Weekbulletin 37 Jaargang 9/Geplaatst op 6 mei 2018

Weekbulletin in PDF :: DoskoActa Weekbulletin 9-37

 

Beste volley-vriend(inn)en,

 

Dit digitale ‘clubblad’ wordt zo langzamerhand wat ‘dunner’ nu aan de competities een einde is gekomen.

De komende weken zullen wij ons (vooral) richten op zaken die het nieuwe seizoen  aangaan … een eerste weerslag daarvan valt te lezen in de rubriek ‘Van de bestuurs-tafel’ in deze editie, maar ook de komende, kompetitieloze, weken/maanden geeft DoskoAca acte-de-presence … ook daarvan kun je de eerste resultaten lezen! Zolang de trainingen doorgaan zal ook dit weekbulletin verschijnen … al doende komen wij op zondag 3 juni met de laatste editie van dit seizoen. Het eerste nummer van komend seizoen (jaargang 10) zal dan verschijnen op zondag 26 augustus. Maar laten we eerst maar eens dit seizoen afronden om daarna van een welverdiende (en hopenlijk zonnige) vakantie te kunnen genieten … toch?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooi weer de komende dagen … zo is de voorspelling.

Moet je weer naar school of werk … da’s jammer J …

Whatever … HAVE FUN!

 

 

 

 

Agenda          DoskoActa                                         (Sport)kalender            Week 19

==================================== ========================

Ma.  07 mei                 Trainingen: alle teams/groepen                      Voetbal:

Dames-1: kaats-clinic                         09        play-offs Europa League

Di.   08 mei     Overleg TC/Thrium                            10        prom./degr. ½ finales

Wo. 09 mei     Trainingen: jeugd                               12        play-offs Europa League

Do.  10 mei     Hemelvaartsdag                                 13        prom./degr. ½ finales

Staatsloterij                                                    Wielrennen:

Vr.   11 mei     .                                                           04/27   Giro d’Italia

Za.   12 mei     .                                                          08/13   4-daagse van Duinkerken

Zo.   13 mei    Weekbulletin 09-38                           13/19   Ronde van Californie

Moederdag                                                    Kaatsen:

10        Hoofdkl./Afd-Tzummarum

13        Hoofdkl./VF-St. Anna Par.

Formule 1:

13        Catalunya (Spa)

 

TC

 

Trainingen

 

De traningen zijn in mei weer normaal op de maandagen, met als uitzonderingen:

. Heren-2 is gestopt, Heren-3 gaat ‘los’

. maandag   7 mei: Dames-1 ondergaat een kaats-clinic

. maandag 21 mei: geen trainingen (Pinksteren)

Al doende zijn de laatste trainingen dus op maandag 28 en woensdag 30 mei!

Nb: we beginnen weer op maandag 3 september (seizoen 2018-2019)

 

Van de Bestuurstafel

Afgelopen woensdag kwam het bestuur weer bij

een waarbij de volgende zaken, buiten de reguliere, aan bod kwamen:

. VCP (Vetrouwens Contact Persoon):

Onze VCP, Angelique Groeneveld-Furman, heeft de opleiding hiervoor met succes  doorlopen en het bijbehorende certificaat behaald: PROFICIAT!   Het bestuur werd door Angelique helemaal bijgepraat: goed hoor … en respect!  In een apart stukje in dit bulletin licht zij eea. nog eens toe, dit staat ook op onze   web-site. Een extra oproep doet zij, en het bestuur met haar, om nog een VCP bij de club (proberen) te benoemen, in dit geval een manspersoon, dit om een eventueel contact zo laagdrempelig mogelijk te maken … de een stapt nou eenmaal makkelijker naar een man, de ander naar een vrouw … maar voorop staat dat deze functie eigenlijk (en hopelijk) overbodig blijkt te zijn … toch?

Dus heren/mannen/vaders … heb je belangstelling … (meer dan) graag … de kosten worden door de vereniging gedragen!

Binnenkort komt het bestuur met meer zaken die gezien kunnen worden als uitvloeisel van dit gebeuren.

. Bestuur/kader:

Alvast kijkend naar volgend seizoen zijn we op zoek naar mensen voor diverse functies in bestuur en kader. Zonder nu al namen en posities te gaan noemen zullen mensen benaderd worden opdat wij in 2018/19 weer beslagen ten ijs kunnen komen!

. Tijdens de zgn. “Academische Dagen” zal DoskoActa zich op zaterdag 7 juli gaan presenteren op het Raadhuisplein … wordt vervolgd!

. De Kleding Commissie is druk bezig, wij hopen binnenkort meer te kunnen vertellen

. In het kader van de (aangescherpte Europese) richtlijnen vwb de privacy-wetgeving wordt gekeken hoe DoskoActa hier handen en voeten aan gaat geven … later meer!

. De recreatiegroep organiseert voor het 2e achtereenvolgende jaar ons ‘Openings- toernooi’, deze keer op zaterdag 15 september a.s. … in je agenda te noteren!

. I.s.m. De Doelen en met Radius organiseert DoskoActa het Franeker’ Beachvolleyop de Breedeplaats op zaterdag 23 juni a.s. … later meer!

. Onze scheidsrechters hebben we ook dit seizoen weer bedacht met een attentie … de waarderingen blijken wederzijds: dank!

. De competities leverden geweldige uitslagen en eindstanden op voor de club waar-onder 2 kampioenen: Dames-1 en Meisjes-C1: geweldig en gefeliciteerd!

Voor volgend seizoen zijn de teams inmiddels ingeschreven met als nieuwtjes:

Heren-3 (ex-recreatie) gaat de kompetitie in, wellicht ook nog een Dames-3 en

Meisjes-A1 gaat via het indelingstoernooi proberen in de Hoofdklasse te komen!

Door de groei gaan we ook op de donderdagen weer naar 2 speeldagen (ipv zoals nu:

alles op dezelfde donderdagavond) net als bij de jeugd (2 zaterdagen).

Heren-1, Dames-1 (beide ‘hoog’) en Dames-2 (‘laag’) zijn voor de beker-rondes ingeschreven.

Wij zijn nu, zoals bekend, op zoek naar mensen die Heren-3 (en Dames-3?) zouden

kunnen/willen trainen komend seizoen!!!

. Rond Pinksteren worden de teamindelingen bij de jeugd bekend gemaakt en kunnen/

zullen we het trainingsschema 2018/2019 vaststellen.

. Nog een speciale dank aan Jacco Attema: hij zorgde ervoor dat alle jeugdleden die

dit aanvroegen naar het Poiesz Gala konden gaan (ipv dat we moesten gaan loten):

kinderen (en ouders) vonden het geweldig!

 

. De nieuwe inspeelshirts (voor onze ABC-jeugd) zien er prachtig uit, eea. is op een

oortje na gevild … dank aan allen maar zeker aan de sponsoren hiervan …

binnenkort meer hierover!

. Dit jaar organiseren wij geen SMV (Schoolvolleybaltoernooi Franeker), wellicht

gaan we dit in 2019 weer oppakken!

. Dames-1 gaat a.s. maandag (ipv. trainen) een kaats-clinic volgen: mooi man!

. Enkele ‘logische’ contributie-aanpassingen:

. Dames-1     gaat (na promotie) over naar het 1e klasse tarief

. Heren-3       gaat van het recreatie- naar het kompetitie-tarief

. A-junioren  zij die overgaan naar de senioren gaan ook naar dat tarief

. CV-jeugd    zij die overgaan naar de C-jeugd gaan ook naar dat tarief

. Wij mogen weer enkele bedrijven verwelkomen die ons, in een of ander vorm,

willen ondersteunen! Later meer bekendmakingen hierover maar nu alvast: DANK!

Er lopen dus nogal wat initiatieven … maar het houdt ons van de straat J!

 

Het bestuur

 

 

 

 

 

 

Vertrouwenscontactpersoon VCP

Door het bestuur van DoskoActa ben ik gevraagd voor de functie van Vertrouwens-contactpersoon.
Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zich veilig en thuis voelt binnen onze sportvereniging en op een sportieve en respectvolle manier met elkaar omgaat, heb ik ja

gezegd.
Ik zal mij eerst even voorstellen:
ik ben Angelique Groeneveld, ben getrouwd en heb twee kinderen, een zoon en een dochter.
Mijn dochter volleybalt bij de A-junioren en zelf speel ik sinds 2015 bij de recreanten.


Wat houdt deze functie eigenlijk in??
Een vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of vraag over een grensoverschrijdende situatie.

Je kunt denken aan seksuele intimidatie/misbruik, maar ook pesten, bedreiging en/of belediging.
VCP is geen hulpverlener, ze biedt een luisterend oor en zal je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Inhoudelijk zal zij niet de klacht behandelen.

De VCP gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en doet niets buiten jouw toestemming om.

Hoewel ik natuurlijk hoop dat het niet nodig zal zijn, kun je mij telefonisch bereiken op 0644428447

 

 

Bijlage(s):

. geen

 

En dan nog even dit … :

 

Er wordt een vraag gesteld namens DoskoActa,

de kandidaat schrikt eerst en zegt dan: “Ik denk er over na”.

Na ampele af-en overwegingen ‘zeg ik nee of wordt het ja?’

is het besluit: “ ’t Is tijd dat ik wat voor mijn kluppie doen ga!”.

 

Beste mensen … dit is niet bedoeld als ‘geoha’

en het is ook geen hogere wiskunde of algebra,

’t is ook beslist geen wet van Meden & Perzen, geen dogma,

het is een soortement van oproep van je eigen club: DoskoActa!

 

Kan ik mij hier melden om iets te gaan doen voor DoskoActa?

 

Nieuws/ Up-to-date

Archief

Weekbulletin 6 Jaargang 14

In PDF : DoskoActa Weekbulletin 14-06[16857] klik er maar eens op! Met plaatjes en kleurtjes.  Beste volley-vriend(inn)en …       het WK Volleybal voor de vrouwen is dus inmiddels…

Weekbulletin 5 Jaargang 14

Voor de PDF hier klikken : DoskoActa Weekbulletin 14-05[16818]   Beste volley-vriend(inn)en …     Europees kampioen Italië werd dus ook wereldkampioen bij de lange mannen: mooie wedstrijd in een…

Foto's/ Dosko/Acta

Archief