Weekbulletin 35 Jaargang 11/Geplaatst op 14 april 2020

Weekbulletin in PDF : DoskoActa Weekbulletin 11-35

CORONA-nieuws en volleybal

Er valt deze week weinig nieuws te melden.

Van overheidswege zullen er komende week wellicht richtlijnen bekend worden

over onder meer hoe om te gaan met zaken als gederfde huur/kosten van sport-

acommodaties … daarna kan het bestuur hier ook weer verder mee.

Er is kontakt met medegebruikers/verenigingen van De Trije hierover.

Van Nevobo-zijde is er geen nader nieuws behalve dat we een eerste voorstel

binnen mochten krijgen voor de ‘Pupillen-kompetitie’ van komend seizoen.

De verenigingen mogen zich nu hierop beraden, maar eea. lijkt wel okay.

Scheidsrechters

Herhaalde oproep (deze week ook nog aan de betreffende scheidsrechters gemaild):

zij die dit al wel deden: bedankt, maar … nog niet alle scheidsrechters hebben op onze mail gereageerd, graag alsnog even bericht terug?! BVD!

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 41 Jaargang 13

Voor de PDF: DoskoActa Weekbulletin 13-41[14423]   Beste volley-vriend(inn)en …   voorlopig geen bijlage ‘Weekprogramma’ meer bij dit ‘clubblad’ … we zijn immers klaar met de kompetities; volgend seizoen weer!…

Weekbulletin 40 Jaargang 13

Voor de PDF : DoskoActa Weekbulletin 13-40[14335]   Beste volley-vriend(inn)en …   in deze uitgave belangrijke info vanuit het bestuur … lezen (pagina 4)!   Buiten de gewoonlijke rubrieken valt…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief