannen van nieuwe speeldagen, geldt voor alle categorieën (m.u.v. de Eredivisie senioren), dus het geldt voor senioren ABC jeugd, CMV, recreanten en zitvolleybal.

Voor alles wat speelt in jaarcompetities, halfjaarcompetities, competities in toernooi-vorm en/of losse toernooien.

Alle informatie betreffende het nieuwe seizoen (2021-2022) zal in maart verstuurd gaan worden.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers Wedstrijdwezen

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 7 Jaargang 14

PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-07[16897]   Beste volley-vriend(inn)en …       op het WK Volleybal wonnen de Oranje-dames ook van Puerto Rico (3-1) waarna de twee belangrijke wedstrijden op…

Weekbulletin 6 Jaargang 14

In PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-06[16857] klik er maar eens op! Met plaatjes en kleurtjes.  Beste volley-vriend(inn)en …       het WK Volleybal voor de vrouwen is dus inmiddels…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief