Weekbulletin 3 Jaargang 10/Geplaatst op 9 september 2018

In PDF te bekijken: DoskoActa Weekbulletin 10-03

 

Beste volley-vriend(inn)en,

 

Deze week veel info en dat over diverse onderwerpen … van alles wat dus!

Graag jullie extra aandacht voor het aangepaste trainingsschema, dit betreft wijzigingen ten aanzien van de jeugdtrainingen!

Binnenkort (volgende week?)  komen we met weer een aangepast schema, dat zal

alles te maken hebben met zowel senioren- als junioren-trainingen!

Een wat moeilijker opstart dus dan andere jaren, maar dat heeft zo zijn (technische)

redenen … maar we komen er wel weer uit met z’n allen.

De kompetities wijzigen nog steeds dus hou dit voor je team op de site (of de app) goed in de gaten, uiteraard komen wij straks weer wekelijks met het meest actuele programma voor die betreffende week als bijlage bij dit weekbulletin.

Ook zijn de eerste contouren zichtbaar van de bekerwedstrijden, hiervoor schreven

voor onze vereniging resp. Heren-1, Dames-1 en Dames-2 zich in.

Een voorlopige indeling laat zien dat in de eerste bekerronde Heren-1 uit speelt tegen Wytgaard (treffen ze ook al in de kompetitie), Dames-1 thuis speelt tegen AVC-1

(promotieklasse-C) en dat er nog geen gegevens zijn ten aanzien van de loting voor de

ploegen waarin Dames-2 meeloot … wordt vervolgd, ook v.w.b. de speeldata!

 

Afijn … de komende weken lekker optrainen, wij beginnen de kompetities dus pas in de week na de Agrarische Dagen,

enne … zoals een groot sportman het zegt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DoskoActa

Agenda          DoskoActa                                        (Sport)kalender            Week 37

==================================== ========================

Wielrennen:

Ma.  10 sep     Trainingen alle teams/groepen           25-08 /    Ronde van Spanje

Staatsloterij                                        16-09

Di.   11 sep.                .                                                          15           Primus Classic (Bel)

Wo. 12 sep.     Trainingen ABC-jeugd

Do.  13 sep.                .                                                                         Formule 1:

Vr.   14 sep.    .                                                          16           Marina Bay (Sin)

Za.   15 sep.    Openingstoernooi DoskoActa

Toernooi VC Sneek (MA1,MB1,MC1)           Kaatsen Hoofdkl. Heren:

Zo.   16 sep.    Weekbulletin 10-04                            15           DEL – L’warden (ltste!)

 

 

TC

We zijn nog steeds druk bezig om de laatste wedstrijd in de week van de Agrarische Dagen te verplaatsen, er is in poule van ons Mix-C1 geen ruimte meer in de eerste kompetitiehelft en de tweede kompetitiehelft is hier een nieuwe kompetitie … vandaar dat dit erg lastig is. Maar (tegenstander en thuisspelend) vc Bolsward is van goede wil en is bereid om op hun trainingsavond deze wedstrijd te gaan spelen. Dit betekent dat                              er op een woensdag (in de vooravond) gespeeld gaat worden, even afwachten wanneer

Openings-(MIX-)toernooi

Op zaterdag 15 september a.s. (één week voor de Agrarische Dagen) willen we het volleybalseizoen weer openen met een Mix-toernooi. Het is de bedoeling dat seniorenleden, recreatie en A-jeugd van DoskoActa zich aanmelden met een introducé (bijvoorbeeld een vriend(in), familielid, buurman, buurvrouw, collega, etc.) zodat we een mooie mix krijgen van leden en niet-leden. Je speelt uiteraard in een team samen met je introducé, verder worden de teams door de commissie ingedeeld.

Het toernooi begint om 16.00 uur en duurt ca. 2 uur.

Na afloop is er voor de deelnemers een buffet in de kantine van de sporthal!

De deelname aan het toernooi en het buffet is geheel gratis!

Je consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden tot en met maandagavond 10 september bij Angelique Groeneveld, dit kan op de trainingen die avond of via de mail: raargroeneveld@hotmail.com.

 

Bestuur

Nog even terugkomend (en -kijkend) op vorige week waar wij vermeldden dan onze  ex-ledenadministratrice Sandra de Vries vrijdag 31 juli in het huwelijk getreden was:

nu hebben we de foto!

 

 

 

 

Nogmaals van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

 

 

 

 

Jeugd – Trainingsschema en Excuses!

Afgelopen week kregen we behoorlijk wat vragen van ouders over (vooral) de tijden waarop de kinderen moesten trainen. Wij hadden 3 bijlages waarin vermeld stonden resp. het trainingsschema (team/goep-veld-tijd), de teamindelingen en de kleedkamer-indelingen. Het blijkt dat niet iedereen onze/deze info tot zich neemt, maar … er bleek ook enige inconsistentie tussen die 3 bijlages. Dat dit (uiteraard) ook voor de nodige verwarring zorgde mogelijk duidelijk zijn: onze excuses daarvoor!                               Achteraf is gebleken dat aanpassingen aan het trainingsschema hieraan ten grondslag lagen maar toch … dit had niet mogen gebeuren: nogmaals sorry!

Maar de tijd schrijdt voort en de volgende aanpassingen dienen zich al weer aan:

. voor XC1 hebben wij nu ook trainer(s) voor de maandag (blijft 17.15-18.15), dit

wordt opgepakt door Marion van ‘t Hoff, geassisteerd door beurtelings Anna Regts

en Ype van Marrum; (MC2 blijft trainen van 18.15-19.30 uur)

. voor MA2 hebben wij nu ook de woensdag weten te bemannen (bevrouwen?) in de

persoon van Femke (Roelofsen) (blijft 18.00-1900)

. hierdoor gaat MC1 op woensdag van 18.00-1900 / veld 1 naar 17.00-18.00 / veld 2,

zij trainen dan gezamenlijk met XB1 olv Femke (Roelofsen)

nb: voor de kleedkamerindelingen hebben deze wijzigingen geen gevolgen!

nb: voor de inzichtelijkheid het aangepaste trainingsschema in een bijlage!

 

 

Jeugd – Uitreiking inspeel-shirts ABC-jeugd

De inspeelshirts voor onze ABC-jeugd zijn afgelopen maandag bij de eerste trainingen van dit seizoen in het bijzijn van de sponsoren aan onze jeugd uitgereikt. Alleen sponsor Sander Groenewoud (Punt.nl) kon helaas niet aanwezig zijn, maar de andere drie gelukkig wel in de personen van Emiel de Jong (Ontwerpburo E. de Jong), Peter Kooistra (Arte Giardino) en Roelof van Marrum himself (namens Bouwbedrijf van Marrum): DANK voor deze ondersteuning!

Bijgaand een impressie van de uitreiking en van het resultaat … mooi hoor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd – verslag Informatiebijeenkomsten

Afgelopen maandag zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor resp. de CMV- en de C-jeugd.

Tijdens deze informatiebijeenkomst is aangegeven hoe het werkt met trainen, competitie en wat er verder nog allemaal speelt. Een korte samenvatting is in de bijlage opgenomen.

Ook aanwezig was Angelique Groeneveld-Furman, één van de 2 vertrouwens-contactpersonen van de vereniging, die een korte toelichting heeft gegeven wat zij zou kunnen betekenen.

 

Jeugd – OPROEP!

We zijn op zoek naar een (of twee) coördinator(-en) voor sponsoracties.

Het gaat om de coördinatie van de jeugdsponsoraktie van Poeisz en de Grote Club Actie. Het gaat om een 2-tal overzichtelijke taken, die elk een aantal uren in beslag nemen, maar die voor de vereniging financieel zeer interessant zijn. Het zou mooi zijn, wanneer we hiervoor nieuwe mensen kunnen vinden. Immers, we zijn met z’n allen DoskoActa toch? Uiteraard zijn ook leden, die al een andere taak vervullen van harte welkom om ons hierbij te ondersteunen.

Aanmelden bij: Roelof van Marrum, Commissie Jeugdzaken DoskoActa volleybal.doskoacta@gmail.com      06-20301028

 

 

Jeugd – Grote Club Actie

Volgende week maandag (17 september) worden de loten voor de Grote Club Actie alvast uitgedeeld aan de CMV-jeugd en de C-jeugd.

Als er A- of B-jeugd ook loten wil verkopen, laat dit dan even weten bij Roelof van Marrum (06-20301028 of volleybal.doskoacta@gmail.com)

 

 

Ledenadministratie

Nieuwe leden miv dit seizoen:

Imre Hibma                            CV’s               proeflessen

Janne Boekema                      CV’s               proeflessen

Ilse Marije Hartman               A-jeugd

Tjitske Lolkema                     Dames-2/3

Jolanda Beekhuizen               Dames-2/3

Rommy de Jong                     Dames-2/3

Edwin Palma                          Heren-2

……………. de Jong                  Dames-2/3

………………………..                  Dames-2/3

Van enkele meetrainende dames (……………….) is op moment van schrijven de naam nog niet bij de redactie bekend, graag even doorgeven, ook ivm dit ‘clubbblad’!

 

Van A-jeugd naar Dames-2/3:

Xenna Sonnemans

Geeske Attema

Nynke Feenstra

Andrea Miedema

 

Van Recreatie naar Kompetitie:

Viola Algra                            Dames-2/3

Jan-Dirk Bijlsma                    Heren-3

Johan Roosma                                    Heren-3

Eelco Zeinstra                        Heren-3

Jan Hanenburg                       Heren-3

Rients Feenstra                      Heren-3

Jan Harm Dijkstra                  Heren-3

Danny van Bronkhorst           Heren-3

Sybout Zeinstra                      Heren-3

 

Einde lidmaatschap:

Bertus Ypenga                       Recreatie

Kjell Koster                            A-jongens

Ilse Rustenburg                      XB1

Annais Derambure                 MC2

Bovendien zijn er nog opzeggingen binnen gekomen welke (veel) te laat waren, deze

mensen blijven daarom lid tot 1 januari a.s. Denk er dus ingeval om om tijdig op te zeggen, dwz voor 1 december of voor 1 juni!

 

Bijlages

. DoskoActa Weekbulletin 10-03 bijlage-jeugd

   Weekbulletin 10-03 bijlage-jeugd CMV infi bijeenkomst

. Dosko_Acta Schema 2018_19 WB

   Dosko_Acta Schema 2018_19 WB 4

 

En dan nog even dit … enkele palindromen (vlnr = vrnl!):

. mooi … dit idioom

. lezen is in … ezel!

. Koos Eekfeen keek door ’t rood kerkraam, maar krek door ’t rood keek neef Kees ook

. Parterretrap

. Legermeetsysteemregel

. Nora bedroog o zo goor de baron

. Patat AP?

. Pa … al ski jij, ik slaap!

. En er is ananas, Irene!

. Koos u de garage dus ook?

. Baas, neem een racecar: neem een Saab!

. Er is daar nog onraad, Sire

. ’n Ezel laat Reinier taal lezen

In English:

. A man … a plan … a canal: Panama!

. Was it a car or a cat … I saw?

. Live not on evil!

 

 

 

 

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 7 Jaargang 14

PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-07[16897]   Beste volley-vriend(inn)en …       op het WK Volleybal wonnen de Oranje-dames ook van Puerto Rico (3-1) waarna de twee belangrijke wedstrijden op…

Weekbulletin 6 Jaargang 14

In PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-06[16857] klik er maar eens op! Met plaatjes en kleurtjes.  Beste volley-vriend(inn)en …       het WK Volleybal voor de vrouwen is dus inmiddels…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief