Weekbulletin 30 Jaargang13/Geplaatst op 6 maart 2022

Voor de PDF van week 30 : DoskoActa Weekbulletin 13-30[13227]  

Beste volley-vriend(inn)en …

 

Deze keer ‘nieuws van alle kanten’ zoals men op NPO-radio placht te zeggen:

 

Bestuur: kort verslag Bijzondere Ledenvergadering.                                  Pagina 4

Bestuur: woordje van onze nieuwe voorzitter!                                             Pagina 4/5

Bestuur: beknopt verslag Bestuursvergadering.                                          Pagina 6

Nevobo: hoe verder met de kompetitie?                                                       Pagina 7/8

TC: na de kompetitie weer buitenvolleybal!                                                 Pagina 14

TC: jeugdtrainingen wo. 16 maart! (i.v.m. Gemeenteraadsverkiezingen)       Pagina 14

 

Verder de ‘normale’ rubrieken in deze editie … zoals gebruikelijk dus.

 

En verder gebeurt er momenteel genoeg in de wereld waar we ons druk over kunnen maken, maar dat doen we maar niet op deze plaats ……..Denk om de Poiesz-actie (filiaal bij het station)!                                

Stand zaterdag 5 maart:  2e plaats (van de 8) met 12.131 muntjes.

                                   

Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen …

 

… and remember:

stay safe, take care and (try to) …FUN            

 

DoskoActa    

                                                                                                

 

 

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 10

====================================  ========================

Ma.  07 mrt.    Trainingen: alle teams/groepen                     Paralympics:

————————————————————-   04/13   Peking                       – Chi

Di.   08 mrt.    .

————————————————————-  

Wo. 09 mrt.    Trainingen: ABC-jeugd                                  

————————————————————-              Wielrennen;

Do.  10 mrt.    Spelen:  H1,D1                (Franeker)  06/13   Paris – Nice              – Fra

                                      D2                      (L’warden) 07-13   Tirreno Adriatico      – Ita 

                                      D3                      (Grouw)    

                        Fluiten: Hidde F, Gerard H                            Voetbal:

                        Tellen:  Saapke W, Sjoukje U           08/09   Champions League

                        Staatsloterij                                        10        Europa + Conf. League

————————————————————-  

Vr.   11 mrt.    Spelen:  H2                     (Akkrum)   

————————————————————-               Schaatsen:

Za.   12 mrt.    Spelen:  MB1, MB2        (Franeker)  12/13   W.Cup: finales – H’veen

                                      MA1                  (Veendam)

                                      MA2                  (IJlst)        

                                      N61,N51,           (Damwoude)        

  N41,N42            (Damwoude)

                        Fluiten: Joep de J, Ronald F             

————————————————————-  

Zo.   13 mrt.    WeekBulletin 13-31

 

Kort verslag van de (digitale) Buitengewone Ledenvergadering          01.03.2022

 

In totaal (slechts) 10 leden waren (al dan niet) digitaal aangelijnd, maar een bepaald quotum is voor een dergelijke meeting niet vereist, dus werd er om 20.00 uur gestart:

 

Enige agendapunt was, zoals eerder aangekondigd, de verkiezing van een nieuw bestuur, althans gedeeltelijk.

Zonder tegenstemmen werden de volgende mensen (her)benoemd:

. voorzitter      Joost Tiemersma         (was Algemeen Bestuurslid + TC)

. secretaris       Elbrich Regts              (was ook al secretaris)

. penningmeester Roelof van Marrum    (blijft TC-jeugd doen, nu ook penn.mr.)

. Alg. Best.lid Liesbeth Dijkstra        (gaat TC-senioren doen)

. Alg. Best.lid Ronald Fennema         (gaat TC-CMV doen + arbitragezaken)

 

Na een ‘inauguratierede’ van de nieuwe voorzitter (zie hieronder!) kon deze vergadering reeds om 20.15 gesloten worden!

 

 

Voorzitter bij DoskoActa                                                                           01.03.2022)

 

Dit jaar, is het alweer drie jaar geleden dat Sybout mij vroeg of ik misschien ook ‘zin had’ om bij het bestuur te komen? Gewoon zonder specifieke taak, namens de actief spelende leden?’- Ja leuk! Ik vond toch al vaak wel iets van dingen….en lekker zo’n vrije rol!

 

Hoe anders is de wereld nu, in alweer het derde seizoen dat vanwege COVID-19 anders uitpakt? We hebben digitaal vergaderd, afscheid genomen van leden om diverse redenen, nieuwe leden welkom geheten,  competities zijn deels opnieuw begonnen, we hebben buiten weer samen gevolleybald, zijn herhaaldelijk in ‘lock down’ gegaan en nu…. is hopelijk het einde in zicht? Wie zal het zeggen… Het gezegde luidt: “Joost mag het weten”, maar in dit geval weet ik het helaas ook niet.

 

En dan nu de vraag om de rol van voorzitter over te nemen.

De herverdeling van onze bestuurstaken en de extra rol van voorzitter, is voor mij best een stap mogen jullie weten. Wegens het gebrek aan tegenkandidaten zal ik deze rol voor de vereniging natuurlijk graag vervullen, maar ik benadruk graag dat deze positie ook voor andere gegadigden beschikbaar blijft 😉.

Maar natuurlijk zal ik, tot het moment dat de juiste kandidaat zich meldt, er met enthousiasme en positieve energie tegenaan gaan! Eerst voor de nu nog resterende maanden van seizoen 2021-2022 en daarna met goede hoop op een normaal en ononderbroken seizoen 2022-2023. En misschien wel weer eens een gezellige avond met elkaar?

 

Samen met de nieuwe bestuursleden, Ronald en Liesbeth en vaste krachten Elbrich en Roelof uit het bestuur, heb ik alle vertrouwen in een goede en mooie samenwerking. Maar ook wil ik opnieuw benoemen dat onze taken gelukkig nog steeds zeer prettig verdeeld worden. Ten eerste door de onmisbare ondersteuning van ons erelid Pé, verantwoordelijk voor ons (overwegend) vrolijke, goedgevulde en graag gelezen Weekbulletin en natuurlijk ook vanuit zijn rol in het wedstrijdsecretariaat. Natuurlijk wil ik ook onze ledenadministratie (Douwe), pr- en sponsoringscommissie (Sybout), kledingcommissie (Baudien en Pieta), onze Vertrouwenspersonen (Angelique en Lammert), webmaster (Luc) en materiaalfunctionaris (William) niet vergeten.

Ook bedank ik weer onze sponsoren die ons in grote mate steunen, ook waar zij wellicht soms zèlf in zwaar weer dreigden te komen?! Dank voor al jullie inzet en met jullie vele handen, maken we licht werk.

 

Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar onze trainingsstaf, coaches, scheidsrechters en tellers. Samen houden zij onze mooie sport op niveau en maken de beoefening ervan op sportief vlak mogelijk. Letterlijk en figuurlijk houden zij iedereen ‘in beweging’!

En “last-but-not-least” wil ik al onze leden bedanken voor hun lidmaatschap, betrokkenheid vanuit genoemde (of nog vergeten te noemen) zaken en voor het enthousiasme als we eindelijk weer mochten ballen. Alleen als vereniging met elkaar bepalen we immers de mate waarin we met elkaar “fun blijven hewwen”, zoals ons altijd wordt ‘opgedragen’ vanuit het bulletin?! Samen maken wij onze vereniging tot wat hij is. Hetzelfde willen beleven, willen ontwikkelen en op eenzelfde shirt uitdragen door voor een verenigingssport te kiezen, is iets wat tegenwoordig niet altijd meer vanzelfsprekend is. Daarom wil ik er mèt jullie in elk geval alles aan gaan doen, om deze mooie vereniging in stand te houden en waar mogelijk uit te bouwen! Graag tref ik jullie dus weer op het volleybalveld. Tot gauw!

 

 

Joost Tiemersma

 

 

Kort verslag van de BestuursVergadering                                               01.03.2022

 

Aansluitend op de digitale LedenVergadering vond de reguliere BestuursVergadering plaats vanaf 20.15 uur.

 

Behalve de reguliere zaken kwamen de volgende ‘highlights’ aan de orde:

 

. ziekenboeg: deze wordt weer opgenomen in ons WeekBulletin;

  coaches, trainers en/of aanvoerders wordt verzocht de (langdurig) afwezigen door

  ziekte en/of blessure door te geven aan:

  • Joost Tiemersma (heren), Liesbeth Dijkstra (dames),
  • Roelof van Marrum (ABC-jeugd), Ronald Fennema (CMV-jeugd)

. kompetitie-vervolg: op moment van vergaderen nog ongewis, inmiddels heeft de

  Nevobo haar beslissing bekend gemaakt … zie verderop in deze editie!

. kompetitie 22/23: de 1e inventarisaties en gesprekken zijn in gang gezet, later meer

. opleidingen: we zijn druk bezig met het inventariseren en in de stokken steken met

  de (vervolg)cursussen voor trainers, coaches en scheidsrechters

. actualiseren website: teams wordt verzocht om een actuele teamfoto aan te leveren;

  het bestuur heeft inmiddels het goede voorbeeld gegeven … kijk op onze site!

. zomer-activiteit: ook dit jaar gaan we na het zaalseizoen weer verder met de

  buiten-trainingen; wanneer en waar … wordt vervolgd!

 

Het bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Restant competitie seizoen 2021-2022

Seniorencompetities: geen promotie en degradatie, geen kampioen. Jeugdcompetities: eindstand bepalen op basis van quotiënt, wel kampioen voor afvaardiging nationale gesloten clubkampioenschappen.

Deze week zijn er door het Bondsbestuur besluiten genomen rondom de competitie seizoen 2021-2022. Eerder werd al aangegeven dat er geen PD-wedstrijden zouden plaatsvinden om zo ruimte te maken voor het uitspelen van de competitie. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wedstrijden plaats konden vinden is er ook voor gekozen de invalbepalingen te versoepelen. Echter heeft dit niet geleid tot waar we op gehoopt hadden.                          Hoge besmettingsaantallen van invloed op competitie
De impact van corona op het uitspelen van de competitie blijkt te groot. Te veel wedstrijden vallen uit waardoor de kans op oneerlijke competitie alsmaar toeneemt. Zo zijn er teams die alles willen spelen om degradatie te voorkomen, zijn er teams die noodgedwongen gebruik moeten maken van spelers buiten het team, met als mogelijk gevolg een vergrote kans op degradatie, en zijn er teams die op basis van quotiënt op promoveren staan en daardoor de mogelijkheid hebben om misbruik te maken van de huidige coronasituatie.                 Uiteraard is bovenstaande in de meeste gevallen niet van toepassing, maar we doen er alles aan om een oneerlijke competitie uit te sluiten.

Plezier en onderlinge binding staat voorop
Om oneerlijke competitie tegen te gaan, hebben we onderstaande keuzes gemaakt met betrekking tot de senioren- en de jeugdcompetities voor seizoen 2021-2022.   

Seniorencompetities                                             Er vindt geen promotie of degradatie plaats.                                                                                                                         Er worden geen kampioenen bepaald.                                                                                                                                  Er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt voor opvulling  competities seizoen 2022-2023 in geval van terugtrekkingen.                                                            Jeugdcompetities                                                                                                                      Er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt.                                                 Er worden wel kampioenen bepaald, dit is ook van belang voor afvaardiging A-, B- en C-jeugd naar de nationale gesloten clubkampioenschappen.                                                         Er worden wel kampioenen bepaald bij de CMV-jeugd, er is echter geen sprake van afvaardiging naar de nationale gesloten clubkampioenschappen, hiervoor wordt een alternatief opgezet waarover later nog meer informatie zal worden gegeven.

We begrijpen dat dit voor een aantal teams nadelige gevolgen heeft, maar daartegenover staat dat er nog meer teams zijn die nog grotere nadelige gevolgen ervaren als de competities wel worden uitgespeeld. Daarom zijn we tot dit besluit gekomen en stellen we het plezier in volleybal en de onderlinge binding voorop.

Vervolg competitie
De einddatum van het spelen van competitie blijft voor zowel de senioren als de jeugd staan. Hiermee willen we ervoor zorgen dat we dit seizoen zoveel mogelijk kunnen genieten van onze sport volleybal. Echter is het belang van verplaatsen van wedstrijden van senioren nu minder groot.

 

Wedstrijdsecretariaat – algemeen              

In aansluiting op voorgaande leerde overleg met de Nevobo ons dat we in principe dus doorspelen tem zaterdag 21 mei.                                                                               Er zullen best nog wel diverse wedstrijden verplaatst moeten worden maar als dit niet al te grote vormen meer aanneemt dan komen we nog een heel end … denken wij.

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen      

Houd asjeblieft de Nevobo-site en/of –app goed in de smiezen, de programma’s worden daar, ondanks de vele mutaties, door clubs en bond knap actueel gehouden!

                                                                                                        

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

 

Buitenpost-H1            – DoskoActa-H1         3-1 (18-25,25-17,25-18,25-17)

DoskoActa-H2           – Punt Ut-H1              1-2 (25-22,19-25,23-25)                    

DoskoActa-H3           – ODS-H2                   1-2 (25-18,15-25,09-25)        

 

Buitenpost-D1            – DoskoActa-D1         1-3 (15-25,27-25,18-25,18-25)

DoskoActa-D2           – VoVeSa-D3             1-3 (06-25,16-25,25-22,18-25)         

Grouw-D3                  – DoskoActa-D3         2-2 (18-25,29-27,15-25,25-10)

 

DoskoActa-XR1        – Far Ut-DR2              3-1 (20-25,25-11,28-26,25-11)         

 

DoskoActa-MA1        – Sneek-MA2              0-4 (11-25,20-25,21-25,15-25)

Stanfries-MA1            – DoskoActa-MA2     3-1 (25-22,25-19,25-20,19-25)         

 

Joure-MB1                  – DoskoActa-MB1     3-1 (21-25,25-20,26-24,25-19)         

Swette Switters-MB2 – DoskoActa-MB2     4-0 (25-15,25-12,25-07,25-12)

 

DoskoActa-XC1        – SNVV-XC1             2-3 (20-25,25-13,13-25,25-20,11-15)

 

Wedstrijdsecretariaat – teams                                                        

 

Senioren Heren

 

Heren-1

Buitenpost-H1 – DoskoActa-H1: 3-1

Koploper Buitenpost verloor slechts 4 sets dit seizoen en voor de 2e keer was daar 1 set verlies tegen de onzen bij … j.l. donderdag de 1e set: mooi werk van onze heren!

DoskoActa-H1 – AVC-H3

Even scorebord-journalistiek: dit lijkt ons ‘appeltje/eitje’ … geen 5 sets denken wij.

Heren-2

DoskoActa-H2 – Punt Ut-H1: 1-2

In deze (pas de) eerste wedstrijd voor onze heren tegen de nummer 2 slechts een nipt verlies in de laatste set … da’s jammer maar helaas!

AVC-H4 – DoskoActa-H2

Nu es op een vrijdagavond spelen … weer es wat anders voor onze heren, maar geen reden om puntloos naar huis te gaan, dus … ‘wij’ gaan scoren!

 

Heren-3

DoskoActa-H3 – ODS-H2: 1-2

Als koploper thuis het onderspit moeten delven … dat doet pijn, maar, zoals onze mannen zelf ook erkenden, was dit niet meer dan terecht … helaas!

Komende week vrij!

 

Senioren Dames

 

Dames-1

Buitenpost-D1 – DoskoActa-D1: 1-3

Zoals verwacht werd dit klusje degelijk door onze danes geklaard en net geen ‘clean sheet’ want de 2e set werd nipt verloren … maar een kniesoor die daar op let!

DoskoActa-D1 – Grouw-D1

Nog niet zo lang geleden 4 punten van gepakt, gaan we minimaal weer doen?

Dames-2

DoskoActa-D2 – VoVeSa-D3: 1-3

Het werd dan wel geen 5-settertje, maar toch een punt en da’s mooi meegenomen, want de coaches van VoVeSa meldden ons dat ze na 2 sets de volle 5 punten binnen waanden! Blijkt maar weer: hoogmoed ….

Leevoc-D3 – DoskoActa-D2

De thuiswedstrijd destijds behoorlijk verloren, nu punt(en)?

 

Dames-3

Grouw-D3 – DoskoActa-D3: 2-2

En het verschil blijft ‘slechts een (1) puntje’ tussen deze teams en da’s toch wel weer leuk in deze klasse .. dat een gelijkspelletje mogelijk is (maar winnen is (nog) leuker)!

UDI-D2 – DoskoActa-D3

En weer naar Grouw, deze keer tegen de koploper (vanaf dag 1 al), nou ja … niks te verliezen dus: d’r veur!

Senioren Recreatie

 

Mix-Recreatie-1

DoskoActa-MixRecreatie-1 – FarUt-DR2: 3-1

En ja hoor: ook het 2e damesteam van Far Ut werd aan de zegekar gebonden al leek het daar in het begin nog niet echt op; al-met-al weer een prima resultaat!

Komende week vrij!

 

Junioren A-jeugd

 

Meisjes-A1

DoskoActa-MA1 – VC Sneek-MA2: 0-4

De meiden uit Sneek lieten zien dat ze niet voor niets bovenaan staan, dus niet te veel mee zitten, integendeel … ‘we’ gaan ons opscherpen voor:

Flash/Veendam-MA1 – DoskoActa-MA1

Vanaf de kant zouden wij zeggen dat dit te doen is, maar onze meiden moeten het daadwerkelijk doen … gaan er punten mee naar Friesland? Ja toch zeker?

 

Meisjes-A2

Stanfries-MA1 – DoskoActa-MA2: 3-1

Helaas … niet de ‘volle 5 sets’ … maar mooi het herstel in die 4e set, afijn …

dus toch weer een puntje d’r bij en wel;licht is dat de opmaat voor:

Far Ut-MA1 – DoskoActa-MA2

Onze prognose is dat de meeste punten in dit potje naar Franeker zullen gaan!

 

Junioren B-jeugd

 

Meisjes-B1

vc Joure-MB1 – DoskoActa-MB1: 3-1

Onze prognose ‘Wij denken dat de teams elkaar niet veel ontlopen’ hield dus geen stand, maar: “Helaas verliest MB1 in Joure. Maar mooie wedstrijd en we nemen a.s. zaterdag revanche!” … kijk, dat zijn teksten, daar hebben we wat aan!

DoskoActa-MB1 – vc Joure-MB1

Door het verwarrende wedstrijdschema nu al gelijk de return en dus de kans op revanche van de teams waarbij het wederom kan vriezen …. etc.

 

 

Meisjes-B2

Swette Switters-MB2 – DoskoActa-MB2: 4-0

Alweer een foute prognose onzerzijds, want van ‘Ook hier verwachten wij een ‘close finish’ bleef weinig/niets over … jammer, maar kan gebeuren dametjes: kop op, want de volgende tegenstander wacht alweer in de figuur van:

DoskoActa-MB1 – DBS-MB1

Nieuwe tegenstander voor ‘ons’ … deze Balkster Smashers, kijken wie van de twee het beste smasht … wij?

 

Junioren C-jeugd

 

Mix-C1

DoskoActa-XC1 – SNVV-XC1: 2-3

Ai! … Daar kwamen ‘wij’ als koploper toch net iets te kort tegen de Sint Nieksters, iets wat wij niet in onze prognose hadden opgenomen. Nou ja … eerst maar even:

Een weekje vrij!

 

Cool Moves Volley

 

Aanstaande zaterdag (12 maart) dus het volgende toernooi en wel in Damwoude!

Wij hopen dat we deze keer wat verschoond mogen blijven van afzeggende teams.

Tijdens het eerste toernooi waren N61 en N51 van DoskoActa nog niet succesvol, daarentegen scoorden N41 en N42 een mooie 2e plaats in de tussenstand.

Deze keer wordt er als volgt gespeeld (volledig programma in de bijlage):

 

N61

Speelt tegen Tonevido (Jistrum), Buitenpost, Tijnje en Oer ’t Net (Ee).

N51

Speelt tegen SVT (Ternaard), Buitenpost, ODS (Beetsterzwaag) en vc058 (L’warden).

N41

Speelt tegen VoVeSa (St. Anna P.), Tijnje, vc058 (L’warden) en DOS (Koll.zwaag).

N42

Speelt tegen SVT Ternaard), DOS (Koll.zwaag), vc058 (L’warden) en JMC (Marum).

 

Wij zien de korte verslagjes van de coaches/begeleiders na afloop met belangstelling tegemoet … altijd leuk!

 

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage                 

 

Scheidsrechters

Hidde Frankena          donderdag      Heren-1           – AVC-H3                  1e kl.

Gerard Harmelink       donderdag      Dames-1         – Grouw-D1                1e kl.

Joep de Jager              zaterdag          Meisjes-B1      – Joure-MB1               1e kl.

Ronald Fennema         zaterdag          Meisjes-B2      – DBS-MB1                1e kl.

 

Tellers

Saapke Woudwijk      donderdag      Heren-1           – AVC-H3                  1e kl.

Sjoukje Uijthof           donderdag      Dames-1         – Grouw-D1                1e kl.

 

 

 

 

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht               

                                                                       Veld-1             Veld-2            Veld-3

                                                                       ———             ———            ———

Donderdag     10 maart          Opbouwen      nvt                   D1                   nvt

                                                Afbouwen      nvt                   H1                   nvt

 

Zaterdag         12 maart          Opbouwen      MB2                nvt                  nvt

                                               Afbouwen      MB1                nvt                  nvt

 

 

 

 

Technische Commissie                                                    

 

ABC-jeugd

Ivm. de Gemeenteraadsverkiezingen op woendag 16 maart kan er die dag niet getraind worden in de sporthal. Dit betekent voor de ABC-jeugd van DoskoActa,

die normaliter woensdags van 17 tot 19 uur in de sporthal traint, dat er uitgeweken wordt naar de KAATShal met de beperktere tijd van 18.30 tot 20.00 uur.

Via de groeps-apps zal gecommuniceerd worden van hoe laat tot hoe laat welk team dan traint.

In welk gedeelte van de kaatshal we kunnen trainen wordt door de beheerder van Optisport ter plaatse aangegeven!

 

Zomer-trainingen

De TC is al weer druk aan het kijken hoe en waar we deze zomer onze buiten-trainingen gaan verzorgen, er zijn meerdere opties.

Er wordt gedacht om dit, net als voorgaande jaren, weer te organiseren vanaf juni en dan tot medio juli (= tot aan de zomervakantie van de scholen) … later meer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Ziekenboeg

 

Even een tijdje weggeweest, deze rubriek, maar het lijkt ons toch wel een goeie zaak om onze (langdurig) zieken en/of geblesseerden even aandacht te schenken.

Daarvoor zijn we uiteraard wel de hulp nodig van trainers, aanvoerders etc. die ons zulks tijdig even inseinen.

Voor deze keer weten wij in ieder geval dat wij beterschap wensen aan:

Marion van t Hoff      (MA2)

Ledenadministratie                                                           

 

Nogmaals de opmerking dat wij nieuwe leden hier niet eerder vermelden dan dat het inschrijvingsformulier door de Ledenadministratie is ontvangen.

Leden die opzeggen worden hier ook vermeld, waarna ze uit de maillijsten worden verwijderd.

Voor deze keer de opzegging van:

Sietse Landman          (XR1)

                                                                      Sponsoren Samen DA

 TankQyou Nederland BV                          

TST Transport Service – Terschelling

Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra                

NieuwNieuw.com  Herenmode

Nijdam & Sinnema  Schilderwerken

Autoland van den Brug BV

D.A. Bijlsma

 

******   EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF … EN OM ANDEREN  ******

 

******                         HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR                         ******

 

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 6 Jaargang 14

In PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-06[16857] klik er maar eens op! Met plaatjes en kleurtjes.  Beste volley-vriend(inn)en …       het WK Volleybal voor de vrouwen is dus inmiddels…

Weekbulletin 5 Jaargang 14

Voor de PDF hier klikken : DoskoActa Weekbulletin 14-05[16818]   Beste volley-vriend(inn)en …     Europees kampioen Italië werd dus ook wereldkampioen bij de lange mannen: mooie wedstrijd in een…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief